Pomoc dla hodowców świń. Zbyt mało i zbyt późno?

Oczekiwanie na pomoc dla hodowców świń trwa już ładnych parę lat. Padło wiele obietnic, padło też wiele gospodarstw hodowlanych. Afrykański pomór świń ogarnął znaczną część kraju. Wreszcie pojawił się program wsparcia dla hodowców. Czy pomoże on producentom świń?

Niestety wiele gospodarstw hodowlanych nie doczekało się pomocy państwa. Hodowle w strefach objętych ASF zostały zlikwidowane lub podupadły na skutek drastycznego spadku cen żywca. Niepokojącym zjawiskiem jest także uzależnienie się polskich hodowców od importu warchlaków. Sytuację dodatkowo pogarszają rosnące koszty produkcji.

Pomoc dla hodowców świń w ocenie WIR

Wielkopolska Izba Rolnicza dokonała analizy Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie proponując jego uzupełnienie o istotne elementy. Przede wszystkim związkowcy zwracają uwagę na to, że po pierwsze program wprowadza się za późno. Po drugie, za mała jest pomoc, którą kieruje się do hodowców trzody chlewnej. Zwlekanie z pomocą dla hodowców świń, wg specjalistów WIR, spowodowało gwałtowny spadek ilości stad trzody chlewnej oraz rosnący deficyt w bilansie handlowym Polski. Za szczególnie dotkliwy uważają spadek liczby gospodarstw produkujących trzodę chlewną w cyklu zamkniętym, co wymusza import materiału hodowlanego.

Rekompensaty dla hodowców trzody chlewnej – postulaty związkowców

Związkowcy WIR zwracają się w liście do Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uwagami dotyczącymi programu wsparcia dla producentów trzody chlewnej. Oprócz podsumowania programu stwierdzeniem, że pomoc dla hodowców świń przychodzi za późno i jest zbyt mała, WIR wnioskuje o uwzględnienie poniższych uwag.

  • Proponowany mechanizm rekompensat cenowych musi mieć charakter trwały a przyjmowanie wniosków musi odbywać się w trybie ciągłym.
  • Refundacją kosztów bioasekuracji powinny zostać objęte również gospodarstwa o mniejszej skali produkcji.
  • Należy uruchomić skup interwencyjny zwierząt zdrowych z przeznaczeniem na rezerwy strategiczne państwa z obszarów dotkniętych chorobą.
  • W ogłoszonym programie brakuje wizji rozwoju sektora trzodowego. Bez znaczących nakładów na polską myśl hodowlaną oraz innowacyjne technologie, sektor nie będzie w stanie dłużej funkcjonować a większość rolników, mających odpowiednie zaplecze techniczne przejdzie na tucze kontraktowe.
  • Program nie odnosi się w ogóle do sytuacji rynkowej. Statystyki pokazują spadek spożycia mięsa w ogóle, w tym mięsa wieprzowego. Dodatkowo na polski rynek napływ importowany surowiec po dumpingowych cenach. W tym zakresie potrzebne są rozwiązania prawne oraz nakłady na promocję mięsa wieprzowego.
  • Program nie porusza kwestii współpracy producentów żywca wieprzowego w ramach grup producentów rolnych.
  • Program nie odnosi się do wsparcia służb weterynaryjnych. Te służby mają kluczowe znaczenie w walce z ASF.

Ogólnie rzecz biorąc, pomoc dla hodowców świń nie jest dopracowana i wymaga uzupełnień.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej 2021

Kwota, która jest oferowana, jest prawdopodobnie zbyt niska do potrzeb – komentuje program pomocy dla hodowców świń Aleksander Dargiewicz, prezes KZP-PTCH (POL-PIG). – Producenci świń ze strefy czerwonej przeżywają duży dramat nie mając komu sprzedać tuczników. Mam wątpliwości, czy przeznaczona na pomoc kwota jest wystarczająca. Nie wszyscy mają zasoby finansowe tak duże, aby przetrwać ten trudny okres. 

Aleksander Dargiewicz zwraca również uwagę na cenę żywca ze strefy czerwonej, która jest o złotówkę niższa niż w strefie wolnej od ASF. Prezes KZP-PTCH (POL-PIG) uważa, że nawet rolnicy ze strefy wolnej od ASF nie uzyskują dochodu sięgającego kosztów produkcji. Gdyby pomoc dla hodowców świń funkcjonowała wcześniej, bez wątpienia nie dochodziło by do plajty gospodarstw.

Trwa już likwidacja trzody chlewnej 2021?

Mam wątpliwości, czy gospodarstwa potrzebujące pomocy natychmiast będą w stanie doczekać oferowanego wsparcia. Sytuację, którą mamy teraz można było przewidzieć i taki program przygotować wcześniej. Pozwoliłoby to na wcześniejsze reagowanie na występujące niekorzystne zjawiska. Środki, które przeznacza się na program są niewystarczające. To nie są kwoty pozwalające na rozwiązanie problemów dużej części rolników – podkreśla Aleksander Dargiewicz.

Rząd przeznacza 200 mln złotych, w pięciu filarach, na wsparcie rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami ASF. Biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw prowadzących hodowlę świń kwota jest rozczarowująca.

Pomoc dla hodowców świń. Podsumowanie

Podsumowując pomoc dla hodowców świń z pewnością mamy w pamięci stwierdzenie związkowców z WIR: za późno i za mało. Obecnie, najistotniejszą sprawą jest szybka pomoc dla producentów trzody chlewnej a następnie zweryfikowanie kwoty przeznaczonej na wsparcie hodowców.

O sytuacji na rynku trzody chlewnej czytaj również w materiale – Cena żywca wieprzowego 2021. Jak wygląda sytuacja na rynku?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *