Plan nawożenia azotem. Czy to już obowiązek?

Dbałość o środowisko naturalne wobec niepokojących oznak zmiany klimatu zaczyna być obowiązującym standardem. Dotyczy to również rolnictwa mającego duży wpływ na stan środowiska. Jednym ze sposobów mogących zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych jest powstrzymanie przedostawania się do nich związków azotu. Pomóc ma w tym plan nawożenia azotem.

Czy wszystkich obowiązuje plan nawożenia azotem?

Przepisy szczegółowo opisują gospodarstwa, które mają ten obowiązek. Plan sporządza rolnik, który:

  • prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior lub
  • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub
  • prowadzi uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha (ich lista została określona w załączniku nr 7 do „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”) lub
  • utrzymuje obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego lub
  • nabył nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od rolnika, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, lub od podmiotu importującego.

Zwróć uwagę na zapis informujący o kupowaniu nawozów naturalnych, bo dotyczy on także małych gospodarstw! Jeśli jesteś nabywcą musisz mieć plan nawożenia azotem sporządzony co najmniej z uwzględnieniem sposobu obliczania dawki nawozów azotowych. Wykonujesz go według uproszczonego bilansu azotu.

Uwaga na kary!

To, czy przestrzegasz plan nawożenia azotem sprawdzą inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Maksymalne stawki opłat za naruszenie Programu azotanowego aktualizowane są co rok i ogłaszane w Monitorze Polskim. Stawki obowiązujące w 2019 r. wynoszą:

  •  2040 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z Programem azotanowym,
  •  3060 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z Programem azotanowym,
  •  510 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji Programu azotanowego niezgodnie z Programem azotanowym,
  •  510 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami.

Szczegółowe informacje znajdziecie pod adresem: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/1011/1

Uwaga na sankcje

Jeśli nie masz planu nawożenia azotem, to może ukarać cię również ARiMR. W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania z Twojej strony, zmniejszenie płatności z zasady wynosi 3% całkowitej kwoty płatności. W przypadku poważniejszych naruszeń 5%. Natomiast w sytuacji, gdy celowo dopuścisz się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to z zasady wynosi 20% całkowitej kwoty. W przypadkach rażących naruszeń może nawet zostać zwiększone do 100% całkowitej kwoty.

Jak i kiedy sporządzać plan nawożenia azotem?

Plan nawożenia azotem sporządzaj odrębnie dla każdej działki rolnej. Dokument przechowuj w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu. Plan dla upraw w plonie głównym musisz opracować od 1 stycznia br. do zbioru danej uprawy (z uwzględnieniem nawożenia uprawy ozimej jesienią roku poprzedniego). Musi on być opracowany dla uprawy ozimej wysianej jesienią, która będzie plonem głównym w następnym roku. Jeśli jesteś zobowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, nie możesz stosować wyższych dawek niż te wynikające z planu.
Najważniejsze: biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich. Dzięki tym informacjom sporządzisz plan nawożenia azotem.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *