Pracownicy sezonowi w rolnictwie na nowych zasadach?
fot. www.pixabay.com

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Głównie zmiany w przepisach dotyczą ubezpieczenia pomocnika rolnika przy zbiorze owoców i warzyw. Pracownicy sezonowi w rolnictwie będą więc zatrudniani na podstawie nowej formy umowy?

Nowe przepisy maja za zadanie zabezpieczenie społeczne pomocnika rolnika, który zatrudniany jest w gospodarstwie sezonowo. Dotyczy to osób, pracujących przy zbiorze owoców lub warzyw dojrzewających jednocześnie w krótkim okresie czasu, które należy zbierać ręcznie ze względu na ich podatność na uszkodzenie lub zepsucie.

Pracownicy sezonowi w rolnictwie zyskają

Zatrudnianie pracownika sezonowego na podstawie umowy o dzieło nie gwarantuje mu odpowiednich świadczeń.

Do tej pory ww. pracownicy sezonowi w rolnictwie zazwyczaj byli zatrudniani na podstawie umowy o dzieło. Taka forma, według resortu rolnictwa, nie przystaje do charakteru tej pracy. Dodatkowo, osoby w ten sposób zatrudnione, nie mają zapewnionych żadnych świadczeń w razie wypadku przy pracy, choroby, itp.

Dlatego zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika) – czytamy w uzasadnieniu resortu rolnictwa.

Pracownicy sezonowi w rolnictwie

fot. pixabay.com

Nowa umowa będzie obejmowała również prace związane z pielęgnacją roślin i poprawą jakości plonów.

Nowa umowa o pomocy przy zbiorach będzie dotyczyła osób wykonujących prace przy zbiorze owoców lub warzyw, czy usuwaniu zbędnych części roślin. Będzie pod nią podlegać również klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych/zebranych owoców lub warzyw, jak również wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie ich do transportu, przechowywania lub sprzedaży. Umowa ta obejmie również wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Rolnik będzie miał obowiązek zgłosić do ubezpieczenia nowych pracowników w ciągu 7 dni oraz opłacić składki do 15 dnia każdego miesiąca.

Zatrudnienie pracownika do pomocy przy zbiorach w ramach nowej umowy będzie mogło być zawarte na maksymalnie 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie miał obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich pomocników w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia przez nich pracy w gospodarstwie.

Jakie koszty dla gospodarza i zyski dla pracownika?

Rolnik będzie musiał opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne swoich pomocników. Będzie miał na to czas do 15. dnia każdego miesiąca. Wysokość składek wyniesie tyle samo, ile składki za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Dzięki temu, w razie wypadku, pracownik uzyska dostęp do ochrony zdrowia i prawo do jednorazowego odszkodowania. Oczywiście, tylko w przypadku, gdy wypadek ten przydarzy się w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez pomocnika rolnika prac określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Aktualnie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w parlamencie.

New Holland, John Deere i Kubota ze statuetkami AgriTrac za rok 2018

W tym roku już po raz drugi przyznane zostały Nagrody AgriTrac. Oto krajowi liderzy rynku ciągników rolniczych!

19 marca 2019

Czechy zniosą kontrole polskiego mięsa

Jakie ustalenia po posiedzeniu ministrów rolnictwa krajów UE w Brukseli?

21 marca 2019

Budowa zbiorników retencyjnych – będą zmiany?

KRIR chce, żeby przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha powinny zostać uproszczone!

15 marca 2019