Pomocnik rolnika – kim jest i jak go zatrudnić? Zmiany w ustawodawstwie

Niektóre z upraw, ze względu na dużą pracochłonność, wymagają zwiększonych nakładów pracy. Jak zatrudnić osoby w gospodarstwie, aby odbyło się to zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jakie prace może wykonać pomocnik rolnika i jakie warunki trzeba mu zapewnić?

Szykują się zmiany na rynku pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło do konsultacji społecznej projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie.

Pomocnik rolnika – definicja KRUS

Pomocnikiem rolnika, jak definiuje KRUS, jest pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Należy pamiętać że pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

 • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
 • usuwanie zbędnych części roślin,
 • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich. Oprócz tego wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Inne niż wymienione w ustawie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym nie mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach.

Pomocnik rolnika – warunki pracy

Rolnicy powinni pamiętać, że osoba zatrudniona dodatkowo w gospodarstwie podlega szczegółowym przepisom. Przede wszystkim pomocnik rolnika powinien mieć obywatelstwo polskie i być uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kolejnym wymogiem jest czas świadczenia pracy przez pomocnika. Łącznie na podstawie zawartych umów o pomocy przy zbiorach (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może on przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

Osoby zatrudniane przez rolnika do zbiorów muszą być obowiązkowo ubezpieczone. Mowa tu o:

 • Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy w zakresie ograniczonym do świadczeń takich jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • Ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  Szczegóły na stronie KRUS.

Pomocnik rolnika – projekt ustawy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udostępniło do konsultacji społecznych projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie.

Według ustawodawcy projektowana ustawa przyczyni się do znacznego zmniejszenia obciążeń min. dla rolników przy powierzaniu pracy. Projekt ma również na celu ułatwienie zawierania umów rolnikom, a także osobom fizycznym, które do tej pory tego nie robiły i pracowały w tzw. „szarej strefie”. Mający powstać system teleinformatyczny ułatwi zgodnie z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia, umów uaktywniających i umów o pomocy przy zbiorach.

Planowane działania – Pomocnik rolnika

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie eksponuje trzy główne zadania stanowiące istotę przeprowadzanych zmian.

Po pierwsze, chodzi tu o udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów według gotowych wzorów. Dostęp do systemu teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl.

Po drugie, potrzebne jest rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach na portalu praca.gov.pl.

Trzecim zadaniem jest wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym. Zapewni to ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarcie a rolnikom obsługę całego procesu zawierania umów.

Zgłoszenie do KRUS pomocnika rolnika

Konsultowany projekt ustawy zakłada, że za pośrednictwem Systemu rolnik będzie mógł:

 • zgłaszać pomocnika rolnika do ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
 • wyrejestrowywać pomocnika rolnika z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
 • rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne pomocnika rolnika. Poza tym przekazywać na podstawie przepisów odrębnych informacje do KRUS.

Ponadto przewiduje się, że za pośrednictwem Systemu będą:

 • obliczane należności podatkowe odpowiednio pracownika, zleceniobiorcy, niani albo pomocnika rolnika;
 • przekazywane do urzędów skarbowych informacje o zaliczkach, o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze szczegółami projektu można zapoznać się odwiedzając Rządowe Centrum Legislacji, na którym umieszczono Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie.

Pomocnik rolnika – podsumowanie

Pomysłodawcy ustawy zakładają, że proponowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie zawierania prostych umów w typowych sytuacjach. Ma ono usprawnić zatrudnienie i rozliczanie pracowników np. do pracy przy zbiorach oraz ograniczenie skali zatrudnienia w szarej strefie. Ograniczenie biurokratycznych procedur jest z pewnością pozytywnym aspektem proponowanej ustawy. Nie wiadomo jednak, czy pozostałe cele będą realizowane przez pracodawców – rolników.

Przeczytaj też: Jak zatrudnić cudzoziemca? Kłopoty rolników z siłą roboczą

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *