Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana?

Premia za sprzedaż małych gospodarstw to dla jednych dodatkowy bodziec do wyjścia z rolnictwa, a dla drugich zachęta, by powiększyć gospodarstwo. Już teraz wiadomo, że nabór wniosków na Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa będzie trwał od 12 września do 11 października. Jaka będzie do zdobycia premia?

Informowaliśmy wcześniej o trwających  już pracach legislacyjnych nad Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Jak zapowiadaliśmy, miały one ruszyć wcześniej niż to przewidywał harmonogram PROW 2014–2020  (zmieniony w czerwcu 2016 r.), który wskazywał na I kwartał 2017 r.

Nabór wniosków na Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa będzie trwał od 12 września do 11 października.

Czy to się opłaca?

Rolnik przekazujący gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 7,5 tys. euro. Jak podaje ARiMR, ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014–2020 wynosi 1250 euro, to i maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1,5 tys. euro (1250 euro x 120%). Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 r. otrzyma płatności w wysokości 5-krotności 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw, co może wynieść 1,5 tys. x 5=7,5 tys. euro. W budżecie PROW 2014–2020 zaplanowano na realizację tego przedsięwzięcia ponad 130 mln euro. MRiRW zakłada, że na jednego beneficjenta przypada średnio 3080 euro. Premię tę należy traktować jako dodatkowe wsparcie finansowe, które może okazać się atrakcyjne dla tych, którzy osiągają bardzo niski dochód ze swej działalności.

Premia ta to dodatkowe wsparcie finansowe,  które może okazać się atrakcyjne dla tych, którzy osiągają bardzo niski dochód ze swej działalności.

Czy jest jakieś ale…?

Oczywiście „nic za darmo”. Warunek przyznania pomocy to oddanie bądź sprzedaż wszystkich gruntów rolnych. Przekazanie gospodarstwa rolnego może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny, czyli w sposób trwały innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w Polsce i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat. Rolnik, który może się ubiegać o pomoc: musi być pełnoletni, zrezygnować z KRUS-u, być wpisany do ewidencji producentów. Nie będzie mógł zajmować się działalnością rolniczą przez kolejne co najmniej 5 lat.

Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana?

Rolnik przekazujący gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 7,5 tys. euro.

Aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy konieczne jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Preferencje punktowe

Do uzyskania wsparcia kwalifikuje minimalna liczba punktów, czyli 3 punkty. Podsumowując maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania to 11 punktów. Ważne są powierzchnie gospodarstw (maksymalnie 8 pkt),  młody wiek  rolnika sprzedającego gospodarstwo i ubezpieczenie w KRUS (maksymalnie 3 pkt).

Jeszcze raz o powierzchni gospodarstw. „Im więcej tym lepiej”, w przypadku gospodarstwa przekazywanego, bo gospodarstwo do 3 ha –1 pkt; 3 do 6 ha – 3 pkt.; powyżej 6 ha – 5 pkt. Jeżeli chodzi o przejmujące gospodarstwo to „Im mniej tym lepiej”, bo gospodarstwo do 5 ha – 3 pkt.; 5  do 10 ha – 2 pkt.; powyżej 10 ha – 1 pkt.

Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana?

W Polsce jest 680 tys. gospodarstw do 5 ha, z czego połowa oddaje ziemię w dzierżawę.

Zainteresowanie

Dotąd nie byłem zainteresowany sprzedażą ziemi, dawało mi ona pewne zabezpieczenie finansowe, niewielkie ale było. Jestem już nie najmłodszy i pomyślę o tej propozycji – mówi Jan ze wsi Solniki, właściciel 5-hektarowego gospodarstwa.

W Polsce jest 680 tys. gospodarstw do 5 ha, z czego połowa oddaje ziemię w dzierżawę. MRiRW podaje, że dla 90% te gospodarstwa rolne stanowią jedynie wsparcie finansowe, bo pracują też poza swoim gospodarstwem.

MRiRW liczy na duże zainteresowanie programem. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnik ubiegający się o premię musi być m.in. wpisany do ewidencji producentów gospodarstwewidencji wniosków o płatność szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta blisko 25 tys. rolników. Szczegóły programu można znaleźć zarówno na stronie ministerstwa, jak i ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *