Oddłużenie gospodarstw rolnych – już niedługo!

Oddłużenie gospodarstw rolnych – kiedy będą obowiązywać nowe rozwiązania prawne? Czy nowa ustawa rozwiąże problemy zadłużonych gospodarstw rolnych i uchroni je przed problemami? Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy mający na celu oddłużenie gospodarstw rolnych jest przygotowywany przez resort rolnictwa od pół roku. Na jakim etapie są prace nad „oddłużeniową ustawą”?

Krzysztof Jurgiel: Projekt ustawy, której celem jest oddłużenie gospodarstw rolnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, został przesłany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po uzyskaniu jego rekomendacji będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów, następnie zostanie przekazany do prac parlamentarnych. Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jak doszło do powstania projektu ustawy wprowadzającej rozwiązania dotyczące oddłużenia gospodarstw rolnych?

K.J.: Projekt ustawy został opracowany na wniosek organizacji rolniczych i rolników.

Do kogo jest kierowana ustawa mająca na celu oddłużenie gospodarstw rolnych? Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

K.J.: Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, którzy mają problemy z płynnością finansową w swoim gospodarstwie rolnym. Warunkiem koniecznym otrzymania takiej pomocy jest, aby gospodarstwo rolne było prowadzone przez co najmniej 3 lata przed dniem utraty zdolności do spłaty zadłużenia.

Ustawa może wejść w życie od 1 lipca 2018 r.  minister K. Jurgiel

Z jakich form pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, których gospodarstwa są zadłużone?

K.J.: Ustawa wprowadza cztery formy pomocy, jeśli chodzi o oddłużenie gospodarstw rolnych.

  • Pierwsza forma oddłużenia gospodarstw rolnych to udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
  • Drugą formą pomocy jest udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczki na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
  • Kolejną formą wsparcia dla zadłużonych gospodarstw jest udzielanie gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych. Gwarancje takie rolnik będzie mógł uzyskać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
  • Czwartą i ostatnią formą pomocy jest przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
gospodarstwo

Aby otrzymać wsparcie na oddłużanie gospodarstwa, trzeba będzie przedstawić plan restrukturyzacji gospodarstwa.

fot. pixabay.com

Projekt ustawy dotyczący oddłużenia gospodarstw rolnych zakłada, że rolnik będzie musiał przedstawić plan restrukturyzacji gospodarstwa. Proszę wyjaśnić, jak to będzie wyglądać w praktyce?

K.J.: Formy pomocy polegające na udzielaniu dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia oraz udzielanie pożyczek na spłatę zadłużenia będą warunkowane przedstawieniem przez wnioskodawcę, tj. podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Plan taki musi być zaakceptowany przez właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego.

W planie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego będą ustalone działania, których podjęcie ma na celu przywrócenie, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne, zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej, obejmujących również spłatę kredytu restrukturyzacyjnego lub pożyczki.

KOWR ma pobierać 0,5% prowizji kwoty z tytułu udzielonej gwarancji.

Wątpliwości rolników budzi kwestia pobierania przez KOWR prowizji z tytułu udzielonej gwarancji, w proponowanej wysokości 2% kwoty do zapłat. Skoro ma to być wsparcie dla rolników to dlaczego państwo nakłada prowizje za gwarancje? Jak duża będzie to prowizja?

K.J.: Prowizja ma wynosić 0,5%.

Wątpliwości rolników budzi także ustanowienie zabezpieczania wierzytelności KOWR poprzez nałożenie hipoteki na nieruchomość rolną. Jak ta kwestia została rozwiązana?

K.J.: Warunkiem udzielenia przez KOWR gwarancji spłaty bankowego kredytu restrukturyzacyjnego będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie wierzytelności KOWR. Gwarancja będzie udzielana w drodze umowy. Rolnik ma pełną swobodę wyboru formy zabezpieczenia spłaty kredytu restrukturyzacyjnego. Gwarancja udzielona przez KOWR to jedna z możliwości.

Projekt nie reguluje też pomocy dla grup producenckich czy gospodarstw postawionych w stan likwidacji czy upadłości? Co z takimi gospodarstwami rolnymi?

K.J.: Pomoc proponowana w projekcie ustawy jest kierowana do podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, niezależnie od formy prawnej tego podmiotu, jeżeli jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego lub zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Pomoc jest kierowana do podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, niezależnie od formy prawnej tego podmiotu.

Kiedy ustawa może zacząć obowiązywać? Kiedy rolnicy posiadający „zagrożone” gospodarstwa rolne będą mogli skorzystać z tej formy oddłużenia?

K.J.: Zakładamy, że do końca kwietnia br. ta ustawa będzie skierowana do Parlamentu. Planujemy, że w maju lub najpóźniej w czerwcu br. Parlament uchwali ją i skieruje do podpisu przez Prezydenta. Od 1 lipca 2018 r. ustawa może wejść w życie.

Czy, Pana zdaniem, formy pomocy zawarte w ustawie są wystarczające i rozwiążą problemy z niewypłacalnością w zadłużonych gospodarstwach rolnych?

K.J.: Proponowane rozwiązania umożliwią dalsze prowadzenie produkcji rolnej przez rolników, którzy czasowo utracili płynność finansową. Pozostawienie ich bez wsparcia naraziłoby na straty nie tylko ich samych, lecz również wierzycieli.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *