Co jest istotne w porównywaniu odmian rzepaku ozimego?

Najważniejszą cechą, jaką powinny się charakteryzować odmiany rzepaku ozimego przy naszym wyborze, będzie wysokość plonu. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na ich zimotrwałość i wczesność dojrzewania.

Nie bez znaczenia pozostaje odporność na choroby, podatność na wyleganie, pękanie strączyn i osypywanie się nasion oraz zawartość tłuszczu w nasionach. Jednak to wszystko należy odnieść do miejsca i warunków, w jakich będziemy uprawiać rzepak (stanowisko – przedplon, zasobność i klasa gleby, sposób uprawy i nawożenia).

Planowanie upraw

Dla zmniejszenia ryzyka upraw, bezpiecznie jest zaplanować jednocześnie uprawę odmian mieszańcowych i populacyjnych w gospodarstwie. Z zachowaniem odpowiedniej odległości między polami uprawnymi. Po pierwsze możemy je ze sobą porównać. Po drugie, jeżeli uprawa jednej się nie uda, istnieje duże prawdopodobieństwo, że druga nie zawiedzie.

Każda odmiana wymaga właściwych zaleceń uprawowych, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać jej możliwości plonotwórcze. Zwykle firmy nasienne takie wskazania dołączają w formie ulotki lub też odsyłają na swoje strony internetowe, gdzie znajdują się potrzebne informacje.

Każda odmiana wymaga właściwych zaleceń uprawowych, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać jej możliwości plonotwórcze.

Testowanie odmian rzepaku

Ale należy wspomnieć, że zanim odmiana trafi do rolnika, przechodzi proces rejestracji przez COBORU, który zazwyczaj trwa kilka lat. W tym czasie przeprowadza się doświadczenia, które pozwalają na określenie jej potencjału plonotwórczego. Odmiany rzepaku ozimego testuje się w różnych miejscach i warunkach, bada się zawartość tłuszczu w nasionach, zimotrwałość i tolerancję na choroby oraz wpływ i termin stosowania regulatorów wzrostu. W konsekwencji pozwala to na opracowanie pełnego procesu technologicznego, począwszy od terminu siewu, aż po zbiór.

Te zalecenia i informacje pozwalają na ich rekomendowanie do uprawy na określonym terenie z uwzględnieniem m.in. terminu siewu, obsady, sposobu nawożenia i ochrony roślin. W szczegółowych zaleceniach dla odmian podawane są jeszcze rekomendowane dawki nawozów, herbicydów, fungicydów i insektycydów lub preparatów do desykacji.

Odmiany rzepaku ozimego rejestrowane przez COBORU

Jest szereg odmian dostępnych lub możliwych do osiągnięcia na terenie naszego kraju i zarejestrowanych we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Jednak nie są zarejestrowane przez COBORU. Co z tego wynika? Jeżeli odmiana została wpisana na listę COBORU, tzn., że odmiana jest zalecana do uprawy na terenie Polski, przeszła pozytywne badania rozpoznawcze związane, między innymi, z adaptacją do warunków, jakie występują w naszym kraju.

rzepak

fot. AgroFoto.pl, użytkownik: lesbycool

W szczegółowych zaleceniach dla odmian podawane są jeszcze rekomendowane dawki nawozów, herbicydów, fungicydów i insektycydów lub preparatów do desykacji.

Jak wybrać odmianę rzepaku?

Jak dobrze wybrać z pośród tylu odmian populacyjnych i mieszańcowych? Należy zestawić interesujące nas odmiany (najlepiej w tabeli) i korzystając np. z wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych COBORU i wprowadzić ocenę poszczególnych kategorii. Są nimi: plon, zimotrwałość, zawartość tłuszczu w nasionach, odporność na sucha zgniliznę, zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodyg, czerń kapustnych i wyleganie roślin.

Możemy skorzystać również z rankingu odmian mieszańcowych i populacyjnych rzepaku ozimego. Możemy je znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Osiągany plon zależy od wyboru odpowiedniej odmiany rzepaku, ale także od sposobu nawożenia i stosowanych środków ochrony roślin. Koszty związane z zakupem tych środków do produkcji, które musi ponieść rolnik, to ok. 2 tys. zł/ha uprawy.

Piotr Domagała z Banku Zachodniego WBK.

A także z list odmian zalecanych przez COBORU do uprawy na obszarze województw na interesujący nas sezon. Trzeba także być otwartym na to, co mówią rolnicy (zaufani) na temat swoich spostrzeżeń dotyczących konkretnych odmian. Bo się okazuje, że albo nie sprostaliśmy wymaganiom określonej odmiany (klasa gleby, intensywność nawożenia i ochrony), albo cudowne rekomendacje zderzyły się z rzeczywistością i jesteśmy zawiedzeni, bo nie takie były nasze oczekiwania.

Z zamieszczonych informacji dowiemy się, że odmiana mieszańcowa DK Exquisite pod względem m.in. plonu nasion zajmowała w rankingu pierwsze miejsce. Była także rekomendowana do uprawy w woj. dolnośląskim. Z innych źródeł, że SY Alister F1 i SY Alistorm Fto pierwsze odmiany rzepaku odporne na kiłę kapusty zarejestrowane w Polsce.

Cena to nie wszystko

I na koniec jeszcze jedno. Wybierając odmianę, nie powinniśmy się kierować jej ceną. Trzeba wziąć bowiem pod uwagę, że koszt materiału siewnego to nie koniec wydatków mających zagwarantować wysoki plon.

odmiany rzepaku ozimego

fot. AgroFoto.pl, użytkownik: Mari82

Dla zmniejszenia ryzyka, bezpiecznie jest zaplanować do uprawy dwie odmiany rzepaku ozimego: mieszańcowe i populacyjne.

Osiągany plon zależy od wyboru odpowiedniej odmiany rzepaku, ale także od sposobu nawożenia i stosowanych środków ochrony roślin. Koszty związane z zakupem tych środków do produkcji, które musi ponieść rolnik, to ok. 2 tys. zł/ha uprawy. W rzeczywistości oznacza to spore nakłady, jakie trzeba ponieść w całym cyklu produkcyjnym. Z myślą o finansowaniu takich kosztów przygotowaliśmy produkt Agro Produkcja, który pozwala na sfinansowanie większości kosztów bezpośrednich związanych z  produkcją rolną. Produkt jest dopasowany do cykli produkcyjnych, dzięki czemu istnieje możliwość jednorazowej spłaty kredytu po zbiorach, po otrzymaniu pieniędzy za sprzedaż płodów. W ramach produktu można sfinansować koszty związane nie tylko z produkcją roślinną, ale także zwierzęcą – podpowiada Piotr Domagała z Banku Zachodniego WBK.

Wybierając odmianę, należy zatem pamiętać, że jest to inwestycja. Jeśli dokonamy optymalnego wyboru, to przy najniższych kosztach otrzymamy maksymalnie wysoki efekt, a w konsekwencji zysk.

 

Przeczytaj również: Przy wyborze rzepaku zwróć uwagę na 3 czynniki!

Kondycja rzepaku w okresie zimowym [Reportaż filmowy]

Rzepak jest rośliną wrażliwą na warunki pogodowe. W wielu rejonach był siany podczas suszy. Sprawdź, o czym pamiętać w zimie?

13 lutego 2019