Pasze GMO: procedura uchwalania rozpoczęta

O tym, jak bardzo są potrzebna i dlaczego polskie drobiarstwo bez nich sobie nie poradzi już pisaliśmy. Pasze GMO – czy będą dopuszczone w 2017 r.?

Ze względu na niedobór białka stosowanie pasz zawierających soję genetycznie modyfikowaną jest koniecznością mówił nam prof. Franciszek Brzóska z Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

W tej sprawie ciągle jeszcze odbywają się konsultacje społeczne, ale już wiadomo, że rozpoczęła się procedura uchwalania memorandum, które umożliwi przedłużenie stosowania pasz z soją GMO w Polsce na kolejne 4 lata.

Ze względu na niedobór białka stosowanie pasz zawierających soję genetycznie modyfikowaną jest koniecznością.

prof. Franciszek Brzóska z Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zakaz ten został wprowadzony w 2006 r. i miał wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. a później na dzień 1 stycznia 2017 r.

Memorandum pozwoli odsunąć zakaz stosowania pasz GMO na kolejne 4 lata.

Przesunięcie terminu wejścia zakazu stosowania pasz GMO umożliwi, m.in. ocenę potencjalnych skutków ekonomicznych dla rolnictwa polskiego, w kontekście zmian klimatu, wpływających na konieczność redukcji emisji amoniaku w rolnictwie i jednocześnie konieczności uwzględnienia stosowanego podejścia do wprowadzenia zmian zapotrzebowania na białko paszowe, rozwój produkcji zwierzęcej oraz wynikających z tego podejścia kosztów informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Czynnikiem pogarszającym bilans białka paszowego w Unii Europejskiej i w Polsce, był wprowadzony w 2004 r. zakaz skarmiania mączek mięsno-kostnych. Wykluczenie mączek zwierzęcych z krajowego przemysłu paszowego, spowodowało powstanie znaczących niedoborów białka, które musiały być zastąpione surowcami wysokobiałkowymi pochodzenia roślinnego. Główną rolę w uzupełnieniu powstałych niedoborów białka odegrały i odgrywają importowane śruty oleistych z soją GMO.

Memorandum pozwoli odsunąć zakaz stosowania pasz GMO na kolejne 4 lata.

Bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie białka paszowego jest celem nadrzędnym polityki gospodarczej każdego kraju, stąd wymaga zapewnienia zróżnicowanych i pewnych źródeł jego pozyskiwania.

Harmonogram prac rządu przewiduje uchwalenie tej uchwały przez Sejm w III kwartale 2016 r. Uchwała ma przedłużyć możliwość stosowania pasz z soją GMO przez kolejne 4 lata, czyli od 1 stycznia 2017 do końca 2020 r.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. […] 3. Rzad rozpoczął procedurę legislacyjną, której celem jest wydłużenie obowiązywania moratorium na zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich. Pasze będą mogły być stosowane do końca 2020 r. KLIK PL. […]