Odżywianie pszenicy ozimej mikroelementami – przygotowanie do zimy

Prawidłowe jesienne odżywianie pszenicy ozimej pozwala nie tylko osiągnąć wysokie plony ale również prawidłowo przygotować rośliny do zimy. Przy czym bardzo ważne jest aby były one prawidłowo zaopatrzone nie tylko w makro ale również w mikroelementy. Wynika to z tego, że spełniają one w roślinie rozliczne funkcje fizjologiczne, które można określić jako kontrolne i regulacyjne. 

Cena: Pszenica konsumpcyjna

1214.91 zł
8.47%
Zobacz aktualne ceny

Przyjmuje się, że dobre odżywienie roślin w mikroskładniki między innymi prowadzi do:

  • zwiększenia efektywności plonotwórczej azotu – Mn, Cu, Zn, Mo;
  • zwiększenia wydajności fotosyntezy (proces w wyniku, którego odbywa się wzrost i rozwój roślin) – Fe, Cu, Mn, Zn;
  • sprawnej kontroli funkcjonowania układów hormonalnych – Zn, Mn, Cu, B;
  • zwiększenia odporności roślin na choroby – Fe, Mn, Cu, B, Zn.

Jesienne odżywianie pszenicy ozimej mikroelementami – co warto wiedzieć?

Oczywiście w praktyce nie wszystkie wyżej wymienione mikroelementy stosuje się w uprawie pszenicy. Podaż w glebie niektórych z nich jest bowiem na tyle duża, że wystarcza do pokrycia jej potrzeb pokarmowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że do najważniejszych mikroelementów w uprawie tej rośliny zalicza się przede wszystkim miedź i mangan.

Trzeba wiedzieć, że znaczenie tych składników jest nie do przecenienia, gdyż biorą one udział we wszystkich głównych funkcjach w roślinie. Stąd też dobre odżywienie roślin miedzią i manganem przekłada się na wysokie plony. W okresie jesiennym bowiem korzystnie wpływa na budowę potencjału plonotwórczego. Konieczne jest również do optymalnego przygotowania roślin do zimy.

Warto zaznaczyć, że rola miedzi i manganu (tego drugiego poprzez stymulację pobierania fosforu) w okresie jesiennym sprowadza się między innymi do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego oraz krzewienia. Ma to korzystny wpływ na przezimowanie roślin. Słabo rozwinięty system korzeniowy to jednocześnie mniejsze możliwości pobierania przez roślinę wody i składników pokarmowych. Zatem wzrasta ryzyko jej niedożywienia, a co się z tym również wiąże spowolnienia wzrostu w okresie jesiennym.

Przygotowanie pszenicy do zimy

Jednocześnie warto zauważyć, że niedożywienie roślin tymi składnikami prowadzi także do zakłócenia metabolizmu związanego z przekształcaniem już pobranego azotu przez roślinę w jej struktury. W konsekwencji skutkuje to również ich gorszym przygotowaniem do zimy. Takie rośliny bowiem posiadają nadmiernie uwodniony sok komórkowy przez co są bardziej wrażliwe na przemarznięcie.

Dla intensywnego rozwoju systemu korzeniowego niezbędne jest dobre zaopatrzenie roślin w fosfor (P) oraz mangan (Mn). Pobieranie fosforu z gleby jesienią bywa zahamowane, np. gdy temperatura gleby spada poniżej 12°C. Wtedy, dolistne dokarmienie zbóż fosforem, z zastosowaniem takich produktów jak: GROWON lub PLONVIT PHOSPH– wpływa bardzo korzystnie na rozwój młodych roślin. Jesienią ważne jest również zaopatrzenie roślin w mikroelementy. Przykładem produktu kompleksowo dostarczającego roślinom niezbędne mikroelementy jest PLONVIT ZBOŻA. Natomiast najefektywniejszym źródłem manganu dla roślin jest AMINO ULTRA Mn-22. W nawozie tym wykorzystano technologię GCAA, w której czynnikiem kompleksującym mikroelement jest występujący w naturze aminokwas – glicyna. Glicyna to najmniejszy i zarazem najbardziej mobilny oraz najszybciej wchłaniany przez rośliny aminokwas, dzięki czemu nawóz AMINO ULTRA Mn-22 aplikowany nalistnie jest szybciej i efektywniej przyswajany niż standardowe nawozy manganowe (EDTA). Takie działanie stanowi najlepsze rozwiązanie w odżywianiu zbóż, nawet w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych – o tym, jak powinno wyglądać jesienne odżywianie pszenicy ozimej mówił Radosław Wilk z Intermag.

Pszenica ozima – jakie mikroelementy?

Mikroelementy w uprawie pszenicy ozimej w okresie jesiennym można zastosować na wiele sposobów. Przykładowo, jako dodatek do zapraw nasiennych czy też stosując nawozy podstawowe, które zostały wzbogacone w mikroelementy. Przy czym w praktyce zaleca się przede wszystkim dolistną ich aplikację. Zwłaszcza w chwili obecnej, tj. w okresie późnojesiennym. Warto wiedzieć, że na korzyść dolistnego dokarmiania przemawia między innymi to, że jest ono bardziej efektywne niż nawożenie doglebowe. Do osiągnięcia tego samego efektu plonotwórczego wystarczy w zależności od warunków i rodzaju składnika od kilkunastu do kilkudziesięciu procent dawki składnika zastosowanego doglebowo.


Przeczytaj również: Dobra pszenica ozima


Odżywianie pszenicy ozimej mikroelementami. Wspomaganie roślin przez liście

Ponadto, składniki pokarmowe zastosowane nalistnie są zdecydowanie szybciej pobierane niż przy stosowaniu doglebowym. Ma to szczególne znaczenie jeśli istnieje potrzeba szybkiego dostarczenia składników roślinie. Przykładowo, gdy z różnych przyczyn nie są one pobierane z gleby lub/i występują już na roślinach wizualne objawy niedoboru, które świadczą o znaczącym ich niedożywieniu w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że racjonalne nawożenie roślin uprawnych nie powinno opierać się tylko na doglebowym stosowaniu nawozów. Równie ważne jest wspomaganie roślin przez liście, któremu stawia się przede wszystkim następujące zadania do spełnienia:

  • stymulację wzrostu organów nadziemnych i systemu korzeniowego (dokarmianie roślin przez liście poza działaniem bezpośrednim zastosowanych składników wykazuje również działanie pośrednie; tj. między innymi poprzez korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego przekłada się na większą efektywność pobierania składników z gleby; generalnie skutkuje to szybszym tempem wzrostu oraz ich zwiększoną akumulacją w roślinie; ten sam aspekt dokarmiania dolistnego wpływa również na lepszą dostępność wody, a także przekłada się na wzrost jej produktywności);
  • poprawę stanu odżywienia roślin w krytycznych fazach wzrostu; w przypadku pszenicy ozimej zalicza się do nich między innymi jej rozwój jesienny; dokarmianie roślin przez liście w okresach, w których decyduje się plon efektywnie wspomaga dostarczanie składników przez system korzeniowy;
  • dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych przed/na początku okresu suchego; prawidłowo przeprowadzone dokarmianie w pewnym stopniu uodparnia/przygotowuje roślinę na stres; przy czym musi być wykonane zanim ten stres wystąpi. Zatem najpóźniej na początku okresu suchego, gdy w glebie jest jeszcze tyle wody, że rośliny w pełni odzyskują turgor. W innym przypadku dokarmianie może być nieskuteczne a nawet szkodliwe.

Mikroelementy dla zbóż – pszenica. Podsumowanie

Jesienne odżywianie pszenicy ozimej mikroelementami wymaga w pierwszej kolejności ze względu na swoją wagę zastosowania miedzi i manganu. Przyjmuje się, że zabieg dolistnego dokarmiania można wykonać już od wytworzenia się czwartego liścia, tj. początku krzewienia. Przy czym w praktyce przeprowadza się go bliżej pełni krzewienia. Daje to lepsze pokrycie gleby przez rośliny. Warto wiedzieć, że w tym okresie powstaje zawiązek kłosa, a dobre odżywienie roślin korzystnie wpływa na jego rozwój. Termin stosowania sprawia, że zabieg dokarmiania dolistnego można połączyć ze stosowaniem fungicydów czy insektycydów. Dotyczy to w pierwszej kolejności wczesnych siewów, gdzie zabiegi te zwykle są niezbędne. Jednocześnie należy podkreślić, że dokładne zdefiniowanie dawki nawozów mikroelementowych w uprawie pszenicy jest bardzo trudne.

Przyjmuje się, że w zależności od dostępności mikroskładników z gleby i zastosowanej formy chemicznej składnika w nawozie dawka powinna wynosić od 0,5 do 3 krotnej wartości zapotrzebowania. Jednakże zasada jest taka, że zawsze stosuje się większe (nawet kilkukrotnie) ilości składnika w formie siarczanowej w porównaniu ze składnikiem w formie chelatu czy aminokwasu. Składniki w tych formach bowiem charakteryzują się lepszą przyswajalnością. A co się z tym wiąże ich wykorzystanie przez rośliny jest dużo większe. Przy czym w okresie jesiennym stosuje się oczywiście tylko część potrzeb nawozowych. Trzeba mieć na uwadze, że pszenica zdecydowanie większą część potrzebnych jej składników pobiera w okresie wiosennej wegetacji. Przykładowo zakładając, że plantacja posiada średnie potrzeby nawozowe w stosunku do mikroskładników to wskazane jest zastosowanie w okresie jesiennym w formie chelatu/aminokwasu 20-60 g Cu i 40-100 g Mn/ha.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 19

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *