Prawidłowa ochrona zbóż ważna już na samym początku sezonu wegetacyjnego!

Zboża zajmują największe areały upraw rolniczych w Polsce. Biorąc pod uwagę dane statystyczne z ubiegłego roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi wynosiła około 7,3 mln ha. Wśród nich największe areały zajmuje pszenica ozima. Zboża odgrywają duże znaczenie gospodarskie, dlatego ważna jest prawidłowa ochrona zbóż w celu osiągnięcia plonów o wysokiej jakości. 

Zboża pełnią ważną rolę pod względem gospodarczym, narażone są jednak na choroby pochodzenia grzybowego. W takiej sytuacji warto pomyśleć o prawidłowej ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi zaczynając już od odpowiedniego zaprawiania nasion.

Prawidłowa ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi

Do jednej z najgroźniejszych chorób pszenicy ozimej i jarej zalicza się śnieć cuchnąca pszenicy. Patogen Tilletia tritici, wywołujący tę chorobę, oprócz pszenicy może również porażać inne gatunki zbóż. Głównymi objawami tej choroby jest sinozielony kolor roślin, rozpierzchłe kłosy, prawie o 1/3 długości krótsze źdźbła, a także lżejsze ziarniaki. Oprócz tego rośliny po pewnym czasie nabierają nieprzyjemnego rybiego zapachu, który jest powodem wydzielania mykotoksyn, wytwarzanych przez grzyby. Mykotoksyny mogą być szczególnie niebezpieczne zarówno dla ludzi spożywających produkty z porażonych ziaren pszenicy, jak i dla zwierząt karmionych paszą z porażonych roślin.

Kolejną groźną chorobą roślin zbożowych jest również  zgorzel siewek. Choroba ta atakuje różne gatunki zbóż, a w szczególności pszenicę ozimą, jęczmień ozimy i pszenżyto. Sprawcą zgorzeli siewek zbóż mogą być grzyby z rodzaju Fusarium spp., Pythium spp., oraz Rhizoctonia spp. Choroba ta charakteryzuje się objawami takimi jak: przedwschodowe porażenie kiełków, zamieranie korzonków zarodkowych, a także powschodowe zahamowanie wzrostu roślin. Wówczas wtedy rośliny stają się słabsze, zaczynają żółknąć, a następnie zamierają. Charakterystyczną cechą zgorzeli siewek jest również występowanie brunatnych plam w okolicach systemu korzeniowego, w wyniku czego następuje zwężenie łodygi, przez które rośliny przewracają się. Warto podkreślić, że zgorzel siewek może powodować straty plonu sięgające nawet 20 %.

Prawidłowa ochrona zbóż jest również ważna, aby zapobiec kolejnej niebezpiecznej chorobie jakim jest głownia pyląca wywoływana przez grzyby Ustilago nuda. Głownia pyląca poraża przede wszystkim kłosy, które przekształcają się w brunatną mazistą masę zarodników. Idealnymi warunkami do rozwoju tej choroby jest ciepła pogoda oraz wysoka wilgotność powietrza. Choroba ta jest niebezpieczna, ponieważ pod wpływem wiatru zarodniki z roślin porażonych mogą przenieść się na zdrowe rośliny, powodując ich infekcję. Może to wówczas doprowadzić do obniżenia plonu o 20 %, a nawet 50 % powodując jednocześnie duże straty ekonomiczne.

Prawidłowa ochrona zbóż – czyli jak zapobiec chorobom?

Aby zapobiec powyższym chorobom należy przede wszystkim zadbać o dobrą jakość materiału siewnego otrzymanego ze sprawdzonego źródła. Ponadto, ważne jest utrzymywanie odpowiednich terminów siewu, tak aby uniknąć wydłużonego kiełkowania z powodu niskich temperatur. Jednym z najskuteczniejszych sposób jest również zaprawianie nasion przed siewem. Zabieg ten pozwala na ochronę roślin przed patogenami już od wczesnych etapów rozwoju rośliny. Na dodatek, zaprawianie uznaje się za metodą mniej kosztowną, a także bardziej bezpieczną w stosunku do innych metod chemicznej ochrony – doglebowej lub nalistnej. Zaprawianie nasion pozwala również na uniknięcie dużej ilości oprysków w kolejnych etapach rozwoju rośliny. Warto również podkreślić, że wyróżnia się trzy rodzaje zaprawiania nasion: suche, półsuche, a także mokre.

Zaprawianie suche nazywane bejcowaniem polega na dokładnym pokryciu nasion przez zaprawę w postaci proszku. Metoda ta jest jednak problematyczna, ze względu na pylenie się zapraw sypkich. Ponadto, zaprawa w postaci proszku może gorzej utrzymywać się na nasionach. W przypadku zaprawiania półsuchego wykonuje się zwilżenie nasion w zamkniętym zbiorniku z niewielką ilością płynnej zaprawy. Podczas zaprawiania na mokro za to materiał siewny zanurza się w dużej ilości zaprawy płynnej, po czym dokładnie miesza się. Warto podkreślić, że metoda na mokro zapewnia lepsze pokrycie ziaren preparatem.

Prawidłowa ochrona zbóż przy użyciu zaprawy Funaben Plus 02 WS

W walce z chorobami grzybowymi zbóż Synthos AGRO Sp. z o. o. rekomenduje zastosowanie skutecznej zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS. Środek ten służy do sporządzenia zapraw ciekłych oraz zawiesinowych materiału siewnego pszenicy ozimej i jarej, a także jęczmienia ozimego i jarego.

Agrofakt- prawidłowa ochrona zbóż

©  Funaben Plus 02 WS to niezawodna ochrona przed chorobami: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca jęczmienia.

fot. Synthos AGRO

Zaprawianie na mokro produktem Funaben Plus 02 WS pozwala na lepsze pokrycie ziaren oraz na większą skuteczność w czasie wegetacji.

Funaben Plus 02 WS to dobre rozwiązanie w walce z chorobami pszenicy ozimej i jarej do których należy m.in. śnieć cuchnąca pszenicy oraz zgorzel siewek. Preparat ten sprawdza się również w walce z chorobami jęczmienia ozimego i jarego takimi jak: głownia pyląca jęczmienia, czy zgorzel siewek jęczmienia.

Agrofakt- Prawidłowa ochrona zbóż

© Funaben Plus 02 WS – Produkt rekomendowany do Integrowanej Produkcji Roślin.

fot. Synthos AGRO

Warto również podkreślić, że zaprawa nasienna Funaben Plus 02 WS może być używana w ramach Integrowanej produkcji roślin. Mogą ją stosować użytkownicy profesjonalni, którzy przed wykonaniem zabiegów muszą zapoznać się treścią etykiety oraz z rekomendacjami producenta.

Na koniec warto przypomnieć, że ochronę zbóż warto rozpocząć od wczesnych etapów rozwoju rośliny, co będzie skutkować uzyskaniem wysokich plonów o najwyższej jakości, a także pozwoli uniknąć strat ekonomicznych.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 11

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *