Opas gniecionym jęczmieniem w systemie angielskim

System angielski, czyli opas gniecionym jęczmieniem, słomą jęczmienną i koncentratem białkowym, stosowany u młodych buhajków mięsnych jest rozpowszechniony w Wielkiej Brytanii i USA. Czy sprawdzi się również w naszych warunkach?

Opłacalność chowu bydła mięsnego jest dość wysoka w porównaniu z chowem innych zwierząt gospodarskich. Opasy są mniej wymagające od trzody czy nawet bydła mlecznego. Jednak aby uzyskać jakikolwiek dochód, trzeba dłużej czekać niż w przypadku brojlerów kurzych czy królików. Należy pamiętać, że opas trwa ok. 10 miesięcy, a koszty ulegają częstym zmianom. Trzeba więc przekalkulować opłacalność zastosowania poszczególnych systemów opasu.

Opas gniecionym jęczmieniem

System angielski zalecany jest przede wszystkim dla gospodarstw posiadających odpowiednie grunty pod uprawę jęczmienia, dominującego w dawce dla opasanych buhajków. System ten to bowiem opas oparty w przeważającej ilości na paszach treściwych (często ponad 75% dawki) z dodatkiem słomy jęczmiennej. Buhajki hodowane są do 10 miesiąca życia i osiągają masę ciała 450 kg.

W Wielkiej Brytanii i USA buhajki są utrzymywane w chowie alkierzowym, ale z całodobową możliwością korzystania z wybiegów. W systemie nie stosuje się wypasu ani innych pasz objętościowych poza słomą jęczmienną (czasami zamiennie siano).

Dawka

W skład dawki dla opasów wchodzi jęczmień, w dwóch formach – gniecionej w postaci płatków lub granulatu (71%) oraz całych ziaren (23%), dodatek koncentratu białkowego (o stężeniu 24% białka) oraz słoma jęczmienna do woli.

angielski system opasu

Opas gniecionym jęczmieniem przynosi dobre rezultaty, bo słoma jęczmienna jest chętnie pobierana przez bydło.

Należy także podkreślić, że istotną rolę w żywieniu tej grupy stanowi nieograniczony dostęp do wody oraz suplementacja witamin i substancji mineralnych.

Przyjmuje się, że:

  • opasy o masie 200 kg powinny otrzymać 3,5 kg jęczmienia;
  • opasy o masie 250 kg powinny otrzymać 4,0 kg jęczmienia;
  • opasy o masie 300 kg powinny otrzymać 4,5 kg jęczmienia;
  • opasy o masie 350 kg powinny otrzymać 5,0 kg jęczmienia;
  • opasy o masie 450 kg powinny otrzymać 6,0 kg jęczmienia.

Żywienie dawką o tak dużym udziale pasz treściwych może niestety wzbudzać wątpliwości, dotyczące szczególnie problemów metabolicznych. Szereg przeprowadzonych badań zagranicznych wykazuje jednak, że przy takim żywieniu w żwaczu nie obserwuje się widocznych zmian pH. Podczas skarmiania jęczmienia w żwaczu powstaje natomiast więcej kwasu propionowego niż octowego, co ma ogromny wpływ na wysokość osiąganych przyrostów dobowych.

Inny rodzaj opasu angielskiego

W niektórych państwach konsumenci wymagają określonej jakości mięsa wołowego – o znacznej marmurkowatości i zawartości tłuszczu w tuszy, nadającego się na steki, burgery oraz do pieczenia. W związku z zapotrzebowaniem rynku stosuje się również opas końcowy angielski, polegający na półintensywnym systemie opasu do masy 300 kg (żywienie letnie – pastwisko i dodatek paszy treściwej, żywienie zimowe – kiszonki i pasza treściwa). Od 300 kg do 450–500 kg opasy żywi się natomiast dawką z jęczmienia i słomy lub siana do woli. Dzięki temu następuje rekompensacja wzrostu, ze znacznym otłuszczeniem tuszy.

Opłacalność

opas gniecionym jęczmieniem

Stosuje się również angielski system półintensywny, który w okresie letnim obejmuje także chów pastwiskowy.

Opłacalność opasu gniecionym jęczmieniem należy rozpatrywać w 2 płaszczyznach. Ziarno jęczmienia może pochodzić z własnych upraw lub z zakupu.

1. Jęczmień z własnych upraw

Teoretycznie wyprodukowanie 4 ton jęczmienia z 1 ha będzie kosztowało ok. 4 tys. złotych. W koszty wliczone jest nawożenie, środki ochrony roślin, materiał siewny, paliwo oraz zarobki pracownika.

Podczas opasu buhajka od masy 200 kg do 450–500 kg zużywa się ok. 1200 kg jęczmienia. W żywieniu wykorzystuje się również słomę jęczmienną, pochodzącą z własnych upraw. Ponosi się jednak koszt koncentratu białkowego oraz dodatku mineralno-witaminowego.

Należy także wziąć pod uwagę, że z 1 ha uprawy jęczmienia można uzyskać 3 buhaje o podobnej masie.

Od przychodu trzeba odjąć koszty wyprodukowania paszy, zakupu koncentratu i dodatków, amortyzację oraz ewentualne koszty leczenia weterynaryjnego. Logiczny jest fakt, że im więcej buhajów będziemy utrzymywać w gospodarstwie, tym większe będą zyski.

Jak będzie w praktyce? Trudno powiedzieć, ponieważ nikt tego systemu nie stosuje w Polsce. Za granicą system się sprawdza, ale może dlatego, że nie opłaca się uprawa kukurydzy lub innych zbóż.

angielski system opasu jęczmieniem

W systemie angielskim wykorzystuje się również siano jako zamiennik dla słomy jęczmiennej.

2. Jęczmień z zakupu

Jęczmień paszowy sprzedawany jest w postaci całych ziaren, które nie są dobrze trawione przez mikroorganizmy żwacza, dlatego najlepiej podawać go w formie gniecionej.

Minusem jęczmienia z zakupu jest jednak brak pozostającej po pokosach słomy, którą wykorzystuje się w żywieniu. Zamiast słomy jęczmiennej można zastosować siano do woli, jeśli posiadamy łąki kośne (takie metody również stosowane są w praktyce w Wielkiej Brytanii).

angielski system opasu jęczmieniem

Buhajki ras mlecznych opasane tym systemem mają mniejsze predyspozycje genetyczne do osiągania tak wysokich przyrostów jak buhajki mięsne.

Do tego należy doliczyć koszt wysokobiałkowego koncentratu oraz dodatku mineralno-witaminowego.

Podczas pokosu zielonki i zbioru siana również ponosi się koszty, np. paliwa, sznurka do wiązania kostek lub folii do belowania. Prowadzenie systemu angielskiego z zakupem jęczmienia jest więc mniej pracochłonny ze względu na brak konieczności uprawy zboża.

Warto nadmienić, że w trakcie badań w Instytucie Zootechniki przy wykorzystaniu intensywnego żywienia paszą treściwą i objętościową do woli uzyskano przyrosty dzienne sięgające nawet 1000–1200 g na dobę.

Może zatem warto rozważyć opas gniecionym jęczmieniem w systemie angielskim?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *