Płatność za zazielenienie już dziś wędruje na konta rolników!

Według wcześniejszych zapowiedzi MRiRW już dzisiaj, 18 października, rusza wypłata zaliczek na dopłaty bezpośrednie oraz płatności PROW 2014 – 2020. Mają być one większe niż standardowe. Maksymalna wysokość wypłaty to 70 procent wsparcia należnego rolnikowi. Wśród przelewanych na konto kwot znajduje się płatność za zazielenienie.

Skończyło się oczekiwanie na dzień wypłaty zaliczek na wsparcie należne rolnikom z tytułu wszystkich płatności bezpośrednich. Krótko mówiąc, płatności zaliczkowe będą wypłacane do powierzchni gruntów oraz liczby zwierząt zgłoszonych do płatności. Wcześniej weryfikacji wniosków dokonała ARiMR przeprowadzając kontrole administracyjne i kontrole w gospodarstwach.

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej zobowiązani są do realizacji zazielenienia.

Komu przysługuje płatność za zazielenienie?

Zazielenienie to nic innego jak płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska. Doświadczeni rolnicy wiedzą, jakie należy podjąć kroki i jakie spełnić warunki, aby otrzymać płatność za zazielenienie. Natomiast początkujący, młody rolnik powinien przyswoić sobie, że zazielenienie jest realizowane przez:

  • dywersyfikację upraw,
  • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
  • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA1).

Płatność za zazielenienie a dywersyfikacja

Dywersyfikacja upraw, podobnie zresztą jak pozostałe rozwiązania, mają za zadanie korzystnie wpływać na środowisko. W tym wypadku chodzi o realizację celu jakim jest ochrona gleby i poprawienia jej jakości. W rozwiązaniu istotną rolę odgrywa wielkość gospodarstwa. Po pierwsze, gospodarstwa, w których występuje od 10 do 30 ha gruntów ornych mają obowiązek prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych. Warunkiem jest, aby uprawa główna nie zajmował więcej niż 75% gruntów ornych. Po drugie, gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych zobowiązane są do prowadzenia przynajmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych. W tym wypadku pamiętamy, że uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. Co ważniejsze, dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Ważne wyjątki!

Z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw zwalnia się gospodarstwa wymienione w Materiale informacyjnym dotyczącym płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Innymi słowy mowa tu o zazielenieniu.

Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych gospodarstw rolnych mimo, że są zwolnione z realizacji zazielenienia są uprawnione do tego, aby otrzymać płatność za zazielenienie.

TUZ

W ramach tych wymogów na obszarach Natura 2000 obowiązuje zakaz przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych, w tym obejmujących gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektywy ptasiej. W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ-y cenne przyrodniczo, oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony.

Płatność za zazielenienie a EFA

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA. Niemniej jednak, w przypadku gdy rolnik posiada w gospodarstwie: elementy krajobrazu (przylegające do gruntów ornych), strefy buforowe/miedze (przylegające do gruntów ornych), zagajniki o krótkiej rotacji spełniające kryteria obszarów proekologicznych, obszary te również uwzględnia się przy wyliczaniu 5% powierzchni EFA.

Płatność za zazielenienie – jaka stawka?

Poniżej prezentujemy stawki płatności za zazielenienie w latach 2015-2021.

Rodzaj płatności stawki płatności w zł/ha
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Płatność za zazielenienie 304,31 310,10 309,77 308,18 316,54 323,85 327,26

Pieniądze warte zachodu – podsumowanie

Bez wątpienia z realizacją wymogów zazielenienia jest trochę zachodu, ale koniec końców pieniądze, czyli płatność za zazielenienie na konto wpłynie. Prawdę powiedziawszy całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych. Zakładając, że nie powstaną żadne zawirowania jest to kwota warta zachodu. Poza tym reszta należnych rolnikom pieniędzy będzie wypłacana im od 1 grudnia.

Czytaj też: Zaliczki na dopłaty bezpośrednie. Kiedy i ile pieniędzy trafi do rolników?

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 23

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *