Odmiany wczesne i średnio wczesne a odporność na choroby grzybowe kukurydzy i szkodniki

Bez wątpienia jednym z zagrożeń występujących w uprawie kukurydzy są choroby i szkodniki. Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin sprawiają, że walka z agrofagami jest trudniejsza. Dlatego hodowla odpornościowa może stać się głównym kierunkiem ograniczającym skutki występowania tych agrofagów. Zobaczmy, jakie odmiany kukurydzy mamy do dyspozycji.

Grupę patogenów mogących infekować kukurydzę tworzy ponad 400 gatunków. Największe znaczenie gospodarcze mają grzyby z rodzaju Fusarium, wywołujące fuzariozę łodygi oraz fuzariozę kolb. Objawem ich występowania jest różowy nalot grzybni, łamanie się łodygi, niewykształcone kolby i redukcja zaziarnienia. Bardzo często fuzarioza łodygi mylona jest z żerowaniem omacnicy prosowianki. Rozwój Fusarium prowadzi do powstania mykotoksyn.

Kolejnym z najczęściej występujących niebezpieczeństw jest głownia guzowata. W wyniku jej rozwoju powstają narośla wypełnione czarnymi teliosporami. Innymi zagrożeniami w trakcie wegetacji jest zgorzel siewek, głownia pyląca kukurydzy oraz choroby liści: drobna i żółta plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy.

Zagrożenie dla upraw kukurydzy ze strony szkodników

Żerowanie szkodników pogarsza kondycję roślin kukurydzy, a także stanowi drogę do infekcji patogenicznych grzybów. Do najgroźniejszych szkodników kukurydzy zaliczyć można m.in.: omacnicę prosowiankę, ploniarkę zbożówkę, pędraki, drutowce oraz rolnice. Pierwszy z nich, czyli omacnica jest numerem 1 pod względem szkodliwości. Jest to motyl, a stadium szkodliwym są gąsienice żerujące wewnątrz łodygi. Z kolei ostatni rok pokazał, że wiosenna pogoda sprzyjała rozwojowi ploniarki zbożówki z uwagi na długie wschody i wydłużony czas aktywności larw. Szkodniki glebowe mogą lokalnie powodować duże straty, które prowadzą do przerzedzeń, dlatego w przypadku zagrożenia z ich strony warto zwiększyć normę wysiewu.

Odpowiednie odmiany kukurydzy to podstawa. Przyjrzyjmy się więc odmianom z grupy odmian wczesnych i średniowczesnych, które przy silnej presji agrofagów bardzo dobrze sprawdzą się w tym sezonie.

odmiany kukurydzy

Odpowiednie odmiany kukurydzy to podstawa

fot. Chemirol

Odmiany kukurydzy na ziarno

  • RGT Metropolixx (FAO 230) to mieszaniec trójliniowy o znakomitej zdrowotności całych roślin, szczególnie łodygi. Odmiana charakteryzuje się niską podatnością na fuzariozę kolb. Kukurydza RGT Metropolixx posiada dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz sztywną łodygę, co zapobiega wyleganiu. Dodatkowo bardzo dobre zapylenie umożliwia osiągnięcie wysokiego plonu. Odmiana RGT Metropolixx w badaniach COBORU osiągnęła plon ziarna wynoszący 103% wzorca. Jest przykładem stabilnego plonowania w różnych warunkach. RGT Metropolixx to tolerancja na warunki stresowe. Może być uprawiana na terenie całego kraju.
  • Luigi CS (FAO 240) jest przykładem mieszańca pojedynczego, którego ziarno może być wykorzystane również w przemyśle młynarskim. Wysoka zdrowotność odmiany Luigi CS skutecznie ogranicza porażenie przez fuzariozę. Zebrane ziarno Luigi CS jest znakomitej jakości handlowej. Wysoce tolerancyjna na okresy suszy. Cechuje się wysokim potencjałem plonowania, średnio uzyskując 128,5 dt/ha. Bardzo szybko oddaje wodę z zasychających roślin oraz w trakcie suszenia. Odmiana Luigi CS jest dostosowana do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych.
  • Grigri CS (FAO 250) to odmiana kukurydzy wyróżniająca się doskonałą tolerancją na choroby grzybowe, fuzariozę kolb kukurydzy oraz głownię kukurydzy. Wykształca stabilną i mocną łodygę i jest wysoce odporną na wyleganie. Charakteryzuje się silnym efektem stay green. Aby wykorzystać pełny potencjał plonotwórczy Grigri CS, odmiana ta powinna być uprawiana na stanowiskach średnich i dobrych. Ziarno w typie flint, bardzo grube, o wysokiej masie tysiąca nasion. W doświadczeniach porejestrowych COBORU Grigri CS plonowała na poziomie 121,5 dt/ha (103% wzorca).

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

  • Garibaldi CS (FAO 240) to kukurydza o wysokich i silnie ulistnionych roślinach. Dzięki bardzo dobrej zdrowotności, w szczególności w kierunku głowni guzowatej zapewnia uzyskanie wysoce energetycznej kiszonki o optymalnym stosunku skrobi szklistej do mączystej. Kolby odmiany Garibaldi CS są dobrze zaziarnione, co daje możliwość uprawy jej z przeznaczeniem na ziarno. Wysoki potencjał plonowania na poziomie 720 dt/ha (114% wzorca).
  • Assunto (FAO 250) jest mieszańcem pojedynczym o uniwersalnym wykorzystaniu. Głównie uprawia się na kiszonkę, natomiast innym kierunkiem użytkowania może być biogaz i ziarno. Odmiana rekomendowana do uprawy na stanowiskach średnich. Assunto to odmiana o wysokiej tolerancji na infekcje ze strony głowni guzowatej. Dodatkowo znakomita odporność na wyleganie sprawia, że Assunto uzyskuje jedne z najlepszych wyników plonu suchej masy. Potencjał plonowania równy 592 dt/ha (117% wzorca).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *