Jak otrzymać pomoc klęskową? Pobierz wniosek!

Gdy nawiedziła nas susza, deszcz nawalny, huragan albo grad możemy wystąpić do ARiMR z wnioskiem o pomoc klęskową. Trzeba się spieszyć – wnioski przyjmowane są tylko do końca miesiąca.

O pomoc klęskową można ubiegać się gdy wysokość straty w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych – informuje na Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Ważne jest, aby gospodarstwo miało nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Rolnicy mogą do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk – przypomina biuro prasowe agencji.

Stawki pomocy wynoszą:

  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę
  • 100 zł na 100 m² powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%
pomoc klęskową

Ile przykładowo dostanie rolnik, który ubezpieczył swoje uprawy?

Zatem na jaką pomoc może liczyć rolnik?

Pan Marek gospodaruje na 30 hektarach – uprawia przede wszystkim zboża rzepak. W lecie nad jego polem przeszło gradobicie. Komisja powołana przez wojewodę stwierdziła, że grad spowodował zniszczenie w co najmniej 70% upraw na 12 hektarach. Pozostały areał także ucierpiał z powodu gradu, ale w mniejszym stopniu.

Pan Marek miał ubezpieczone zasiewy na prawie 20 hektarach, oznacza to, że ubezpieczył ponad 50% swojego areału. Gdy złoży wniosek o pomoc klęskową, może liczyć na pomoc w pełnej wysokości

12 ha (zniszczonych w co najmniej 70% upraw) x 900 zł/ha = 10 800 zł

Gdyby rolnik miał ubezpieczone mniej niż 50% zasiewów – otrzymałby pomoc pomniejszoną o 50%.

12 ha (zniszczonych w co najmniej 70% upraw) x 900 zł/ha x 50% = 5 400 zł.

Pomoc będzie udzielana:

      • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej
      • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej

Rolnicy mogą do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Wniosek można pobrać ze strony ARiMR. Dostępne są także załączniki konieczne przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub inną niż pomoc de minimis.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *