Piece gazowe do masowej likwidacji. Idzie nowe!

Piece gazowe do ogrzewania budynków już wkrótce z nich znikną. A to w związku z gotowym już projektem unijnej dyrektywy budynkowej, która w miejsce pieca gazowego wstawi urządzenie grzewcze na prąd. Tylko na czyj koszt?

Piece gazowe to obecnie jedno z najwygodniejszych i najmniej emisyjnych źródeł ciepła w domu. Ich używanie ogranicza ilość zanieczyszczeń przedostających się do otoczenia. Dzięki temu w okolicach gdzie dominuje ogrzewanie gazowe, jest zdecydowanie mniejsze zanieczyszczenie smogiem. A jest on typowym zjawiskiem w okolicach, gdzie dominują piece na paliwa stałe. Jednakże z uwagi na konieczność rezygnacji z paliw kopalnych, także piece gazowe skazane są na odejście.

Piece gazowe — kiedy nastąpi ich masowa likwidacja?

Nowelizacja unijnej dyrektywy o sprawności energetycznej budynków, czyli dyrektywa budynkowa, ma być głównie odpowiedzią na dwa problemy. Pierwszym z nich są zmiany klimatyczne, ponieważ ogrzewanie budynków i podgrzewanie wody użytkowej generuje ponad 35% wszystkich emisji dwutlenku węgla.

Ponadto przyszła dyrektywa budynkowa chce zwiększyć niezależność od kopalnych źródeł energii, które dominują jako źródło energii do ogrzewania budynków. Dotyczy to w szczególności gazu ziemnego, który kraje Europy w większości importują spoza obszaru Unii. A ostatni kryzys energetyczny pokazał, jak niebezpieczne jest uzależnienie się od importowanych źródeł energii.

Jakie zmiany można znaleźć w projektowanych przepisach?

Przygotowany przez Komisję Europejską projekt nowelizacji unijnej dyrektywy budynkowej przewiduje zeroemisyjność nowo wznoszonych budynków. Od roku 2027 byłyby to wszystkie nowe budynki publiczne zaś od 2030 r. wszystkie pozostałe. Oznacza to, że w czasie ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie mogłyby emitować dwutlenku węgla.

Dlatego dyrektywa przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu montowania pieców gazowych i na inne paliwa kopalne. Dlatego zakaz obejmie m.in. montowanie pieców na gaz, nie mówiąc już o piecach węglowych czy olejowych. Co więcej, z czasem ograniczenia mają objąć też istniejące budynki. Mają one wg założeń projektu docelowo czerpać ciepło oraz prąd głównie z odnawialnych źródeł energii. Dlatego najpóźniej od 2035 r. lub od 2040 roku może obowiązywać zakaz montowania nowych pieców na paliwa kopalne w istniejących budynkach mieszkalnych, które będą wymieniać źródło ciepła.

Ponadto wcześniej planuje się wprowadzenie rozwiązania zakładającego, że pieców na paliwa kopalne nie można by instalować jako jedynego lub głównego źródło ciepła. Pełniłyby one jedynie funkcję źródła uzupełniającego — tzw. szczytowego w układach hybrydowych, np. w połączeniu z pompą ciepła. Znaczy to, że można by z nich korzystać w szczytach zapotrzebowania na energię.

Czy jesteśmy skazani na prąd?

Jednocześnie oznaczać to może konieczność korzystania z urządzeń grzewczych na prąd elektryczny zamiast pieców gazowych czy węglowych. Jednakże zagrożeniem dla masowego wprowadzania ogrzewania eklektycznego w Polsce może okazać się stara, niewydolna już sieć przesyłowa. Jednakże zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motyki:

rozwiązaniem zaistniałej sytuacji sieciowej jest podjęcie działań skupionych na dwóch kluczowych obszarach: optymalizacji istniejących możliwości sieciowych oraz rozbudowie i modernizacji sieci.

W pierwszym z tych obszarów takie działania już podjęto. Zaś co do drugiego, wiceminister wskazał, że w kolejnych latach:

spodziewany jest dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce.

Uściślił on, że:

Szacowane nakłady inwestycyjne na rozwój sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej istotnie przekraczają kwotę 100 mld PLN do 2030 r.

Ponadto część z tych środków ma pochodzić z funduszy unijnych. Jednak na razie budżet unijny świeci coraz większymi pustkami.

Ale czy naprawdę jesteśmy skazani na prąd. Chyba tak, bo w wielu miejscach zakazano stosowania paliw stałych, do których zalicza się też odnawialne drewno czy otrzymane z niego pellet lub brykiet.

Reasumując, by chronić klimat, piece gazowe odejdą w odstawkę. Ale czy proponowane rozwiązania nie spowodują innych problemów, takich jak zwiększenie skali ubóstwa energetycznego?

Źródło: portal samorządowy


Czytaj również: Eksport jabłek do Egiptu — jakie perspektywy?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *