Pożyczka dla producentów świń czeka na rolników!

Pożyczka dla producentów świń z obszarów ASF jest już dostępna. ARiMR uruchomiła pomoc przeznaczoną na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych przez rolników mających swoje stada na terenach objętych ASF. Sprawdź czy możesz skorzystać z tej atrakcyjnej formy pozbycia się długów!

Pożyczka dla producentów świń, zmagających się z ASF jest na pewno atrakcyjną pomocą finansową. Na dodatek nie sposób zapomnieć tu o niskich cenach skupu trzody chlewnej, które przysporzyły niemałe  kłopoty rolnikom.  Bez wątpienia więc warto sprawdzić, czy spełnia się warunki otrzymania pożyczki i skorzystać z oferty ARiMR!

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Prawdę powiedziawszy otrzymana pożyczka nie może być rozdysponowana dowolnie. Dopuszcza się uregulowanie nią zobowiązań związanych m.in. ze spłatą maszyn rolniczych, środków do produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Można ją również przeznaczyć na spłatę kredytów, zobowiązań handlowych, czynszu dzierżawnego a nawet polisy ubezpieczeniowej.
Uwaga!
Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto, przeznaczenie pożyczki dla producentów świń z obszarów ASF nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Pożyczka dla producentów świń dotyczy  producentów rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

  • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), lub
  • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zasady korzystania z pożyczki dla producentów świń

Pożyczkę dla producentów świń spłaca się maksymalnie przez 10 lat. Jej wysokość uzależnia się od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2016 r. w danym stadzie. Wreszcie brana jest pod uwagę wysokości dostępnego limitu de minimis w rolnictwie. Nabór wniosków o pożyczkę prowadzi się w trybie ciągłym a wniosek składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR. Pożyczka dla producentów świń jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Poza tym, spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty.

Pożyczka dla producentów świń

Ściśle mówiąc, udzielana pożyczka dla producentów świń może osiągnąć wysokość od 50 000 zł do 1 000 000 zł. Oznacza to, że rolnik otrzymuje:

  • 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
  • 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
  • 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
  • 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
  • 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Podsumowując

Po pierwsze: pożyczka dla producentów świń z obszarów ASF udzielana jest na wniosek producentów świń złożony do kierownika biura powiatowego ARiMR.
Po drugie: wniosek składa się nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami związanych z wyznaczeniem ww. obszarów.
Poza tym wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Czytaj również: Rekompensaty za ASF 2021 i klęski żywiołowe niebawem do wzięcia

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *