Produkcja pieczarek w Polsce – wielki sukces!

Krajowy rynek pieczarek należy do jednych z najbardziej „prężnych” i niepodlegających wahaniom koniunkturalnym rynków w sektorze ogrodniczym. Od wielu lat produkcja pieczarek wzrasta w naszym kraju. Jesteśmy największym producentem pieczarek w Europie. Z czego wynika sukces polskich producentów? Jakie są prognozy odnośnie rynku pieczarek? Dla agrofaktu wypowiadają się eksperci.

Produkcja pieczarek z tendencją wzrostową

Od wielu lat produkcja pieczarek w naszym kraju utrzymuje tendencję wzrostową. W 2016 r. w Polsce wyprodukowano ok. 320 tys. t pieczarek, czyli o blisko 2% więcej w stosunku do roku poprzedniego – wynika z szacunków IERiGŻ-PIB.

olejniczak o pieczarkach

dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank

Polska jest największym producentem pieczarek w Europie. Rynek cechuje się dużą stabilnością, odpornością na ryzyko polityczne tj. embarga i wysoką dynamiką ekspansji. Wzrost eksportu ma charakter stały. Ceny pieczarek odznaczają się wysoką stabilnością, od kilku miesięcy przekraczają poziom 5 zł za kg – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Krajowy rynek pieczarek należy do jednych z najbardziej „prężnych” i niepodlegających wahaniom koniunkturalnym w sektorze ogrodniczym. Pomimo utrzymującego się embarga rosyjskiego, a warto wspomnieć, że ten rynek przejmował przed embargiem do 30% całego polskiego eksportu, polscy producenci i eksporterzy pieczarek zwiększali dostawy na rynki tzw. starych krajów Unii UE-15 i nowej UE-13 – mówi Tomasz Smoleński z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB).

Jakie są ceny pieczarek?

Przeciętna cena detaliczna pieczarek w 2016 r. wyniosła 7,51 zł/kg, wobec 7,54 zł/kg, co oznacza nieznaczny spadek o 0,4%. W okresie od stycznia do maja 2016 r. ceny pieczarek spadały i w maju osiągnęły najniższy poziom 7,34 zł/kg. Z kolei od czerwca ceny te zaczęły systematycznie rosnąć i w grudniu osiągnęły najwyższy, roczny poziom 7,80 zł/kg.

W branży występuje sezonowość wynikająca z tego, że produkcja pieczarek jest wygaszana lub ograniczana w okresie letnich upałów – wysokie koszty chłodzenia. Ograniczenie podaży w okresie letnim przekłada się na wzrost cen detalicznych – mówi dr W. Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Magdalena Kowalewska - temat - produkcja pieczarek

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Ceny pieczarek, szczególnie w drugiej połowie 2016 r. wspierane były przez wzrost eksportu – mówi Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

W pierwszych pięcie miesiącach br. przeciętnie za kilogram pieczarek w skupie płacono 5,14 zł, wobec 4,61 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z danych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oznacza to wzrost na poziomie 11%komentuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Główny odbiorca pieczarek to kraje Unii

Polska jest głównym eksporterem pieczarek w Unii Europejskiej. Pieczarki są jednym z polskich hitów eksportowych, co potwierdzają również wyniki handlowe za 2016 r. Z naszego kraju wyeksportowano blisko 221 tys. t tych produktów, wobec 212 tys. t w poprzednim  roku, co oznacza wzrost na poziomie 4% – wynika z danych Eurostat w 2016 r.

Co ciekawe, w ujęciu wartościowym mogliśmy obserwować odwrotne tendencje. W 2016 r. wartość eksportu pieczarek z Polski zmniejszyła się o 1% z 314,82 mln euro do 311,26 mln euro. Oznacza to, że w 2016 r. średnia cena kilograma wyeksportowanych pieczarek zmniejszyła się o ponad 5% z 1,49 euro do 1,41 euro – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Produkcja pieczarek w Polsce w latach 2012 - 2017

Produkcja pieczarek w Polsce w latach 2012 – 2017

 Co czwarta wyeksportowana pieczarka trafia do Niemczech

Nadal produkcja pieczarek na eksport nastawiona jest na kraje unijne, gdzie w omawianym okresie trafiło blisko 86% wolumenu eksportu, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

Niemcy, niezmiennie od dziesięciu lat, pozostają głównymi odbiorcami polskich pieczarek. W 2016 r. nasi zachodni sąsiedzi zaimportowali ponad 53 tys. t pieczarek, czyli o 8% więcej w stosunku do roku poprzedniego. – wynika z analiz BGŻ.

Oznacza to, że co czwarta wyeksportowana z Polski pieczarka trafiła właśnie na ten rynek – analizuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Drugim, co do wielkości odbiorcą polskich pieczarek w analizowanym okresie była Wielka Brytania, gdzie wyeksportowaliśmy blisko 39 tys. t tych produktów, czyli o 30% więcej w relacji rocznej i aż o 56% więcej niż średnio w poprzednich pięciu latach. Tym samym w 2016 r. – wynika z analiz BGŻ.

Polska była drugim co do wielkości, po Irlandii, dostawcą pieczarek na rynek brytyjski – komentuje M. Kowalewska z BGŻ.

Tomasz Smoleński

Tomasz Smoleński z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB).

– W I kwartale 2017r., w stosunku do kwartału ub. r., szacunkowo zrealizowany był nieznacznie wyższy eksport świeżych pieczarek z Polski niż w roku ubiegłym. Obniżający się kurs euro do złotego w I kwartale br. nie stymulował eksportu do Niemiec i do Holandii. Zarejestrowano nieznaczny spadek wolumenu dostaw do krajów UE-15 przy jednocześnie spadających cenach eksportowych do tego ugrupowania – mówi T. Smoleński z IERiGŻ-PIB.

Dynamicznie wzrasta eksport pieczarek do innych regionów

Warto jednak zaznaczyć, że w stosunku do 2015 r. istotnie, bo aż o 85% wzrósł poziom eksportu do krajów pozaunijnych i w 2016 r. wyniósł on 32 tys. t. Wynika to głównie ze znacznego zwiększenia wywozu polskich pieczarek na Białoruś. W 2016 r. wolumen eksportu do naszego wschodniego sąsiada osiągnął najwyższy od 10 lat poziom – blisko 26 tys.  t, co oznacza wzrost aż o 122% w relacji do roku poprzedniego – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

– W I kwartale 2017r., w stosunku do kwartału ub. r., następował dalszego wzrost dostaw oraz cen w eksporcie świeżych pieczarek do krajów WNP w tym głównie na Białoruś. Zanotowano jednocześnie spadek eksportu świeżych pieczarek do krajów UE-13 – mówi T. Smoleński z IERiGŻ-PIB.

Wzrasta produkcja przetworów z pieczarek

Wraz z dynamicznym wzrostem eksportu świeżych pieczarek ma miejsce wzrost przetworów z pieczarek. W latach 2012-2016 wolumen dostaw eksportowych zwiększył się z 57,6 tys .t w 2012 r. do 88,0 tys. t w 2016 r. tj. wzrost o 53%. Analogicznie wartość eksportu wzrosła z 78,4 mln euro do 118 mln euro tj. o 51% – informuje T. Smoleński z IERiGŻ.


czytaj również – Uprawa pieczarek w Polsce


Z czego wynika sukces polskiej pieczarki?

Przewaga komparatywna Polski na rynku pieczarek wynika z niższych kosztów siły roboczej przy zachowaniu wysokiej jakości surowca tj. zbiór ręczny. Przewaga ta będzie utrzymywać się w najbliższych latach – analizuje dyr. W. Olejniczak z Alior Bank.

Produkcja pieczarek cechuje się wysoką kapitałochłonnością i koniecznością posiadania wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia, w tym pracowników fizycznych pracujących przy ręcznym zbiorze. Posiadanie wykwalifikowanej kadry to kolejna przewaga komparatywna Polski nad państwami o niższych kosztach siły roboczej, np. Ukraina – podsumowuje dr W. Olejniczak.

Długofalowy dynamiczny eksport pieczarek z Polski to wynik doskonałej jakości pieczarek zbieranych ręcznie, wprowadzania nowoczesnych technologii uprawy umożliwiających całoroczną uprawę i osiąganie coraz wyższych plonów i zniesienie barier celnych w eksporcie do UE. Te czynniki stworzyły szansę wygrania konkurencji na tym rynku z Holandią – hegemonem na rynku tych produktów w latach 80’i 90’ XX wieku. Prognozuje się w najbliższych latach co najmniej utrzymanie dotychczasowej pozycji polskich pieczarek na rynku światowym, a może nawet z na zwiększeniu dystansu w stosunku do innych dużych światowych producentów i eksporterów – podsumowuje T. Smoleński z IERiGŻ

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Planujesz zakup ciągnika rolniczego?Zobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *