Pogłowie bydła w Polsce zwiększa się – dobra prognoza na przyszłość

Zwiększa się pogłowie bydła w Polsce w br. Więcej jest krów i młodego bydła w wieku 1-2 lata. Cieląt jest trochę mniej. Wyższe są ceny żywca i mleka. Nadal utrzymuje się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego. Zwiększył się import bydła.  Sytuację na rynku bydła ocenia Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Cena: Mleko

2.06 zł
0.00%
Zobacz aktualne ceny

Większe pogłowie bydła w Polsce

Pogłowie bydła  w Polsce w czerwcu 2017 r. liczyło ponad 6,143 mln sztuk. Było ono większe o 3,4% w stosunku do czerwca 2016r. W porównaniu z liczebnością stada w grudniu ub. r. pogłowie bydła zwiększyło się o172,9 tys. sztuk tj. o 2,9% – wynika z najnowszych i zarazem wstępnych (na br.) danych GUS.

Pogłowie bydła w Polsce

Pogłowie bydła w Polsce w 2017 r.

Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 8%, i bydła dorosłego o 3,3%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt tj. o 0,4% – mówi Małgorzata Kuliś, naczelnik w Departamencie Rolnictwa GUS.

Mniej cieląt

W porównaniu z czerwcem ub. r. nieznacznie, tj. o 0,4%, zmniejszyło się pogłowie cieląt poniżej 1 roku do poziomu ponad 1,720 mln sztuk. Natomiast w stosunku do grudnia 2016 r. odnotowano ich wzrost o 0,2%.

Więcej młodego bydła

GUS ocenia, że stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się w 2017 r., w stosunku do poprzedniego roku, o 8%. W porównaniu z grudniem ub. r. zwiększyło się o 3,9% i osiągnęło poziom 1,7012 mln sztuk.

i więcej krów

Pogłowie bydła w Polsce zwiększa się

Małgorzata Kuliś, naczelnik w Departamencie Rolnictwa GUS

Pogłowie krów zwiększyło się o 42,2 tys. sztuk, w porównaniu z czerwcem ub. r. do poziomu 2 374,4 tys. sztuk. Oznacza to, że było ono o 1,8% większe w stosunku do 2016r. W porównaniu z grudniem ub. r. było większe o70,9 tys. sztuk tj. o 3,1% – mówi naczelnik M. Kuliś z GUS.

 Krajowa struktura stada bydła

GUS ocenia, że w strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2017 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,0%,
  •  młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat – 27,7%,
  •  krów – 38,7%,
  •  pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2016 r. zwiększył się o 1,% udział pogłowia młodego bydła  w wieku 1-2 lat. Zwiększył się także, o 0,5%, udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat.  Zmalał udział cieląt o 1,1% i pogłowia krów o 0,6%.

Nadal zainteresowanie hodowlą bydła opasowego

Odnotowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego – mówi naczelnik M. Kuliś z GUS.

 W produkcji bydła przoduje Mazowsze

Pogłowie bydła w Polsce

Zwiększa się pogłowie bydła w Polsce

fot. Fotolia

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie, gdzie produkuje się 18,3% krajowego pogłowia, podlaskie z 16,6% udziałem w krajowym pogłowiu i wielkopolskie  – 16,4%. Najmniejszy udział w produkcji bydła miały województwa: lubuskie skąd pochodzi jedynie 1,3% krajowego pogłowia bydła, podkarpackie z 1,5% udziałem, zachodniopomorskie, gdzie pogłowie stanowi 1,6% krajowego pogłowia, a także dolnośląskie, gdzie jest 1,8% krajowego pogłowia. W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 10%.

Wzrósł import bydła

W pierwszej połowie 2017 r. odnotowano wzrost importu bydła o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Najwięcej sprowadzono cieląt bo aż 51 tys. sztuk  tj. o 7,8% więcej niż w pierwszym półroczu 2016 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 36 tys. sztuk i spadła o 30,8%  w stosunku do poprzedniego roku,  w tym cieląt o 28,3% – wynika z danych GUS.

Wyższa średnia cena żywca

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 6,24 zł/kg i była wyższa o 5,1% od notowanej w analogicznym okresie 2016 r. – wynika z analiz GUS.

Dużo wyższa cena mleka

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2017 r.  wyniosła 131,93 zł za 100 l i była o 25,9 % wyższa od ceny w analogicznym  okresie 2016 r. – ocenia GUS.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *