Omacnica prosowianka, czym zwalczyć szkodnika? Jest nowa substancja.

Omacnica prosowianka to szkodnik, który spędza sen z powiek wielu producentom kukurydzy. Sprawdź jak skutecznie przeprowadzić zwalczanie omacnicy prosowianki z nowo zarejestrowaną w tej uprawie substancją czynną! 

Straty plonu, jakie może powodować, wynosić mogą nawet 50%. Zwalczanie omacnicy prosowianki, bo o niej mowa, bywa kłopotliwe m.in. ze względu na brak opryskiwaczy szczudłowych czy nabywanie odporności przez owady na niektóre substancje czynne. Teraz znamy sposób, jak poradzić sobie z omacnicą prosowianką w uprawie kukurydzy. Dowiedz się więcej!

Dotychczasowa walka ze szkodnikiem

zwalczanie omacnicy prosowianki

Najskuteczniejszą metoda zwalczania omacnicy prosowianki jest zabieg chemiczny, który można przeprowadzić także klasycznym sprzętem

fot. Adobe Stock

Dotychczasowe znane sposoby zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis) nie mają tak wysokiej skuteczności, jak chcieliby tego właściciele upraw. Metody mechaniczne, polegające na niszczeniu chwastów o grubej łodydze, niskie koszenie słomy lub drobne rozdrobnienie łodyg, jedynie ograniczają populację szkodnika, zamiast ją zupełnie likwidować.

Trudna do oszacowania jest także skuteczność metody biologicznej, która polega na introdukcji w odpowiednim terminie naturalnego wroga omacnicy – kruszynka. Efekty w dużej mierze zależą od warunków pogodowych, na które nie mamy wpływu. Ostatnia ze znanych metod, chemiczna, nie zawsze bywa skuteczna ze względu na nabywanie odporności na substancje czynne przez owady czy ograniczony dostęp do specjalistycznego sprzętu.

Trochę o samym szkodniku

omacnica prosowianka

Trociny to jeden z charakterystycznych objawów żerowania omacnicy prosowianki

fot. Adobe Stock

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)  jest motylem nocnym o brązowo-beżowym zabarwieniu, z charakterystycznymi zygzakowatymi poprzecznymi liniami na skrzydłach. Jednak to nie pod tą postacią jest zagrożeniem dla upraw. Za szkody odpowiedzialna jest przed przepoczwarczeniem, czyli w postaci gąsienicy. Żeruje m.in. na chmielu, rabarbarze oraz selerze, ale najchętniej zasiedla uprawy kukurydzy.

Śladami obecności szkodnika są otwory w łodygach roślin, z których wysypują się trociny. Omacnica zjada też ziarniaki w kolbach oraz wygryza kanały w osadkach kolb, co może powodować ich opadanie na glebę. Żerowanie omacnicy powoduje znaczne osłabienie rośliny i zdrobnienie ziarna. Oprócz tego wygryzione otwory stanowią drogę infekcji dla zarodników niebezpiecznych dla upraw fuzarioz. Wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają zarówno na wysokość plonu jak i jego jakość.

Kiedy pojawi się omacnica?

Monitoruj plantację od pierwszej i drugiej dekady lipca, aż do końca sierpnia na kiedy przypada wzmożony lot motyli

Na przełomie września i października kończy żerowanie i wgryza się w podstawę łodygi, gdzie zimuje. W tej części rośliny omacnica może doprowadzić do rozwoju zgnilizny korzeni oraz zgorzeli podstawy łodygi. Rozwojowi szkodnika sprzyjają wyższe temperatury, które umożliwiają mu rozprzestrzenianie się nawet o ponad 4-5 km rocznie. Pierwszych złożonych jaj możemy spodziewać się już w czerwcu. Maksimum lotu motyli wypada w pierwszej lub na początku drugiej dekady lipca, a może trwać nawet do końca sierpnia.

Aby jak najszybciej wykryć obecność omacnicy prosowianki należy zastosować monitoring. Do tego celu można wykorzystać pułapki feromonowe (kominowe, trójkątne, więcierzowate) lub świetlne, gdyż jest to motyl nocny.

Skuteczne zwalczanie omacnicy prosowianki

gąsienica omacnicy

Skuteczną substancją w zwalczaniu gąsienic omacnicy prosowianki jest Rynaxypyr®

fot. materiały firmy FMC

Do tej pory zwalczanie omacnicy prosowianki metodą chemiczną polegało na zastosowaniu następujących substancji czynnych: lambda-cyhalotryny, mieszaniny tiachloprydu z deltametryną, indoksakarbu oraz metoksyfenozydu. Najnowocześniejszym dostępnym na rynku środkiem do walki z tym szkodnikiem jest insektycyd Coragen® 200 SC od firmy FMC.

Zawiera on nową i dotychczas nie wykorzystywaną w uprawie kukurydzy substancję czynną – Rynaxypyr®. Substancja ta pozwala na skuteczną walkę z omacnicą prosowianką w uprawie kukurydzy i kukurydzy cukrowej.

Rynaxypyr® nowość w uprawie kukurydzy!

Rynaxypyr® to nowo zarejestrowana substancja czynna w uprawie kukurydzy działająca na szkodnika kontaktowo oraz żołądkowo

Rynaxypyr® wpływa na receptory RyR, które odpowiadają za gospodarkę wapniem. To właśnie one odgrywają główną rolę w funkcjonowaniu mięśni owada. Rynaxypyr® uaktywnia receptory RyR, powodując niekontrolowane wydalanie i wyczerpanie zasobów wapnia w organizmie, zapobiegając dalszym skurczom mięśni. Prościej rzecz ujmując śmierć szkodników następuję w ciągu kilku godzin na skutek ich unieruchomienia i paraliżu. Substancja czynna wykazuje działanie kontaktowe oraz żołądkowe.

Mechanizm działania Rynaxypyr® jest unikatowy i różni się od wszystkich innych dostępnych na rynku insektycydów dedykowanych dla upraw kukurydzy. Dzięki temu Coragen® jest doskonałym produktem sprawdzającym się w strategiach zarządzania odpornością.

Wystarczy klasyczny opryskiwacz!

Coragen® 200 SC to produkt charakteryzujący się długim czasem działania, nawet do 3 tygodni. Istotną cechą produktu w przypadku uprawy kukurydzy cukrowej jest możliwość zastosowania go podczas ostatniego możliwego wjazdu w pole tradycyjnym opryskiwaczem. A co za tym idzie zniwelować potrzebę użycia specjalistycznego sprzętu.

Zalety stosowania Coragen® 200 SC:

  • zawiera Rynaxypyr® – nową substancję czynną w walce z omacnicą prosowianką w kukurydzy i kukurydzy cukrowej
  • działa błyskawicznie i przez długi czas
  • okres karencji 7 dni
  • brak negatywnego wpływu na owady pożyteczne min. kruszynka
  • brak uszkodzeń roślin = zwiększony plon kukurydzy
  • mniejsze zanieczyszczenie mykotoksynami = lepsze parametry jakościowe ziarna
Zalecenia stosowania Coragen 200 SC

Zalecenia stosowania Coragen® 200 SC

Coragen® 200 SC może znacznie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia ziarna mykotoksynami. Produkt ten można stosować od fazy BBCH 20 do 89 w uprawie kukurydzy cukrowej oraz od fazy BBCH 53-69 w uprawie kukurydzy na ziarno czy kiszonkę. Maksymalnie można wykonać jeden zabieg w trakcie sezonu wegetacyjnego dawką 125 ml/ha. Dzięki zastosowaniu Coragen® 200 SC uzyskasz wyższy plon lepszej jakości! 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę produktu Coragen 200 SC .

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *