Pomoc finansowa za sprzedane mleko – rusza zaległa zapłata

Od początku przyszłego tygodnia rusza nabór wniosków skierowany do producentów mleka. Pomoc finansowa za sprzedane mleko trafi do producentów, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości mleczarni. Co warto podkreślić, wsparcie finansowe w tym zakresie trafi do rolników w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o pomoc finansową za sprzedane mleko dla producentów rolnych. Pod warunkiem jednak, że utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, a także jeżeli przynajmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko, w związku z upadłością podmiotu. Kto więc będzie mógł otrzymać zaległą zapłatę za mleko? Sprawdźmy!

Przeczytaj również: Opłacalność produkcji mleka – system zawinił, rolnika obciążyli?

Pomoc finansowa za sprzedane mleko – dla kogo?

Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że pomoc trafi do rolników którym nie zapłacono za sprzedane mleko w latach 2018-2020. Producenci otrzymają powyższą pomoc finansową za sprzedane mleko pod warunkiem że:

  • posiadają nadany numer identyfikacyjny producenta zgodnie z przepisami,
  • zaliczają się do mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia UE nr 702/2014.

Zapłata za sprzedane mleko – wysokość pomocy

Pomoc finansowa za sprzedane mleko w tym przypadku nie może przekroczyć:

  • kwoty utraconego dochodu w związku ze sprzedażą mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty za mleko. Kwota dochodu obliczana jest jako różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, w którym składany jest wniosek i średniej ceny sprzedaży mleka uzyskanej w tym roku, a iloczynem średniej liczby litrów sprzedanego mleka:

a) w kolejnych trzech latach przed rokiem za który złożono wniosek i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, albo

b) w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok za który składany jest wniosek i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu;

  • 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż mleka. Mogą to być również listy wierzytelności sporządzone przez syndyka masy upadłościowej.

Przy czym, jeżeli pomoc finansowa za sprzedane mleko przekroczy kwotę 12,5 mln zł, to wtedy do obliczania pomocy zostanie użyty współczynnik korygujący. Ten współczynnik stanowi iloczyn kwoty 12,5 mln zł i kwoty zapotrzebowania na pomoc obliczoną na podstawie danych we wnioskach.

Pomoc finansowa za sprzedane mleko – wnioski do 10 grudnia

Na koniec warto dodać, że wnioski o zapłatę za sprzedane mleko można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to również uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej a także platformy ePUAP.

Przeczytaj również: Pomoc finansowa dla producentów mleka i za suszę. Sprawdź!

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *