PATRON SERWISU: Blattin

Prawidłowe żywienie cieląt chroni przed biegunkami

Jak wiadomo, cielęta są przyszłością stada. Jakość odchowu, w tym prawidłowe żywienie cieląt,
rzutuje bowiem na późniejszy status zdrowotny i wydajność dorosłych krów. Niestety młode zwierzęta są narażone na działanie licznych patogenów, które powodują biegunki. Jak temu zaradzić?

Nowo narodzone cielę styka się z dość surowym otoczeniem. Po opuszczeniu łona krowy matki jest narażone na kontakt z mikroorganizmami, które mogą wywołać biegunki. Ta dysfunkcja organizmu jest główną przyczyną upadków młodych zwierząt. Jaki wpływ ma na to żywienie cieląt? 

Żywienie krów przed porodem

Można powiedzieć, że żywienie cieląt zaczyna się jeszcze przed ich narodzeniem. W końcu to, jak zadbamy o dawkę zacielonej krowy, ma nieocenione znaczenie dla rozwoju płodu. Ponadto pod koniec okresu zasuszenia rozpoczyna się produkcja siary. Żywienie krów jest zaś jednym z czynników, które rzutują na jakość pierwszej wydzieliny gruczołu mlekowego.
A powszechnie wiadomo, że jest ona dla cieląt życiodajna. Dosłownie!

Prawidłowe żywienie cieląt. W pierwszym etapie żywienia siara przede wszystkim 

Cielę rodzi się praktycznie bez sprawnej odporności. Aby organizm młodego zwierzęcia mógł bronić się przed patogenami,
musi nabrać tak zwanej odporności biernej. Jest ona budowana poprzez przekazywanie immunoglobulin wraz z siarą.
Tutaj niezwykle ważny jest czas podania pierwszej porcji siary. Mówi się, że cielę powinno ją pobrać do 2 godzin po wycieleniu. Najlepiej, aby doszło do tego jak najszybciej. Z czasem bowiem zdolność przenikania immunoglobulin z siary przez ściany
jelita do krwiobiegu zmniejsza się. Dlatego nie ma co zwlekać! 

Poza czasem podania pierwszej porcji siary ważna jest jej jakość, czyli poziom przeciwciał. Najlepiej określić ją,
używając tak zwanego siaromierza lub refraktometru, nigdy „na oko”. Niebagatelne znaczenie ma również bank siary – gromadzimy w nim siarę bardzo dobrej jakości, która może przydać się na przysłowiową „czarną godzinę”.
Jest ratunkiem na przykład, gdy krowa produkuje siarę miernej jakości lub gdy matka padnie po porodzie.
Ważne przy tym, aby cielęciu podawać siarę z czystych butelek, dokładnie mytych za każdym razem. W innym przypadku brudne butelki lub sonda mogą być pożywką dla bakterii, a te wraz z siarą dostaną się do przewodu pokarmowego, co może skutkować pojawieniem się biegunek.

Pierwsze dni żywienia cielęcia

W początkowym etapie odchowu, czyli właśnie w okresie siarowym, poza tą cenną „paszą” od matki cielę musi dostawać bardzo dobrej jakości paszę treściwą w formie musli oraz wodę. To niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju przedżołądków.
Pasza treściwa jest źródłem skrobi, która fermentuje w żwaczu, czego produktem jest kwas propionowy. Ten lotny kwas tłuszczowy wpływa na rozwój powierzchni żwacza. Z kolei woda, poza oczywistą rolą dla organizmu, przyczynia się również do rozwoju przedżołądka. Fermentacja w żwaczu odbywa się bowiem w środowisku wodnym ‒ płynie żwaczowym, który zawiera symbiotyczne mikroorganizmy rozkładające paszę. 

jak dobrze karmić cielaki

Pójło musi zostać przygotowane na bazie odpowiedniego preparatu, który dostarczy cielęciu niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego rozwoju

fot. ALDO

Prawidłowe żywienie cieląt 

Po zakończeniu okresu siarowego następuje etap żywienia paszą płynną. Pójło musi zostać przygotowane na bazie odpowiedniego preparatu, który dostarczy cielęciu niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego rozwoju. Obecnie hodowcy mają do dyspozycji wiele dobrych jakościowych rozwiązań,
na przykład preparat Kaliber Gold, dostępny w ofercie dystrybutora marki De HeusALDO.
Taki preparat zawiera duży udział odtłuszczonego mleka w proszku. Ponadto jest źródłem witamin i minerałów. Pamiętajmy, że tylko wartościowy produkt zapewni prawidłowy rozwój i wpłynie na osiągnięcie przez cielaka odporności czynnej. Cechą charakterystyczną takiego produktu jest również dobra rozpuszczalność w wodzie oraz przyjemny smak i zapach dla młodych zwierząt. Dzięki temu będą chętnie pobierały pójło. 

W przypadku podawania paszy płynnej nieoceniona jest też higiena żywienia. Paszę należy zadawać w czystych wiaderkach, każdorazowo mytych. Ochroni to przed możliwością rozwoju biegunki.
Ponadto optymalne żywienie cieląt obejmuje właściwy sposób podawania paszy. Pozycja powinna być analogiczna do tej przy pobieraniu mleka bezpośrednio ze strzyka krowy. Tym sposobem zamyka się rynienka przełykowa i mleko trafia wprost do trawieńca. Gdy cielę pobiera pójło tak jak wodę, płynna pasza przedostaje się do żwacza i tam fermentuje, co również może wywołać niechcianą reakcję jelitową. 


Przeczytaj również: Zasuszenie krowy – czas na zasłużony odpoczynek


Gdy pojawi się biegunka u cielaka

W profilaktyce u cieląt bardzo ważne jest nie tylko prawidłowe żywienie, higiena i sposób podawania paszy, ale też warunki, w jakich przebywają młode zwierzęta. Gdy pojawi się przypadek biegunki, należy się przyjrzeć podłożu tego schorzenia i odseparować cielę od reszty stada. Problem może bowiem pojawić się na tle zarażenia pałeczkami E. coli (kolibakterioza)
lub pierwotniakami (kokcydioza). Chora sztuka musi być odizolowana od reszty, aby nie przenosić patogenu na inne osobniki. 

W przypadku pojawienia się biegunki należy uzupełnić u zwierzęcia wodę i elektrolity. Dobrym rozwiązaniem jest tu zastosowanie Bestermine Elektrolit, który jest dodatkiem do pójła. W celu ochrony cieląt przed biegunkami doradcy żywieniowi ALDO polecają stosowanie produktów De Heus z formułą LactiProtect, która ogranicza ryzyko wystąpienia omawianego problemu.

prawidłowe żywienie cieląt

Odsadzenie bez przeszkód, czyli bez spadków przyrostów

Jak radzi Mariusz Deptuła, kierownik Działu Pasz ALDO, młode zwierzę w momencie odsadzenia powinno pobierać 3‒4 kg paszy stałej dziennie. Aby uchronić je przed dodatkowym stresem związanym z odstawieniem od pójła, nie powinniśmy zmieniać otoczenia cielęcia, gdyż może być to dodatkowym stresorem i sprzyjać zmniejszeniu przyrostów dobowych.

Pamiętajmy o dobrych praktykach od pierwszych chwil po narodzeniu cielęcia, tak był działać dla jego dobra i wzrostu swojego stada.

Czytaj również: Racice krów pod lupą

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *