Pomoc dla hodowców świń w 2023 r. — w kilku wariantach

Pomoc dla hodowców świń z obszarów objętych restrykcjami była tematem listu, jaki do ministerstwa rolnictwa wysłała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Na list wysłany w pod koniec drugiej dekady stycznia 2023 r. ministerstwo odpowiedziało niemalże po miesiącu.

Pomoc dla hodowców świń, o jaką wnioskowały środowiska rolnicze, dotyczyła wyrównania obniżonych dochodów hodowcom z obszarów, które objęto restrykcjami. KRIR podkreśliła, że na kłopoty z ASF nakładają się rosnące koszty produkcji, będące m.in. skutkiem wybuchu wojny na Ukrainie. Dlatego KRIR oprócz wsparcia zaproponowała także zmianę sposobu wyliczeń, który dotyczy rachunku faktycznych strat producentów. Miałby on uwzględnić faktyczny wzrost kosztów produkcji.

Odpowiedzi ministerstwa na pytania hodowców trzody chlewnej

Na wnioski KRIR z 18 stycznia 2023 r. MRiRW odpowiedziało w piśmie z 17 lutego br. W liście podpisanym przez sekretarza stanu Ryszarda Bartosika znalazła się informacja, że pomocy udzielano na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń z obszarów objętych ASF. Podkreślił o, że pomoc skierowano do tych producentów, którzy w związku z wystąpieniem ASF uzyskali niższe dochody ze sprzedaży produkcji. Jednocześnie pomoc ta nie była związana ze wzrostem produkcji.

Ponadto zwrócił on uwagę na to, że rzeczywistą ocenę kosztów produkcji poniesionych przez rolników umożliwiłoby wprowadzenie obowiązkowej rachunkowości. To ona umożliwiłaby producentom trzody chlewnej przedstawienie rocznych sprawozdań finansowych z gospodarstwa rolnego. W nich znalazłyby się szczegółowe informacje na temat wzrostu kosztów produkcji związanych ze wzrostem cen koncentratów i dodatków paszowych, a także paliwa czy nawozów.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jako wsparcie dla hodowców świń

Sekretarz stanu poinformował jednocześnie, że pomocą w obniżeniu kosztów produkcji rolnej i poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych jest zwrot akcyzy. W tym celu Rada Ministrów rozporządzeniem z 20 grudnia 2022 r. ustaliła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. Mianowicie jej stawka wyniesie teraz 1,20 zł na 1 litr oleju. To znaczy, że wzrosła o 20% w stosunku do ubiegłego roku. Łącznie w budżecie na dopłaty do paliwa rolniczego zaplanowano kwotę 1,34 mld zł.

Poza tym obecnie trwają także końcowe prace nad przedłożeniem Radzie Ministrów projektu zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Propozycja dotyczy wprowadzenia limitu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń.

Zwrot akcyzy nie tylko do produkcji świń

W trakcie konsultacji zaproponowano rozszerzenie listy gatunków zwierząt gospodarskich, do których produkcji przysługiwałby zwrot podatku akcyzowego. Ściśle mówiąc, objęłoby ono: owce, kozy oraz konie. Projekt zmian rozszerzy się  o te gatunki zwierząt, w których w chowie lub hodowli zużywa się paliwo rolnicze.

Dodatkowa pomoc dla hodowców świń — propozycje ministerstwa

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187 z późn. zm.), producenci świń mogą ubiegać się o inne formy pomocy.

  • Jedną z nich jest nieoprocentowana pożyczka na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarach występowania ASF. Środki zaplanowane w tym roku na tę pomoc wynoszą 140 mln zł.
  • Kolejną formą pomocy są preferencyjne kredyty bankowe dla rolników. Dostaną je Ci hodowcy, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie. A także ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pomoc tę realizuje ARiMR w ramach środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych.
  • Pomoc finansowa dla hodowców świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa. W tym roku na ten cel zaplanowano 6,3 mln zł.

Uruchomienie powyższej pomocy czeka na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem. Musi być to zgodne w odniesieniu do przepisów KE o pomocy publicznej, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Inne formy pomocy dla hodowców świń

W planie ARiMR na 2023 r. zaplanowano także środki na refundację wydatków poniesionych przez producentów świń na bioasekurację. Pola środków to 31,03 mln zł.

Czytaj również: Rekordowa cena tuczników w Niemczech. A jaka w Polsce?

Źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 26

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *