Ostatni miesiąc na nawozy naturalne

Rolnicy, którzy na swoich polach stosują nawozy naturalne muszą pamiętać o tym, że zgodnie z prawem tego rodzaju nawozy mogą wywozić jedynie do końca listopada.

Terminy stosowania nawozów naturalnych płynnych lub stałych (gnojówki, gnojowicy oraz obornika) są ściśle uregulowane prawnie. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu można je wywozić na pola od 1 marca do 30 listopada. Wyjątkiem są tutaj uprawy pod osłonami – w ich przypadku nawozy naturalne można stosować przez cały rok.

Rolnicy, którzy nie przestrzegają tych terminów muszą się liczyć z tym, że ARiMR może nałożyć na nich sankcje z tytułu nieprzestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.

Agnieszka Krawczyk, ekspert producenta nawozów

– Krótszy termin mają natomiast rolnicy gospodarujący na OSN, czyli obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu. W ich przypadku termin stosowania nawozów naturalnych jest krótszy i upływa 15 listopada – wyjaśnia Agnieszka Krawczyk, ekspert producenta nawozów. – Rolnicy, którzy nie przestrzegają tych terminów muszą się liczyć z tym, że ARiMR może nałożyć na nich sankcje z tytułu nieprzestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.

W przypadku nawozów naturalnych termin ich wywożenia nie jest jedynym ograniczeniem w stosowaniu.

Nawozy naturalne nie mogą być stosowane na zalanych glebach, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Biorąc pod uwagę aktualne warunki pogodowe niektórzy rolnicy, którzy jeszcze nie nawozili swoich pól, mogą w tym roku już nie zdążyć, gdyż prognozy są raczej niesprzyjające. Nawozów płynnych nie powinno też się stosować na stokach o nachyleniu powyżej 10%, jeśli nie są one pokryte roślinnością.

Wyrzucanie obornika późną jesienią jest szczególnie polecane na ciężkich i średnich glebach. Dobrze też sprawdza się na użytkach zielonych oraz na uprawach polowych wieloletnich.

Przeczytaj również:

  1. Czym i kiedy stosować nawozy naturalne?
  2. Gnojowica i gnojówka: jak stosować je bezpiecznie?

Sezon na sadzeniaki

Na chipsy, na frytki, albo na giełdę. Ziemniaki w większości są już zasadzone. Ich uprawa nie należy do tanich.

21 maja 2019

Biostymulatory w kukurydzy ratunkiem na stres!

Susza i przymrozki dały popalić młodym roślinom kukurydzy w ostatnim czasie. Sprawdź, jak zniwelować stres u roślin!

13 maja 2019

Agroklimat w Polsce: jak wpływa na rolnictwo?

Agroklimat w ujęciu podręcznikowym jest opisem stanów pogodowych na określonym obszarze, który wpływa na rozwój roślin.

19 maja 2019