Pomoc klęskowa dla rolników – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Burze, a także gradobicia i nawałnice nie ominęły w ubiegłym roku pól uprawnych oraz gospodarstw. Jaka pomoc klęskowa jest przewidziana dla rolników? Sprawdzamy!

Rolnicy, którzy ponieśli w ubiegłym roku straty spowodowane klęskami żywiołowymi mogą ubiegać się o pomoc. Sekretarz Stanu w MRiRW Anna Gembicka przekazała KRIR informacje dotyczące pomocy dla rolników, którzy ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 roku:

 Agencja udziela pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji. 


Czy jest pomoc klęskowa dla rolników? Całą odpowiedź Anny Gembickiej można przeczytać na stronie KRIR: Na jaką pomoc klęskową mogą liczyć rolnicy


Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowie mogą udzielać pomocy na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej. Chodzi m.in. o takie zjawiska jak: mróz, burza i grad, lód. A także – ulewny lub długotrwały deszcz lub poważna susza, które niszczą ponad 30 % średniej produkcji.

Kwota, jaką rolnik otrzyma może być zwiększana o inne koszty, które beneficjent poniósł z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. A także  – pomniejszona o koszty nieponiesione w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Przeczytaj również: Szansa na powiększenie gospodarstwa rodzinnego – sprawdź!

Pomoc klęskowa dla rolników

Rolnik może do kosztów włączyć szkody związane z zakupem pasz. Warunek: transakcja wynikająca z ujemnego bilansu paszowego w prowadzonym gospodarstwie musi być wynikiem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

Jednocześnie informuję, że producenci rolni określający za pomocą publicznej aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym podają dane dotyczące liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (w celu wyliczenia wartości produkcji zwierzęcej) oraz dane o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej w wysokości nieprzekraczającej wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach producenta rolnego na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz i wartości produkcji zwierzęcej.

Szkody, które spowodowane zostały przez suszę mogą zostać naliczone podwójnie, jeśli w gospodarstwie rolnik utrzymuje zwierzęta tj. świnie, kozy, owce czy bydło. Rozwiązanie to ma pomóc hodowcom wykazać straty, które powstały przez niekorzystne warunki atmosferyczne w uprawach rolnych przeznaczonych na pasze dla zwierząt.

Czytaj również: Wniosek o straty suszowe. Nowe zasady szacowania strat. Sprawdź!

Pomoc de minimis

pomoc klęskowa dla rolników

Sprawdzamy, czy gospodarzom przysługuje pomoc klęskowa dla rolników

fot. pixabay

Rolnicy, którzy w ubiegłym roku ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w spłacie zobowiązań wobec KRUS, KOWR i gmin. Pomoc jest udzielana w formie de minimis. Dotyczy opłacania obecnych składek ubezpieczenia społecznego KRUS, a także odroczenia terminu zaległych składek, zaproponowanie dogodnych rat, bądź ich umorzenie. Producenci rolni mogą ubiegać się o:

  • Odroczenie lub rozłożenie rat płatności przez KOWR z tytułu umów sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dodatkowo zastosowania ulg w opłatach czynszu oraz umorzenia rat płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy.
  • Udzielenie ulg w podatkach rolnych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Rolnicy dotknięci przez ubiegłoroczne zjawiska atmosferyczne mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w spłacie zobowiązań wobec KRUS, KOWR i gmin. Pomoc dotyczy opłacania obecnych składek ubezpieczenia społecznego KRUS. Dodatkowo można ubiegać się o odroczenie terminów zaległych składek oraz zaproponowanie dogodnych rat, bądź ich umorzenie.
  • Udzielenie ulg w podatkach rolnych przez wójtów, burmistrzów, a także prezydentów miast.

Podsumowując, pomoc klęskowa dla rolników jest przewidziana na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej. Wsparcie przeznaczono dla najbardziej poszkodowanych producentów rolnych (szkody powyżej 30% średniej rocznej produkcji rocznej). Pozostali rolnicy mogą ubiegać się do 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu przez komisję powołaną przez wojewodę, o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.

źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 17

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *