OZE! Czy polski rolnik poprawi bilans czystej energii w kraju?

Zaniedbana od kilku lat polityka promowania i inwestowania w odnawialne źródła energii ma szansę wrócić na właściwe tory. Organizowane w całym kraju przez KOWR szkolenia dotyczące OZE cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

oze

Ulotka KOWR zapraszająca na szkolenie

fot. KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza

-Priorytetem dla nas jest pokazanie pewnych możliwości szerszej grupie społecznej i cieszy się to dużym zainteresowaniem – mówi Mariusz Rytel, rzecznik prasowy KOWR. – Naszą rolą jest zachęcanie do działania, gdyż rolnictwo to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki naszego kraju. Jeśli pewne elementy prezentowanych przez nas programów są niedostępne dla pojedynczych rolników, to już zrzeszenie rolników będzie mogło z nich skorzystać. Rzecznik poinformował również, że KOWR jest organizatorem bezpłatnych szkoleń odbywających się obecnie w każdym województwie i jego zadaniem jest umożliwienie kontaktu rolnikom zainteresowanym OZE z ekspertami i praktykami różnych specjalności związanych z energią odnawialną.

Unia Europejska a sprawa OZE

O znaczeniu odnawialnych źródeł energii dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Zakrojona na szeroką skalę przez KOWR akcja szkoleniowa ma zachęcić min. rolników do inwestowania w ten projekt. Bardzo optymistyczną informacją dla mieszkańców UE jest wzrost udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych. Liderem jest Szwecja mogąca pochwalić się tym, że ponad 54% wytwarzanej tam energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ogólnie rzecz biorąc wzrostem udziału czystej energii w ogólnym bilansie może pochwalić się 19 państw członkowskich. A Polska? W naszym kraju nie tylko nie przybywa czystej energii, ale udział jej w finalnym zużyciu zmniejsza się. W strategii „Europa 2020” założono, że kraje członkowskie do końca 2020 roku osiągną 15% energii z OZE. Polsce brakuje do osiągnięcia założonego pułapu ok. 4 punktów procentowych, chociaż takie kraje jak min. Bułgaria, Czechy, Węgry, Rumunia mogą pochwalić się sukcesem. Czy szkolenia organizowane przez KOWR są w stanie wpłynąć na zainteresowanie rolników OZE?

oze

Źródło czystej energii

fot. T. Śmigielski

OZE dla niewtajemniczonych

Najprościej definiując OZE można je określić jako odnawialne źródła energii. Są one nie tylko odnawialne, ale też niekopalne. Ich zasób odnawia się w krótkim czasie a wykorzystanie nie powoduje długotrwałego deficytu. Do źródeł odnawialnych zaliczamy energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Instalacje

Instalacja OZE to w dużym skrócie zespól urządzeń do wytwarzania energii i wyprowadzenia mocy, w których energia elektryczna lub ciepło wytwarzane są z odnawialnych źródeł energii. Do instalacji zaliczany jest również magazyn energii elektrycznej. Instalacją OZE jest także zespół budowli i urządzeń służący do wytwarzania biogazu rolniczego. Wśród instalacji wyróżnia się urządzenia:

 • mikroinstalacja –  to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.
 • mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.
oze

Pracownicy PODR przy kontenerze biogazowni

fot. PODR

Co jest co z przedrostkiem bio-?

Nazewnictwo związane z odnawialnymi źródłami energii jest dość specyficzne, ale można się do niego przyzwyczaić. Generalnie rzecz biorąc „bio” oznacza tyle, co naturalny, czysty ekologicznie. organiczny. OZE związane jest min. z takimi pojęciami, jak:

 • biogaz – gaz uzyskany z biomasy;
 • biogaz rolniczy –  gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, odchodów zwierzęcych, pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego;
 • biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej;
 • biopłyny – ciekłe paliwa dla celów energetycznych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych.

Szkolenia KOWR

Tematyka szkoleń jest dość szeroka. Organizatorzy – KOWR, proponują następujące tematy:

 • Uwarunkowania i koszty pozyskiwania energii z OZE;
 • Praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE (biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę – pelet;
 • Finansowe wsparcie operacyjne;
 • Wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Organizatorzy zapraszają na spotkania przedstawicieli MRiRW, użytkowników poszczególnych rodzajów instalacji, przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska S.A. a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
-Celem szkoleń jest przekazanie informacji wstępnych. Mają one pokazać rolnikom możliwości, drogę wyboru instalacji OZE – mówi przedstawiciel centrali KOWR – Są to jednak informacje ogólne. W przypadku zainteresowania się rolnika konkretnym rozwiązaniem może on skontaktować się z wybranym stowarzyszeniem i tam uzyskać szczegółowe informacje dotyczące instalacji OZE.

MRiRW liczy na…

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważają, że: – Lokalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić szansę na rozwój i poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. Największe korzyści może przynieść zastosowanie takich technologii, które jednocześnie będą rozwiązywały wiele problemów, a w szczególności:

 • poprawę stabilności dostaw energii na obszarach wiejskich;
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego (w tym powietrza);
 • poprawa gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zwiększenie retencji;
 • poprawę żyzności gleb.

Wszystkie korzyści wynikające z wykorzystania OZE są oczywiście jak najbardziej pożądane. Jest jednak małe ale. Rolników trzeba do inicjatywy przekonać i udzielić im wszelkiej możliwej pomocy, co jest, jak się wydaje, rolą administracji państwowej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *