Produkcja biokomponentów rośnie. Jaki wkład mają rolnicy?

W 2022 r. produkcja biokomponentów wyniosła 1,3 mln ton, a ogółem wykorzystano na nie 2,3 mln ton surowców. To o 68% więcej niż 10 lat temu.

Obecnie w rejestrze wytwórców biokomponentów, prowadzonym przez KOWR, widnieje 21 podmiotów. W 2022 roku łącznie wyprodukowali oni 1,3 mln ton biokomponentów: bioetanol (320,7 tys. ton), estry metylowe (977,8 tys. ton) oraz biowęglowodory ciekłe (3,6 tys. ton).

Produkcja biokomponentów w ostatniej dekadzie

W perspektywie ostatnich 10 lat wielkość produkcji biokomponentów w Polsce ma tendencję wzrostową. Łączny wolumen 1,3 mln ton w 2022 r. jest o 68% wyższy niż w 2012 r.

Wyraźny wzrost odnotowujemy w ilości produkowanego bioetanolu. W zeszłym roku wielkość ta wyniosła 320,7 tys. ton, czyli o 20,56% więcej niż w roku 2021 i o 90,21% więcej niż w 2012 r.

Z kolei ilość wyprodukowanych estrów metylowych w 2022 r. (977,8 tys. ton) była delikatnie niższa (–2,58%) niż w 2021 r. (1 003,7 tys. t). Jednak na przestrzeni dekady odnotowujemy wzrost o 2,37% produkcji tego biokomponentu.

Produkcja biokomponentów w latach 2007-2022 (źródło: KOWR)

fot. KOWR

Wykorzystane surowce na biokomponenty

W 2022 roku produkcja biokomponentów pochłonęła ponad 2,3 mln ton surowców. Pochodziły one z produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego, ale też z biodegradowalnej frakcji odpadów.

Blisko 1,3 mln ton tych surowców przetworzono na bioetanol. Do tego celu wykorzystano kukurydzę (810 tys. ton), odpady i pozostałości skrobiowe (381 tys. ton) oraz różnego rodzaju destylaty (łącznie 40,2 tys. ton).

Na estry metylowe przeznaczono około 1 mln ton surowca. Były to przede wszystkim oleje roślinne (910 tys. ton), głównie rzepakowy oraz zużyte oleje kuchenne (88 tys. ton).

Przerób rzepaku w 2022: polskie tłocznie biją własny rekord

Natomiast 5,4 tys. ton surowców przetworzono na biowęglowodory ciekłe. Wyprodukowano je z różnego rodzaju alkoholi i destylatów (3,7 tys. ton) oraz oleju rzepakowego 1,7 tys. ton.

Narodowy Cel Wskaźnikowy

Produkcja biokomponentów odbywa się w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Innymi słowy, chodzi o zapewnienie minimalnego udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w ogólnej puli wykorzystywanego paliwa w danym kraju.

W Polsce realizację tego celu reguluje ustawa o biokomponentach i paliwach ciekłych.

Czytaj również: Rolniczy „Okrągły stół”. Jakie są ustalenia?

Źródło: KOWR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *