Od 1 lipca rolników czekają ważne zmiany

Już od poniedziałku, 1 lipca br., rolników czekają ważne zmiany. Bowiem z tą datą zmienia się wiele przepisów prawnych, które dotyczą również producentów rolnych. Co konkretnie zmieni się od 1 lipca 2024 roku? Opowiadamy.

Wraz z początkiem lipca br. w życie wejdzie wiele zmian przepisów prawa obowiązującego w Polsce, które dotyczą również producentów rolnych. Poniżej najważniejsze z nich.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to ważna zmiana dla rolników

Od 1 lipca br. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Mianowicie z obecnie obowiązującej stawki 4242 zł brutto do 4300 zł brutto. Zmieni się także stawka godzinowa płacona pracownikom. Wraz z początkiem lipca wzrośnie z 27,70 zł brutto  do 28,10 zł brutto. W związku z tym rolników czekają ważne zmiany, bowiem oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia do pracy w gospodarstwie.

Wyższe odszkodowania i dodatki pracownicze

Wzrost minimalnego wynagrodzenia podciąga za sobą szereg innych zmian. W ślad za wzrostem wynagrodzenia minimalnego zwiększą się także kwoty niektórych dodatków i odszkodowań pracowniczych. Bowiem ich wysokość jest bezpośrednio związana z wysokością płacy minimalnej. Uściślając, chodzi o następujące kwoty:

 • dodatków za pracę w nocy;
 • odpraw pracowniczych;
 • odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania;
 • kwota minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
 • maksymalna kwota wysokości miesięcznego świadczenia pieniężnego podczas odbywania praktyki absolwenckiej.

Wyższe składki dla rolników – przedsiębiorców

Również wysokość oskładkowania przedsiębiorców jest bezpośrednio związana z kwotą płacy minimalnej. Wraz z jej wzrostem wrośnie również preferencyjny ZUS. W konsekwencji, od lipca rolników rozpoczynających i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czekają podwyżki składek ZUS. Uściślając, podwyżka obejmie nowych przedsiębiorców, prowadzących działalność w pierwszych 24 miesiącach, uprawniającą do opłacania preferencyjnych składek ZUS. Bowiem właśnie te preferencyjne kwoty ulegną podwyższeniu.

Rolników czekają ważne zmiany w zatrudnianiu Ukraińców

Od lipca wchodzą również w życie zmiany dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy, zawarte w nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja reguluje kwestie dotyczące m.in. dalszego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

W myśl nowych przepisów, jeżeli obywatel Ukrainy przybył do Polski legalnie po rozpoczęciu wojny, czyli po 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt uznaje się za legalny do 30 września 2025 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego w Polsce przez matkę, spełniającą wymieniony warunek. Zasady te dotyczą także obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy z rodziną przybyli do Polski z powodu działań wojennych prowadzonych w ich kraju. Nowelizacja wprowadza skrócenie terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL UKR z 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na „niezwłocznie po przybyciu”. Ponadto tożsamość Ukraińców będzie potwierdzana wyłącznie w oparciu o ważny dokument paszportowy, a nie jak dotąd na podstawie innych dokumentów, w tym oświadczeń.

Nowe zasady dotyczące zatrudniania Ukraińców

Nowelizacja zmienia ponadto niektóre przepisy dotyczące zatrudniania Ukraińców przez polskich pracodawców, w tym rolników. Mianowicie, umowę o pracę z obywatelem Ukrainy będzie można zawrzeć, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 • obywatel Ukrainy przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rolnik powierzający pracę Ukraińcowi powiadomi powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy, w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy;
 • wymiar czasu pracy będzie nie niższy niż wskazany w powiadomieniu lub liczba godzin będzie nie mniejsza niż wskazana w powiadomieniu;
 • pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu;
 • wynagrodzenie, które otrzyma obywatel Ukrainy, będzie spełniało wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu.

Zatem od 1 lipca br. termin na przesłanie powiadomienia przez rolnika zatrudniającego obywatela Ukrainy ulegnie skróceniu z 14 do 7 dni. Ponadto nowe przepisy nakazują wskazywanie w powiadomieniu wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wprowadzono również konieczność złożenia kolejnego powiadomienia, m.in. w przypadku, gdy rolnik zatrudniający Ukraińca musi dokonać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ustawodawca zdecydował również o uszczelnieniu systemu udzielania pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Mianowicie, osoby, które zapewniają obywatelom Ukrainy zakwaterowanie, nie otrzymają już dofinansowania z tego tytułu.

Wnioski o wyprawkę szkolną dla dzieci rolników

Od 1 lipca br. ZUS zacznie przyjmować wnioski o wyprawkę szkolną dla dzieci rolników (i nie tylko) w ramach programu Dobry Start. Chodzi o tzw. świadczenie 300 plus. Przysługuje one dzieciom w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości zarobków osiąganych przez rodziców. O środki z programu Dobry Start mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością — do 24. roku życia. Przypominamy, że wnioski o 300 plus można składać wyłącznie elektronicznie.

Wiążące pisma do skarbówki tylko elektronicznie

Kolejna wprowadzana zmiana dotyczy rolników – przedsiębiorców, sprowadzających towary z zagranicy. Mianowicie od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążących informacji: stawkowej, akcyzowej, o pochodzeniu i taryfowej (tj. WIS, WIA, WIP i WIT) będzie można składać wyłącznie elektronicznie. A konkretnie, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC. Dokumenty w innej formie nie będą uznawane. Ponadto wszystkie odwołania i inne pisma w toku postępowania dotyczącego również można będzie składać tylko w formie elektronicznej.

Ważne zmiany czekają rolników sprzedających w sieci

Od 1 lipca zaczną obowiązywać również przepisy, w ramach których fiskus otrzyma raporty dotyczące kwoty oraz liczby transakcji dokonywanych na sprzedażowych platformach internetowych (np. Vinted, OLX, Allegro, Facebook, Instagram). Bowiem, zgodnie z unijnymi przepisami, od lipca platformy sprzedażowe będą zobowiązane do raportowania danych o użytkownikach. Uściślając, przekazywane do skarbówki będą dane osób, które:

 • dokonały na danej platformie co najmniej 30 transakcji sprzedażowych w roku;
 • zarobiły co najmniej 2 tys. euro w ciągu roku (ok. 8633 zł).

Od 1 lipca NIE wzrosną opłaty za badania techniczne pojazdów

Natomiast od 1 lipca br, nie wzrosną opłaty za badania techniczne pojazdów. Informacje o tym, że w drugiej połowie 2024 r. mocno podrożeją opłaty za przegląd pojazdów, które krążyły w sieci, zdementowało Ministerstwo Infrastruktury.

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o wzroście opłat za badania techniczne pojazdów, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że nie będzie podwyżek opłat od 1 lipca 2024 r.

Nie zostały też rozpoczęte prace legislacyjne nad zmianą przepisów regulujących wysokość stawek opłat za badania techniczne. Nieprawdziwa jest również informacja o uzależnieniu wysokości opłat za badania techniczne pojazdów od wynagrodzenia minimalnego oraz podawana przez media kwota — czytamy na stronie resortu infrastruktury.

Czytaj również: https://www.agrofakt.pl/obowiazkowe-nowe-urzadzenie-w-samochodzie-rolnika/

Źródło: gov.pl, pit.pl, Bankier, Money

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 25

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
 1. Anderson pisze:

  chyba wiarygodne