Co jest istotne w porównywaniu odmian rzepaku ozimego?

Najważniejszą cechą, jaką powinny się charakteryzować odmiany rzepaku ozimego przy naszym wyborze, będzie wysokość plonu. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na ich zimotrwałość i wczesność dojrzewania.

Nie bez znaczenia pozostaje odporność na choroby, podatność na wyleganie, pękanie strączyn i osypywanie się nasion oraz zawartość tłuszczu w nasionach. Jednak to wszystko należy odnieść do miejsca i warunków, w jakich będziemy uprawiać rzepak (stanowisko – przedplon, zasobność i klasa gleby, sposób uprawy i nawożenia).

Planowanie upraw

Dla zmniejszenia ryzyka upraw, bezpiecznie jest zaplanować jednocześnie uprawę odmian mieszańcowych i populacyjnych w gospodarstwie. Z zachowaniem odpowiedniej odległości między polami uprawnymi. Po pierwsze możemy je ze sobą porównać. Po drugie, jeżeli uprawa jednej się nie uda, istnieje duże prawdopodobieństwo, że druga nie zawiedzie.

Każda odmiana wymaga właściwych zaleceń uprawowych, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać jej możliwości plonotwórcze. Zwykle firmy nasienne takie wskazania dołączają w formie ulotki lub też odsyłają na swoje strony internetowe, gdzie znajdują się potrzebne informacje.

Każda odmiana wymaga właściwych zaleceń uprawowych, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać jej możliwości plonotwórcze.

Testowanie odmian rzepaku

Ale należy wspomnieć, że zanim odmiana trafi do rolnika, przechodzi proces rejestracji przez COBORU, który zazwyczaj trwa kilka lat. W tym czasie przeprowadza się doświadczenia, które pozwalają na określenie jej potencjału plonotwórczego. Odmiany rzepaku ozimego testuje się w różnych miejscach i warunkach, bada się zawartość tłuszczu w nasionach, zimotrwałość i tolerancję na choroby oraz wpływ i termin stosowania regulatorów wzrostu. W konsekwencji pozwala to na opracowanie pełnego procesu technologicznego, począwszy od terminu siewu, aż po zbiór.

Te zalecenia i informacje pozwalają na ich rekomendowanie do uprawy na określonym terenie z uwzględnieniem m.in. terminu siewu, obsady, sposobu nawożenia i ochrony roślin. W szczegółowych zaleceniach dla odmian podawane są jeszcze rekomendowane dawki nawozów, herbicydów, fungicydów i insektycydów lub preparatów do desykacji.

Odmiany rzepaku ozimego rejestrowane przez COBORU

Jest szereg odmian dostępnych lub możliwych do osiągnięcia na terenie naszego kraju i zarejestrowanych we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Jednak nie są zarejestrowane przez COBORU. Co z tego wynika? Jeżeli odmiana została wpisana na listę COBORU, tzn., że odmiana jest zalecana do uprawy na terenie Polski, przeszła pozytywne badania rozpoznawcze związane, między innymi, z adaptacją do warunków, jakie występują w naszym kraju.

rzepak

fot. AgroFoto.pl, użytkownik: lesbycool

W szczegółowych zaleceniach dla odmian podawane są jeszcze rekomendowane dawki nawozów, herbicydów, fungicydów i insektycydów lub preparatów do desykacji.

Jak wybrać odmianę rzepaku?

Jak dobrze wybrać z pośród tylu odmian populacyjnych i mieszańcowych? Należy zestawić interesujące nas odmiany (najlepiej w tabeli) i korzystając np. z wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych COBORU i wprowadzić ocenę poszczególnych kategorii. Są nimi: plon, zimotrwałość, zawartość tłuszczu w nasionach, odporność na sucha zgniliznę, zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodyg, czerń kapustnych i wyleganie roślin.

Możemy skorzystać również z rankingu odmian mieszańcowych i populacyjnych rzepaku ozimego. Możemy je znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

A także z list odmian zalecanych przez COBORU do uprawy na obszarze województw na interesujący nas sezon. Trzeba także być otwartym na to, co mówią rolnicy (zaufani) na temat swoich spostrzeżeń dotyczących konkretnych odmian. Bo się okazuje, że albo nie sprostaliśmy wymaganiom określonej odmiany (klasa gleby, intensywność nawożenia i ochrony), albo cudowne rekomendacje zderzyły się z rzeczywistością i jesteśmy zawiedzeni, bo nie takie były nasze oczekiwania.

 

odmiany rzepaku ozimego

fot. AgroFoto.pl, użytkownik: Mari82

Dla zmniejszenia ryzyka, bezpiecznie jest zaplanować do uprawy dwie odmiany rzepaku ozimego: mieszańcowe i populacyjne.

Pierwsza publikacja: 17 sierpnia 2016

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Jak obliczyć zapotrzebowanie świń na energię i białko?

Na jakie składniki warto zwrócić uwagę w komponowaniu paszy dla świń? Jaką rolę odgrywa w niej białko?

13 maja 2019

Uprawa rzepaku w Polsce

Choć powodów do rezygnacji z uprawy rzepaku było w ostatnim sezonie trochę, wciąż jest wiele argumentów przeciw. Sprawdź jakich!

8 lipca 2019