Plan Strategiczny dla WPR. Możecie zbudować go z rządem?!

To prawdziwa rewolucja. Budujcie Plan strategiczny dla WPR. Od 2023 wchodzą w życie zasady Wspólnej Polityki Rolnej, które radykalnie zmienią obraz rolnictwa w Polsce i Europie. Można nawet przypuszczać, że słowo „Wspólna” Polityka Rolna nie będzie znaczyć to samo, co dzisiaj.

Co roku w Wspólna Polityka Rolna wprowadza się nowe elementy, lecz zmiany, które nastąpią od 2023 r. będą wręcz radykalne. Śmiało można stwierdzić, że kończy się tradycyjne rolnictwo. Tymczasem jedna rzecz jest bardzo istotna, możecie mieć wpływ na kształtowanie WPR! I zróbcie to!

Plan Strategiczny dla WPR

Niezwykle interesująco zapowiada się reforma WPR po 2023 roku. Wreszcie nie będzie można oskarżać UE, że kazała, wymusiła a co gorsze ma złe przepisy. Co ważniejsze, Państwa członkowskie mają swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji objętych Planami i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale projektowane przepisy wymagają także, by takie ukierunkowanie interwencji było właściwie uargumentowane w Planie. Dodatkowo w nowym modelu wdrażającym WPR jest wyraźny nacisk na osiągane rezultaty. Bez wątpienia jest to zapis przenoszący odpowiedzialność na jego twórców.

Minister Puda zaprasza rolników do dyskusji

Grzegorz Puda zaprasza rolników do wzięcia udziału w kształtowaniu dokumentu „Plan Strategiczny dla WPR”. Praktycznie rzecz biorąc, każdy może się wypowiedzieć na temat realizacji planów szczegółowych za pomocą formularza udostępnionego przez ministerstwo.

– Mam zaszczyt skierować do konsultacji publicznych projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027 ( …) Stworzyliśmy na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dedykowaną stronę na portalu gov.pl. Poprzez zamieszczony na niej formularz, każdy zainteresowany ma możliwość zgłaszania swojego stanowiska… Będę wdzięczny za każdy głos w sprawie zawartych w projekcie propozycji. To tyle minister. Można by powiedzieć „nic o nas bez nas”.

Plan Strategiczny dla WPR

Już w 2019 roku KE opublikowała 9 celów, które będą im przyświecać przy organizowaniu wsparcia. W rzeczywistości Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR.

Nowa Wspólna Polityka Rolna będzie dążyć do realizacji dziewięciu celów szczegółowych.

9 celów głównych

  • Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.
  • Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację.
  • Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.
  • Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii.
  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze.
  • Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu.
  • Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
  • Promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa.
  • Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Należy pamiętać, że I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. Projekt dla dokumentu – Plan strategiczny dla WPR – zawiera szereg materiałów dostępnych na stronie gov.pl. Ściśle mówiąc trzeba się z nimi zapoznać, aby zabrać głos w dyskusji.

Podsumowując:

Bez wątpienia sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 otworzyła przed rolnikami niespotykaną dotąd okazję wpłynięcia na kształt przyszłej WPR. Plan Strategiczny dla WPR może być zbudowany w oparciu o sugestie rolników. Takiej okazji nie można przegapić. Jednym słowem warto powtórzyć słowa ministra Pudy: … będę wdzięczny za każdy głos w sprawie zawartych w projekcie propozycji. Poza tym o przyszłości wspólnej polityki rolnej przeczytacie również w wywiadzie z posłem PSL Czesławem Siekierskim
Krótko mówiąc tego się trzymamy!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *