Odmiany buraka cukrowego zalecane na sezon 2021

Wśród wielu czynników mających wpływ na opłacalność uprawy buraka cukrowego, duże znaczenie ma dobór właściwej odmiany. Wysokie i bardziej stabilne plony w znacznej mierze zależą bowiem od odmiany o dużym potencjale genetycznym. Jakie zatem odmiany buraka cukrowego wybrać na sezon 2021?

Zbliża się termin siewu buraków cukrowych. Należałoby zatem podjąć decyzję, którą odmianę wybrać. Czym kierować się przy doborze tej najlepszej oraz jakie nowe rozwiązania są dostępne dla plantatorów buraka?

Dobra odmiana powinna wykazywać wysokie zdolności plonotwórcze przy dobrej jakości technologicznej i możliwie niewielką reakcją na niekorzystne czynniki środowiska. Ponadto istotną cechą odmian jest odporność na wydawanie pośpiechów oraz odpowiedni kształt i zagłębienie korzeni w glebie ograniczające stopień zanieczyszczenia i straty plonu przy zbiorze. Dla plantatorów, którzy będą wcześniej zbierać buraki ważny jest też wybór odmiany buraka cukrowego wcześniej dojrzewającej technologicznie. W związku z niekorzystnymi zmianami klimatu, wycofywaniem kolejnych substancji czynnych, zwiększoną presją chorób oraz pojawianiem się odporności patogenów coraz większego znaczenia nabierają cechy odpornościowe odmian. Wymagania te spełniają odmiany firmy KWS.

Odmiany buraka cukrowego na sezon 2021

Skuteczne odchwaszczanie plantacji staje się coraz trudniejszym zadaniem. Dlatego rozwiązaniem proponowanym przez firmę KWS jest technologia CONVISO® SMART. Ten innowacyjny system odchwaszczania plantacji buraków stanowi realną alternatywę w momencie wycofywania herbicydów stosowanych w dotychczasowych programach walki z zachwaszczeniem. Składa się z dwóch elementów – odmiany SMART® KWS tolerancyjnej na herbicyd zawierający dwie substancje czynne, zaliczane do grupy inhibitorów ALS, i dedykowanego herbicydu CONVISO® ONE.

odmiany buraka cukrowego 2021

Dobra odmiana powinna wykazywać wysokie zdolności plonotwórcze przy dobrej jakości technologicznej i możliwie niewielką reakcją na niekorzystne czynniki środowiska

fot. Adobe Stock

Jego zaletami są:

  • zwalczanie szerokiego spektrum uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych (w tym burakochwastów),
  • mniejsza liczba aplikacji: tylko 2 zabiegi w odstępie 10–14 dni,
  • szeroki przedział czasowy aplikacji, umożliwiający przeczekanie niesprzyjających warunków do oprysku,
  • ograniczenie zużycia środków produkcji, m.in. paliwa i wody,
  • brak fitotoksyczności preparatu na odmiany tego typu, nawet przy przekroczeniu dawki, zapobiega opóźnieniu w wegetacji roślin.

Od 3 lat w ofercie firmy KWS dostępna jest odmiana SMART GLADIATA KWS, która jest zalecana do uprawy w tej technologii. Charakteryzuje ją wysoki potencjał plonotwórczy i średnia zawartość cukru. Sprawdziła się już na plantacjach produkcyjnych, gdzie uzyskiwała plony korzeni porównywalne lub lepsze niż odmian standardowych. Ważną zaletą tej odmiany jest jej mała podatność na chwościka burakowego. Oczywiście najważniejszym atutem SMART GLADIATA KWS jest możliwość uprawy jej w technologii CONVISO® SMART. Na ogromnej większości plantacji prowadzonych w 2020 roku skuteczność odchwaszczania w tym systemie była bardzo wysoka i dotyczyła wszystkich gatunków chwastów.

Odmiany buraka cukrowego tolerancyjne na mątwika burakowego

Mątwik burakowy (Heterodera schachti) to nicień glebowy, który może wywoływać znaczne straty w uprawie buraka cukrowego. Należy przy tym pamiętać, że mątwik silnie wpływa na plon i jakość korzeni w przypadku wystąpienia suszy. Na pola zasiedlone przez tego nicienia warto wybrać odmiany tolerancyjne na tego szkodnika.

ELISKA KWS to odmiana buraka cukrowego tolerancyjna na mątwika burakowego. Zarejestrowana w 2018 roku po uzyskaniu w doświadczeniach najwyższego plonu cukru spośród wszystkich przetestowanych odmian. ELISKA KWS jest najlepsza w doświadczeniach PDO; zdobyła bowiem 1. miejsce w 2019 i 2020 roku. Uzyskała rewelacyjne wyniki w doświadczeniach prowadzonych przez przemysł cukrowniczy. Wybrana przez COBORU i producentów cukru na odmianę wzorcową. Charakteryzuje ją dobra jakość technologiczna. Ponadto jej korzenie mają wyrównany kształt, co przyczynia się do zmniejszenia strat podczas zbioru. Odmiana jest średnio odporna na chwościk buraka.

buraki cukrowe odmiany

Dla plantatorów, którzy będą wcześniej zbierać buraki ważny jest też wybór odmiany buraka cukrowego wcześniej dojrzewającej technologicznie

fot. Adobe Stock

TOLERANZA KWS to druga w ofercie firmy KWS odmiana tolerancyjna na nicienie. Ma znakomity potencjał plonotwórczy. Uzyskała bardzo dobre wyniki w badaniach rejestrowych w 2015 roku oraz w PDO w latach 2015 i 2016. Ponadto miała najwyższy plon technologiczny cukru wśród odmian zarejestrowanych w 2015 roku. Tę odmianę charakteryzuje zrównoważony i bardzo wysoki plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru i dobra jakość technologiczna. Stojące rozety liściowe ułatwiają zbiór. Wykazuje podwyższoną odporność na mączniaka właściwego i średnią odporność na chwościka buraka. Zalecana na wcześniejszy zbiór, jeśli zachodzi taka konieczność.

Odmiany standardowe buraka cukrowego zalecane na sezon 2021

LAVENDA KWS to odmiana odporna na chwościka buraka. W doświadczeniach rejestrowych wykazała wysoki plon technologiczny cukru, zarówno przy standardowej uprawie, jak i w warunkach silnego zagrożenia przez chwościka buraka (brak ochrony fungicydowej). Odznaczyła się bardzo wysokim plonem korzeni przy zawartości cukru na poziomie wzorca. Ma podwyższoną odporność na mączniaka prawdziwego buraka. Jest zalecana na wcześniejszy zbiór.

GRACIANA KWS to odmiana odporna na chwościka buraka. Odnotowano najwyższy plon korzeni wśród odmian zarejestrowanych w 2015 roku, zarówno przy ochronie przeciw chorobom liści, jak również przy jej braku. Charakteryzuje się wysokim plonem technologicznym cukru. Wykazuje podwyższoną odporność na mączniaka prawdziwego buraka. Ponadto odpowiedni kształt korzeni zapewnia małe straty przy zbiorze.

Powyższe odmiany buraka cukrowego zalecane na sezon 2021 znajdziesz w sklepie online: >> SKLEP ONLINE KWS 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 27

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *