Pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach

Od 13 do 27 września br. producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Gdzie można uzyskać pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach i jak duże środki można otrzymać?

Kto może starać się o pomoc?

O pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach mogą starać się rolnicy – producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody, w wysokości co najmniej 70% danej uprawy (licząc na powierzchni występowania tej uprawy). Warunkiem koniecznym jest powstanie szkód w wyniku przymrozków wiosennych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Jak dużą pomoc można otrzymać?

Stawki pomocy wynoszą:

  •  2 tys. zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
  •  1 tys. zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach będzie udzielana:

Pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach

Pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach jest realizowana przez biura powiatowe ARiMR

  • w ramach pomocy de minimis. W przypadku gdy szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  •  poza formułą de minimis. W przypadku jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Jak ustala się wysokość pomocy?

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. – informuje MRiRW.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Dotyczy to zarówno gospodarstw rolnych jak i działów specjalnych produkcji rolnej.

 Gdzie składać wnioski o pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach?

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W jakim terminie można składać wnioski?

Termin składania wniosków o pomoc dla poszkodowanych w wiosennych przymrozkach to 13-27 września br.

Jakie są podstawy prawne udzielenia pomocy?

Podstawa prawna to: § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opublikowane w Dz. U. poz.1 87, z późn. zm.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *