Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to suszy, huraganie, gradzie, a to o deszczu nawalnym.  Rolnikom zdarzają się takie nieszczęścia… Teraz przyszedł czas na wypłatę wsparcia klęskowego dla rolników. Jaka pomoc klęskowa została przygotowana dla rolników w 2016?

Szkody pogodowe w rolnictwie

Można mówić o  wysypie pomocy finansowej tzw. klęskowej. Dotyczy to kilku naborów wniosków w 2016 r. Najpierw rolnicy mogli się ubiegać o dofinansowanie ze środków krajowych w naborze wrześniowo-październikowym i grudniowym.Teraz będzie można składać wnioski o tego rodzaju pomoc z PROW 2014–2020 (czyli ze środków zewnętrznych) od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Co ważne, każdy rolnik może ubiegać się o każdy rodzaj dofinansowania, bo są one od siebie niezależne.

Wymagania dla naborów dotacji krajowych a pomoc klęskowa z PROW

Podobieństwa:

  1. Część klęsk w obu naborach jest taka sama: grad, huragan, deszcz nawalny, susza.
  2. Konieczność ustalenia wysokości poniesionych strat w uprawie, jakie powstały u rolników na danym terenie. Określiła je komisja powołana przez wojewodę (takich komisji było powołanych w tym roku ok. 1000!).
  3. Możliwość uzyskania pełnej kwoty, jeśli uprawa była ubezpieczona. Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji, wówczas wysokość pomocy będzie pomniejszona o połowę.
pomoc klęskowa

Jedną z klęsk żywiołowych, w przypadku wystąpienia której można liczyć zarówno na wsparcie krajowe, jak i dofinansowanie z PROW, jest grad. (fot. Michał Noworól)

– Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Różnice:

  1. W naborze grudniowym uwzględniane zostały dodatkowo ujemne skutki przezimowania. W PROW są wszystkie rodzaje klęsk wymienione wcześniej oraz: powódź, przymrozki wiosenne, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pioruna.
  2. Krajowe dofinansowanie przeznaczone jest na pomoc dla zniszczeń w uprawach, natomiast PROW przeznacza pomoc również na zniszczone składniki gospodarstwa z lat 20152016.
  3. Różne są warianty wysokości poniesionych strat w uprawie, koniecznych do spełnienia, by uzyskać pomoc klęskową.

Pomoc klęskowa z PROW

Maksymalnie poziom dofinansowana 80% kosztów kwalifikowanych i 300 tys zł.

Kolejną formą pomocy klęskowej jest uruchamiane przez ARiMR wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, objętego PROW na lata 2014–2020. Tu liczą się jednak terminy! Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR pomiędzy 27 grudnia 2016 r. a 25 stycznia 2017 r., a w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy pojawią się listy.

– Ci rolnicy, w których  gospodarstwach wystąpiły szkody w 2015 r., jak i  producenci rolni, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r., powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku bądź w 2017 r., oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie – podaje ARiMR.

uprawach / grad na warmii / pomoc klęskowa

Pomoc z PROW można m.in. przeznaczyć na odtworzenie wieloletniej plantacji lub sadu.

Na co można przeznaczyć dotacje?

Z PROW-u można będzie dostać pieniądze na odtworzenie w gospodarstwie tego majątku, który uległ uszkodzeniu. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów, inwestycje budowlane na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały uszkodzeniu w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, wynosi 300 tys. zł, z tym, że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. Rozpoczęcie finansowania inwestycji może nastąpić po podpisaniu umowy z ARiMR, co zależy od kompletności dostarczonego wniosku. Złożone przez rolników wnioski zostaną podane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana:

  • wysokość szkód w gospodarstwie, z uwzględnieniem wysokości strat w produkcji rolnej
  • oraz to, czy plantacja była objęta dobrowolnym ubezpieczeniem.
pomoc klęskowa

Trzeba brać pod uwagę, że różne pomoce klęskowe mają różne stawki. Jest jednak o tyle dobrze, że rolnik może ubiegać się o wsparcie ze wszystkich form dofinansowań jednocześnie!

Wsparcie krajowe

Na dotacje krajowe związane ze szkodami pogodowymi w roku 2016 były już 2 nabory. W grudniu ze środków krajowych można było liczyć na pomoc dla zniszczeń w uprawach (w danej uprawie i na powierzchni) co najmniej 50% i mniej niż 70%. Stawka pomocy wynosiła maksymalnie 400 zł na 1 ha.

– Wcześniej, od 17 do 31 październik 2016 r., ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy od rolników, w których gospodarstwach, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% – podaje ARiMR. Tu stawki pomocy wynosiły maksymalnie 900 zł na 1 ha powierzchni upraw. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie mogła być większa niż równowartość (w złotych) 15 tys. euro.

pomoc klęskowa

Leszek Przybytniak, członek zarządu Związku Sadowników RP.

Dotychczasowe propozycje są słabe i niewystarczające. Instrumenty szacowania strat nie są odpowiednie. Został przyjęty zbyt wysoki próg powstałych szkód, bo aż 70%, a proponowane kwoty oferowanej pomocy są zbyt małe – mówi Leszek Przybytniak, członek zarządu Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, zapytany, jak ocenia propozycje wsparcia klęskowego z ARiMR. Gospodarstwa po klęskach żywiołowych mają poważne kłopoty. Nie ma kwoty dobrej, bo chodzi bardzo często o przetrwanie gospodarstwa. Należy podchodzić do tego problemu elastycznie. Rozwiązanie powinny być bardziej kompleksowe, a nie doraźne – dodaje.

Pomoc klęskowa w postaci kredytu preferencyjnego

– Z kolei ramach środków krajowych ARiMR oferuje pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów „klęskowych” gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej, poszkodowanym  w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – podaje biuro prasowe ARiMR.

Dopłaty do oprocentowania kredytów „klęskowych” są to po prostu kredyty preferencyjne.

 

Uwaga: W przypadku wystąpienia zniszczeń z powodu klęsk żywiołowych rolnicy nadal mogą liczyć również na ulgi i umorzenia w KRUS i ANR oraz w podatku rolnym!

 

Zobacz koniecznie:

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *