Premia dla młodych rolników – inaczej?

Download PDF

Nabór wniosków o premie dla młodych rolników trwa do 26 maja 2017 r. Jest to już trzeci nabór wniosków z PROW 2014-2020. Nadal ważne jest wykształcenie, terminy…

Śmiało można korzystać z doświadczeń innych rolników, którzy skorzystali z tego typu dotacji, ponieważ jak podaje Biuro Prasowe ARiMR: Zasady przyznawania pomocy nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zmianie uległa jednak właściwość miejscowa składania wniosków. Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR z dnia 23 marca 2017 r. wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Jest o co się starać, bo w ramach PROW 2014-2020 cała pula dostępnych środków wynosi ok. 60 mld zł.

Niezbędnie wykształcenie

W razie braku odpowiednich kwalifikacji  młody rolnik musi uzupełnić wymagane wykształcenie w ciągu 36 miesięcy.

Jest wymóg przy staraniu się o dotacje, że w razie braku odpowiednich kwalifikacji beneficjent, czyli w tym przypadku młody rolnik musi uzupełnić wymagane wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

-Zobowiązałem się, że w ciągu wymaganych 3 lat uzyskam wykształcenie rolnicze. Tak też zrobiłem! Składając wniosek miałem już wykształcenie zawodowe mechaniczne i rozpocząłem 3-letnie Liceum Uzupełniające. Po skończeniu liceum, nie przystąpiłem do matury ale przez następnie 2 lata uczyłem się w Studium na „Technika rolnego”. Zdałem egzamin państwowy i uzyskałem świadectwo ukończenia szkoły rolnej, które wysłałem do Agencji, czyli zachowałem wymagany termin- mówi Pan Piotr Sieczkowski, wieś Szeszki woj. warmińsko-mazurskie. Zdobył on tzw. „kwalifikacje w zawodzie” za, co  przyznano mu 4 punkty.

fundusze prow

Pieniądze otrzymane w ramach PROW muszą być wydane na konkretny cel ujęty w biznesplanie.

Przypominamy, że za różne kwalifikacje można otrzymać różną ilość punktów – od 2 do 5. Warto zapoznać się ze szczegółowym spisem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (Jest to załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r.)

Ważny jest rozwój gospodarstwa

Wykonanie biznesplanu powinno doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Piotr Sieczkowski podkreśla, że wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa może być trudny do zrealizowania.

Wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa powinien wynosić co najmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Obecnie jestem właścicielem 25 ha ziemi. Skorzystałem z „Premii” 5 lat temu, kiedy to tato przepisał mi gospodarstwo. Miałem wtedy 22 lata i około 20 krów mlecznych i 10 mieszanych. Miałem dobrze wypełniony wniosek i otrzymałem dotacje bez większych problemów. Za dotacje zakupiłem belownicę i owijarkę do bel. Trzeba było dołożyć wiele pracy by zgodnie z założeniem programu osiągnąć efekty rozwoju gospodarstwa i w moim przypadku powiększyć stado z 30 sztuk do 50 bydła. Ale udało się!

Dotacje muszą być wykorzystane zgodnie biznes planem. Nie mogą zostać ”przejedzone”, a takie przypadki też się zdarzają!

-Moja rada jest taka: na wstępie aplikowania o środki trzeba być pewnym, że się sprosta stawianym warunkom. Inaczej branie dotacji nie ma sensu. Znam takich, którzy nie zrealizowali założeń biznes planu … i teraz co? Będą musieli oddawać pieniądze…- twierdzi Piotr Sieczkowski.

Przestrzeganie terminów

Koniecznie trzeba  przestrzegać ustalonych terminów oddania dokumentów.

Należy podkreślić, że jeżeli beneficjent, nie przedłoży w Agencji koniecznych  informacji lub dokumentów, pomoc podlega zwrotowi w części kwoty pomocy. Stawki są oczywiście szczegółowo ustalone. Tak np. w przypadku nieoddania w terminie dokumentów(…) Zwrotowi podlega 2% kwoty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów(…).

-Terminów oddania dokumentów trzeba pilnować! Trzeba było wcześniej pobrać wniosek z Agencji. Spóźniłem się z monitoringiem, tzn.  o 2 dni za późno wysłałem zaświadczenie o stanie bydła i… zapłaciłem karę w wysokości 2000 zł. Była to kara wyliczona jako określony procent od całości transz) – wspomina Piotr Sieczkowski.

Ważne są też terminy! W Rozporządzeniu MR i RW można przeczytać , że np.  „W terminie 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent przedkłada dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację o realizacji warunków, (…) w zakresie utrzymania osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej (…) opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o