Premia dla młodych rolników – inaczej?

Nabór wniosków o premie dla młodych rolników trwa do 26 maja 2017 r. Jest to już trzeci nabór wniosków z PROW 2014-2020. Nadal ważne jest wykształcenie, terminy…

Śmiało można korzystać z doświadczeń innych rolników, którzy skorzystali z tego typu dotacji, ponieważ jak podaje Biuro Prasowe ARiMR: Zasady przyznawania pomocy nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zmianie uległa jednak właściwość miejscowa składania wniosków. Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR z dnia 23 marca 2017 r. wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Jest o co się starać, bo w ramach PROW 2014-2020 cała pula dostępnych środków wynosi ok. 60 mld zł.

Niezbędnie wykształcenie

W razie braku odpowiednich kwalifikacji  młody rolnik musi uzupełnić wymagane wykształcenie w ciągu 36 miesięcy.

Jest wymóg przy staraniu się o dotacje, że w razie braku odpowiednich kwalifikacji beneficjent, czyli w tym przypadku młody rolnik musi uzupełnić wymagane wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

-Zobowiązałem się, że w ciągu wymaganych 3 lat uzyskam wykształcenie rolnicze. Tak też zrobiłem! Składając wniosek miałem już wykształcenie zawodowe mechaniczne i rozpocząłem 3-letnie Liceum Uzupełniające. Po skończeniu liceum, nie przystąpiłem do matury ale przez następnie 2 lata uczyłem się w Studium na „Technika rolnego”. Zdałem egzamin państwowy i uzyskałem świadectwo ukończenia szkoły rolnej, które wysłałem do Agencji, czyli zachowałem wymagany termin- mówi Pan Piotr Sieczkowski, wieś Szeszki woj. warmińsko-mazurskie. Zdobył on tzw. „kwalifikacje w zawodzie” za, co  przyznano mu 4 punkty.

fundusze prow

Pieniądze otrzymane w ramach PROW muszą być wydane na konkretny cel ujęty w biznesplanie.

Przypominamy, że za różne kwalifikacje można otrzymać różną ilość punktów – od 2 do 5. Warto zapoznać się ze szczegółowym spisem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (Jest to załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r.)

Ważny jest rozwój gospodarstwa

Wykonanie biznesplanu powinno doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Piotr Sieczkowski podkreśla, że wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa może być trudny do zrealizowania.

Wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa powinien wynosić co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Obecnie jestem właścicielem 25 ha ziemi. Skorzystałem z „Premii” 5 lat temu, kiedy to tato przepisał mi gospodarstwo. Miałem wtedy 22 lata i około 20 krów mlecznych i 10 mieszanych. Miałem dobrze wypełniony wniosek i otrzymałem dotacje bez większych problemów. Za dotacje zakupiłem belownicę i owijarkę do bel. Trzeba było dołożyć wiele pracy by zgodnie z założeniem programu osiągnąć efekty rozwoju gospodarstwa i w moim przypadku powiększyć stado z 30 sztuk do 50 bydła. Ale udało się!

Dotacje muszą być wykorzystane zgodnie biznes planem. Nie mogą zostać ”przejedzone”, a takie przypadki też się zdarzają!

-Moja rada jest taka: na wstępie aplikowania o środki trzeba być pewnym, że się sprosta stawianym warunkom. Inaczej branie dotacji nie ma sensu. Znam takich, którzy nie zrealizowali założeń biznes planu … i teraz co? Będą musieli oddawać pieniądze…- twierdzi Piotr Sieczkowski.

Przestrzeganie terminów

Koniecznie trzeba  przestrzegać ustalonych terminów oddania dokumentów.

Należy podkreślić, że jeżeli beneficjent, nie przedłoży w Agencji koniecznych  informacji lub dokumentów, pomoc podlega zwrotowi w części kwoty pomocy. Stawki są oczywiście szczegółowo ustalone. Tak np. w przypadku nieoddania w terminie dokumentów(…) Zwrotowi podlega 2% kwoty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów(…).

-Terminów oddania dokumentów trzeba pilnować! Trzeba było wcześniej pobrać wniosek z Agencji. Spóźniłem się z monitoringiem, tzn.  o 2 dni za późno wysłałem zaświadczenie o stanie bydła i… zapłaciłem karę w wysokości 2000 zł. Była to kara wyliczona jako określony procent od całości transz) – wspomina Piotr Sieczkowski.

Ważne są też terminy! W Rozporządzeniu MR i RW można przeczytać , że np.  „W terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent przedkłada dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację o realizacji warunków, (…) w zakresie utrzymania osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej (…) opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *