Oprysk truskawek w różnych systemach plantacji

Z technicznego puntu widzenia najważniejszym wymaganiem integrowanej ochrony upraw jest minimalizacji zużycia środków ochrony poprzez stosowanie ich w sposób ukierunkowany na cel, przy minimalnych stratach i wynikających z tego skutkach ubocznych.

Współczesne opryskiwacze do truskawek, oferowane na naszym rynku wychodzą naprzeciw tym wymaganiom dając plantatorom coraz bardziej precyzyjne narzędzia, pozwalające na skuteczną ochronę roślin przy mniejszych nakładach i z większym bezpieczeństwem dla operatora i środowiska. Zróżnicowanie systemów uprawy truskawek w zależności od przyjętego kierunku produkcji wymaga stosowania odmiennych technik ochrony.

 Plantacje mateczne

oprysk truskawek

Opryskiwacz PSP (z pomocniczym strumieniem powietrza) do opryskiwania matecznych plantacji truskawek.

Ze względu na specyfikę plantacji matecznych, na których rośliny przez znaczną część okresu wegetacji tworzą zwarty łan, stosowanie tradycyjnych opryskiwaczy polowych o równomiernym rozkładzie cieczy użytkowej jest wciąż w pełni uzasadnione. Należy zwrócić uwagę na dobór rozpylaczy montowanych na belce polowej. Poza równomiernym rozkładem cieczy powinny one gwarantować dobrą penetrację roślin i dlatego zalecane jest stosowanie rozpylaczy płaskostrumieniowych, generujących krople średnie lub grube. Posiadają one odpowiednią energię aby rozprowadzić ciecz równomiernie na całej wysokości roślin i skutecznie chronić je przed chorobami i szkodnikami.

Opryskiwacze polowe z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP), popularnie zwane „rękawowymi”, zdecydowanie poprawiają penetrację gęstego i zwartego łanu roślin matecznych. Strumień powietrza w formie kurtyny, emitowany za rzędem rozpylaczy, przechwytuje drobne krople nadając im dużą energię, oraz rozchyla rośliny truskawek i odwraca ich liście, umożliwiając bardzo dobrą penetrację roślin oraz równomierne naniesienie cieczy na górne i dolne powierzchnie liści.Przejmując kontrolę nad kroplami strumień powietrza zapobiega ich znoszeniu przez wiatr, umożliwiając przeprowadzenie skutecznych i bezpiecznych zabiegów także w trudnych warunkach pogodowych, gdy prędkość wiatru przekracza 2 m/s.

Opryskiwacze polowe z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP), popularnie zwane „rękawowymi”, zdecydowanie poprawiają penetrację gęstego i zwartego łanu roślin matecznych.

Należy przypomnieć, że dopuszczalna granica prędkości wiatru, przy której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza wynosi 4 m/s. Dawki cieczy stosowane przy użyciu opryskiwaczy PSP można ograniczyć nawet do 250 l/ha. Jedynie zwalczanie przędziorka chmielowca i roztocza wymaga stosowania dwukrotnie wyższej dawki cieczy. Opryskiwacze tego typu są już nie tylko przedmiotem importu lecz znajdują się także w ofercie rodzimych producentów.

Plantacje owocujące

W odróżnieniu od produkcji szkółkarskiej owocujące plantacje truskawek, czy to w układzie pojedynczych lub podwójnych rzędów, czy na podniesionych zagonach, w polu lub pod osłonami, mają zawsze charakter upraw rzędowych. Opryskiwanie takich plantacji przy użyciu klasycznych opryskiwaczy polowych nie spełnia kryterium racjonalności i bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie z zasadą ukierunkowanego ich stosowania i zracjonalizowania ochrony, i tym samym minimalizacji kosztów produkcji, na tego rodzaju plantacjach wskazane jest stosowanie opryskiwaczy rzędowych.

Najprostszym i powszechnie znanym rozwiązaniem są belki typu Fragaria, przeznaczone do ochrony plantacji o układzie pojedynczych rzędów. Wyposażone są w ramki, z których każda opryskuje jeden rząd przy użyciu trzech, czterech lub nawet pięciu rozpylaczy. Dzięki temu rośliny opryskiwane są z góry i z boków, zapewniając ich dobrą penetrację i równomierność naniesienia środków ochrony. Stosowane dawki cieczy wynoszą od 400 do 600 l/ha. Ramki Fragaria wyposaża się w rozpylacze płaskostrumieniowe, przy czym te, które działają z boku powinny mieć wąski kąt rozpylania (60-80°) aby ograniczyć nanoszenie środków ochrony roślin na glebę, a działające od góry powinny zachować szeroki kąt strumienia cieczy (110-120°). Krople z bocznych rozpylaczy mają dużą energię i dobrze penetrują rośliny oraz efektywnie nanoszą ciecz na dolne powierzchnie liści. Zapewnia to skuteczne zwalczanie przędziorka chmielowca oraz dobrą ochrona przed szarą pleśnią i  antraknozą. Rozpylacze górne zapewniają dobre pokrycie liści wierzchołkowych, pozwalając na skuteczne zwalczanie roztocza truskawkowego oraz dobrą ochronę przed mączniakiem prawdziwym truskawki i białą plamistością liści truskawki.

opryskiwacz multi tunel

Opryskiwacz typu multi-tunel do rzędowych plantacji truskawek

Zagraniczni producenci oferują opryskiwacze rzędowe, w których ramki zastąpione są mini-tunelami . Montowane są w nich zarówno rozpylacze płaskostrumieniowe, jak i drobnokropliste rozpylacze wirowe, ponieważ osłona skutecznie ogranicza znoszenie drobnych kropel.

Na plantacjach rzędowych oraz prowadzonych w formie zagonów najlepsze efekty uzyskuje się przy użyciu opryskiwaczy rzędowych PSP, wyposażonych w ustawne wyloty powietrza w formie dyfuzorów z rozpylaczami. Duża swoboda w ustawieniu dyfuzorów pozwala na precyzyjne dopasowanie zakresu opryskiwania i kierunku działania strumienia powietrza w zależności od  rozstawy rzędów, szerokości zagonów oraz wielkości i zagęszczenia roślin truskawek. Ukierunkowanie emisji cieczy użytkowej pozwala na racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin, bez niepożądanego opryskiwania gleby między rzędami lub zagonami roślin. Dawki cieczy można obniżyć do 200-300 l/ha (przy zwalczaniu przędziorka chmielowca i roztocza – 500 l/ha) także podczas wietrznych warunków pogodowych. Opryskiwacze rzędowe PSP oferowane są przez kilku producentów krajowych.

Plantacje tunelowe i szklarniowe

oprysk w szklarni

Opryskiwacz specjalistyczny do ochrony truskawek uprawianych na stołach pod osłonami

Produkcja truskawek w tunelach lub szklarniach, na wysokich zagonach lub na stołach, stawia technice ochrony szczególne wymagania. Opracowano dla tych technologii specjalistyczne opryskiwacze, współpracujące z małymi ciągnikami, mieszczącymi się w wąskich alejkach upraw pod osłonami. Oferowane są one przez firmy zagraniczne lecz upowszechnienie tego typu rodzaju systemów uprawy truskawek najpewniej skłoni rodzimych producentów do podjęcia produkcji tych specjalistycznych maszyn.

Z przedstawionego przeglądu wynika, że istnieją specjalistyczne opryskiwacze do wszystkich systemów uprawy truskawek, tak w polu jak i pod osłonami. Reprezentując oszczędną, ukierunkowaną i bezpieczną technikę ochrony, w tym szczególnie z wykorzystaniem pomocniczego strumienia powietrza, spełniają one współczesne wymagania stawiane przez integrowaną ochronę roślin.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *