Premia dla młodych rolników: wnioski od 31 marca

W ostatnim dniu marca rozpocznie się składanie wniosków o pomoc dla młodych rolników. Można zyskać 100 tys. zł. Zgodnie z przepisami rolnik musi jednak przeznaczyć całą kwotę na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Najważniejsza zmiana jest taka, że wsparcie dla młodych rolników będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015.

Młody rolnik nadal ma 3 lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych, czyli uzupełnienie wykształcenia.

Biuro Prasowe ARiMR

Wsparcie przyznawane jest w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Przypomnijmy również, że zgodnie z nowymi przepisami o premię może starać się rolnik, który:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • rozpoczął urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stał się właścicielem lub objął w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
  • nie wystąpił m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu Premie dla młodych rolników w ramach PROW 20142020, pomoc finansową w ramach PROW 20072013 na działania Ułatwienie startu młodym rolnikomKorzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów oraz pomoc finansową w ramach PROW 20042006 na działanie Ułatwienie startu młodym rolnikom, jak również nie wystąpił o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
  • nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada, nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.
Izby rolnicze_1 / premie dla młodych

Gospodarstwo młodego rolnika musi być większe niż średnia krajowa (bądź wojewódzka), ale nie większe niż 300 ha.

Młody rolnik nadal ma 3 lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych, czyli uzupełnienie wykształcenia wyjaśnia Biuro Prasowe ARiMR. Te 3 lata liczone są od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Utrzymano też wymaganą dotychczas wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro. Dodatkowo powierzchnia gruntów w gospodarstwie musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa  gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Należy także pamiętać, że premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • 80%  po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja
 • 20%  po realizacji biznesplanu.

W ramach całego PROW 20142020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

Co najmniej 70% przyznanej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Kto może liczyć na premię?

 1. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym rolnikom, którzy uzyskają największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.
 2. Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski, biznesplan i instrukcje ich wypełnienia można znaleźć na stronie ARiMR i w biurach powiatowych agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można też przysłać wniosek listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie można składać do 29 kwietnia 2016 r.

Na koniec dodajmy, że w ramach całego PROW 20142020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

***

Więcej o Premii dla młodych rolników możecie przeczytać w artykułach:

 1. PROW: premie dla młodych rolników
 2. Premia dla młodych rolników: policz punkty!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS
Z forum
Powiązany temat: MŁODY ROLNIK (nowe zasady)
lazik11441
witam. pytanie pewnie bylo ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, w krusie jestem ubezpieczony od 4 styczeń a pierwszą rate dostałem w kwietniu, i żeby wszystko dobrze z krusem b... zobacz więcej »
danielhaker
Myślę, że czas zakończyć prowadzenie dwóch równoległych tematów. Przenosimy dyskusję do 2017/2018:    zobacz więcej »
pedro2
Do sprawozdania z realizacji BP nie trzeba zaświadczenia z weterynarii tylko oświadczenie samemu się pisze. A ściągnął bym sobie niepotrzebnie kontrolę na głowę... poszło sprawoz... zobacz więcej »

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *