Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nowej!

Właściciele małych gospodarstw mają kolejną szansę, aby złożyć wniosek i uzyskać pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Zanim podejmiesz decyzję

Prezes ARiMR, Maria Fajger

Prezes ARiMR, Maria Fajger

fot. ARiMR

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nowej działalności, przeznaczona jest dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo, mające przynajmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro. Poza tym rolnik spełnić musi jeszcze takie wymogi, jak:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku;
  • nie prowadzić działalności w celach naukowo-badawczych;
  • być pełnoletnim w dniu złożenia wniosku;
  • przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązać się do jego realizacji.

– To są często dwuzawodowcy, to są często ludzie, którzy są w stanie na odpowiednim poziomie prowadzić swoje 3, 4, 5 hektarowe gospodarstwo – Maria Fajger, Prezes ARiMR o adresatach premii na restrukturyzację małych gospodarstw.

Najpierw trzeba zdobyć punkty

Rolnikowi zostanie przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdy zdobędzie przynajmniej 7 punktów. Jak się okazuje zdobycie siedmiu punktów nie powinno być zbyt trudne. Za co można otrzymać punkty? Wystarczy spełnić kilka, niezbyt trudnych warunków. Na przykład, jeśli jesteś rolnikiem poniżej 40. roku życia otrzymujesz 1 pkt. Jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika – 2pkt. Jeśli zmienisz kierunek produkcji otrzymujesz kolejne 2 pkt. Za dobry biznesplan można otrzymać nawet 7 pkt. Oprócz tego jest jeszcze wiele innych możliwości, o których informuje ARiMR na swoich stronach.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Premię można również przeznaczyć na założenie sadu

fot. T. Śmigielski

Jeśli spełniasz warunki, to…

Premię, którą otrzymuje się w dwóch ratach, tj. 80% i 20% można wydać na bardzo wiele rzeczy. Korzystając z tej formy pomocy możemy wydatkować pieniądze na budowę lub modernizację budynków. Można też kupić nowe maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Można też inwestować w sady i plantacje wieloletnie, jest możliwość kupna gruntów rolnych czy stada podstawowego zwierząt hodowlanych. Przyznana premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Nie można jej natomiast wydać m.in. na prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowlę zwierząt laboratoryjnych, hodowlę ryb akwariowych, hodowlę psów rasowych oraz hodowlę kotów rasowych. O szczegółach poinformują przyszłych beneficjentów pracownicy ARiMR.

Efekty udzielonej pomocy

Premia przyznawana małemu gospodarstwu musi przynieść oczekiwany efekt końcowy. Na pewno nim będzie restrukturyzacja gospodarstwa, która ma doprowadzić do poprawy jego konkurencyjności. Kolejnym, spodziewanym przez ustawodawcę pozytywnym wynikiem będzie zwiększenie rentowności gospodarstwa mające doprowadzić do jego wzrostu wielkości ekonomicznej. Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa powinien doprowadzić do:

  • co najmniej 10 000 euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej

w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Kiedy decyzja o przyznaniu pomocy?

Po zakwalifikowaniu wniosku rolnik otrzymuje decyzję. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawana z zastrzeżeniem, że od momentu otrzymania decyzji w przeciągu 6 miesięcy beneficjent rozpocznie realizację biznesplanu. Kolejnym warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, chyba że już jest prowadzona. I na koniec warunek najprzyjemniejszy – złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej – o czym warto wiedzieć?

Każdy wprowadzany do realizacji program wymaga spełnienia pewnych warunków, które umożliwiają w nim uczestniczenie. Rodzą się również pytania i wątpliwości dotyczące jego realizacji. Na niektóre z nich, najczęściej zadawane, Agencja udziela odpowiedzi na swoich stronach. Na inne pytania udzielą odpowiedzi specjaliści z ARiMR. Poniżej przytaczamy odpowiedzi zamieszczone na stronie ARiMR, na najczęściej zadawane przez rolników pytania.

Zakup maszyn?

W ramach pomocy nie można kupić sprzętu używanego. Inwestując w środki trwałe rolnik może kupić wyłącznie nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie.

Przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych?

Aby nie popełnić błędu przy spełnianiu tego wymagania należy pamiętać, że dotyczy ono wyłącznie poprawy jakości lub prezentacji wytworzonego w gospodarstwie produktu. Podjęte przez rolnika czynności związane z przygotowaniem produktu nie mogą wpłynąć na zmianę jego charakteru. Do przygotowania produktu zaliczyć można takie czynności, jak czyszczenie, sortowanie, suszenie nasion, usuwanie liści itp.

Kwalifikacje?

Posiadanie kwalifikacji rolniczych nie jest warunkiem wymaganym przy udzielaniu premii w poddziałaniu 6.3 – „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. We wcześniejszym naborze wykształcenie rolnicze było premiowane dodatkowymi punktami, w obecnym już nie.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa?

Ustalając wielkość ekonomiczną gospodarstwa w okresie wyjściowym powinno się wziąć pod uwagę przy produkcji zwierzęcej stan średni zwierząt w roku przypadający na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku przypadający na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Środki trwałe?

Przez środki trwałe należy rozumieć: „…rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy”. Mówiąc o możliwości zakupu zwierząt w ramach programu Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to definiuje się to następująco: „… zwierzęta, których okres używania jako hodowlanych jest dłuższy niż rok zalicza się do środków trwałych, aczkolwiek nie jest to jedyne kryterium. Na mocy art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz MSR 41, należy też uwzględnić przeznaczenie zwierząt do użytku na potrzeby własne, jako pociągowych lub do rozpłodu albo w celu pozyskania z nich mleka (krowy mleczne) czy wełny (owce) w okresie dłuższym niż rok. Pozostałe zwierzęta zaliczane będą do majątku obrotowego”.

Na te i inne pytania związane z działaniem „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” zainteresowani uzyskają odpowiedź odwiedzając oddziały regionalne ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *