Oświadczenie ARiMR – do 14 marca 2018 r.
fot. pixabay

Oświadczenie ARiMR – do 14 marca 2018 r.

Zamiast e-wniosku można złożyć oświadczenia zastępujące wnioski o przyznanie płatności. Kto może to zrobić?

Do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać oświadczenie ARiMR zamiast wniosku o przyznanie płatności. Mogą to zrobić, jeśli nie nastąpiły u nich zmiany w stosunku do 2017 r. i starają się o takie same płatności.  Kto może skorzystać z uproszczonej procedury? Jak i gdzie składać wnioski?

Rozmowa z Michałem Rybarczykiem, zastępcą dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kto może skorzystać z uproszczonej procedury?

Oświadczenie ARiMR

fot. Ewa Ploplis

Michał Rybarczyk, zastępca Dyrektora DPB ARiMR

Z uproszczonej procedury wnioskowania mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach nie wystąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Oświadczenie ARiMR potwierdza, że nie nastąpiły zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 r. Może je złożyć rolnik, który w 2018 r. chce ubiegać się o te same płatności, co w roku ubiegłym.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, żeby mógł złożyć oświadczenie ARiMR i skorzystać z uproszczonej procedury? 

– Oświadczenie ARiMR zastępujące wnioski o przyznanie płatności mogą złożyć rolnicy, którzy posiadają mniej niż 10 ha gruntów ornych, a jednocześnie:

Z uproszczonej procedury wnioskowania mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach nie wystąpiły żadne zmiany

w 2017 r. wnioskowali wyłącznie o:

 •  jednolitą płatność obszarową,
 •  płatność za zazielenienie,
 •  płatność dodatkową,
 • płatność do powierzchni upraw chmielu,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz,
 • płatność niezwiązaną z produkcją do tytoniu,
 • płatności na zalesianie
 • płatności ONW. 

i jednocześnie nie ubiegali się o:

ARiMR oświadczenia

fot. Fotolia

Oświadczenie ARiMR składa się wyłącznie w wersji papierowej, osobiście lub poprzez osobę trzecią w biurze powiatowym ARiMR. Można to też zrobić listownie.

 •  płatności dla młodych rolników,
 •  płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
 •  płatności do upraw roślin pastewnych,
 •  płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
 •  płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 •  płatności do powierzchni uprawy truskawek,
 •  płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
 •  płatności do powierzchni uprawy lnu,
 •  płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 •  płatności do bydła,
 •  płatności do krów,
 •  płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020),
 •  płatności ekologiczne (PROW 2014-2020),
 •  płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013)

W jakiej formie składa się oświadczenie ARiMR?

Oświadczenie ARiMR może złożyć rolnik, który w 2018 r. chce ubiegać się o te same płatności co w 2017 r.

Oświadczenie składa się wyłącznie w wersji papierowej, osobiście lub poprzez osobę trzecią w biurze powiatowym ARiMR. Można to też zrobić listownie za pośrednictwem poczty. W takim przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego.

Gdzie można uzyskać druk oświadczenia ARiMR?

Druk oświadczenia dostępny jest w placówkach Agencji oraz na stronie www.arimr.gov.pl.

Co w praktyce oznacza złożenie takiego oświadczenia ARiMR?

Złożenie oświadczenia oznacza wnioskowanie o te same płatności, co w 2017 r.

 Czy po złożeniu oświadczenia ARiMR możliwe są w nim zmiany? Jeśli tak, to do kiedy?

– Po złożeniu oświadczenia rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku, pod warunkiem, że jest to zasadne. Musi to zrobić w terminie do 1 czerwca 2018 r. Termin ten jest podyktowany faktem, że 31 maja 2018 r. jest dniem świątecznym.

 

Import mięsa z Litwy – grozi nam wojna-handlowa?

Kto więcej straci na polsko-litewskiej wojnie handlowej?

17 stycznia 2019

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. odstrzał dzików

Dowiedz się, jak KE odniosła się do tematu odstrzału dzików w Polsce i ile wsparcia finansowego otrzymają "mali przetwórcy".

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. dochód rolnika

Dlaczego dochody rolników spadły? Gdzie powstanie państwowa ubojnia świń? Czemu krowa wzięła udział w uczelnianej sesji zdjęciowej?