Dodatkowy dochód z produkcji wina gronowego

Własna produkcja wina gronowego to dobry sposób na dodatkowy dochód w gospodarstwie. Nie jest bardzo ryzykowana, jeśli stanowi dodatkową produkcję i dodatkowy dochód w gospodarstwie. O tym, jak rozpocząć produkcję  i sprzedaż wina z własnej winnicy, prowadząc gospodarstwo rolne – mówi ekspert i producent wina.

Z Dariuszem Rosołem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia , producentem wina gronowego z własnej 2,2 ha winnicy „Przeworskie Winnice”  w Przeworsku, jedynym w Polsce producentem wina mszalnego dla agroFaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Czy produkcja wina gronowego może być rozpoczęta przez rolnika bez konieczności wpisu do działalności gospodarczej i ewidencji CEIDG?

Dariusz Rosół

Dariusz Rosół, wiceprezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, producent wina gronowego, właściciel winnicy „Przeworskie Winnice”, jedyny w Polsce producentem wina mszalnego

– Tak. Rolnicy nie muszą rejestrować się w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile nie wytwarzają więcej niż 100 hektolitrów, tj. 10 tys. litrów, wina z winogron z własnych upraw.

Ustawa z  12 maja 2011 r., z późniejszymi zmianami o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, definiuje zasady produkcji i rozlewu. Od 2011 r. pozwala ona na sprzedaż wyprodukowanego przez osobę fizyczną, w tym rolnika,  wina gronowego, bez konieczności wpisu do działalności gospodarczej i ewidencji CEIDG.

Czy rolnicy produkujący wino, mogą korzystać z dopłat do produkcji rolnej? Czy mogą być zarejestrowani w KRUS, czy jednak muszą przejść na droższy ZUS?

– Osoby fizyczne wytwarzające i sprzedające własne wino mogą pozostać rolnikami. Oznacza to, że mogą korzystać z dopłat do produkcji rolnej. Mogą być zarejestrowane w KRUS, a nie w znacznie droższym ZUS.

Jaka jest procedura rejestracji produkcji wina gronowego, jego rozlewu i sprzedaży w Polsce?

Na pierwsze zyski poczekamy ok. 4-5 lat od momentu posadzenia winnicy. Dariusz Rosół, wiceprezes SWP

– Rolnik, tj. osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, posiadająca grunty rolne oraz numer gospodarstwa rolnego nadanego w powiatowym biurze ARiMR powinien rozpocząć procedurę rejestracji produkcji, rozlewu i sprzedaży wina wg następującej kolejności:

 • 1. Agencja Rynku Rolnego – do 15 lipca danego roku kiedy chcemy rozpocząć produkcję wina na sprzedaż,
 • 2. Urząd Statystyczny – po otrzymaniu decyzji z KOWR – dawnej ARR,
 • 3. Urząd Skarbowy – po otrzymaniu numeru REGON z Urzędu Statystycznego,
 • 4. Urząd Celny – po zarejestrowaniu się w Urzędzie Skarbowym,
 • 5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych – do 15 sierpnia danego roku (opcja certyfikacja rocznika i odmiany),
 • 6. KOWR- dawna ARR – deklaracje składanie – do 31 sierpnia,
 • 7. SANEPID – „Wpis do ewidencji zakładów podlegających urzędowej kontroli”, przed złożeniem wniosku do Urzędu Gminy o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu tzw „koncesji”,
 • 8. Urząd Gminy-Miasta – po uzyskaniu wpisu z SANEPID-u,
 • 9. Urząd Celny – sierpień – po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji AKC-R i koncesji,
 • 10. Urząd Celny – urzędowe sprawdzenie,
 • 11. Urząd Celny – wstępne zapotrzebowanie na banderole,
 • 12. Urząd Skarbowy – fiskalizacja kasy fiskalnej.

To dużo czynności. Wydaje się, że proces rejestracji jest bardzo uciążliwy. Ile czasu potrzeba, żeby produkcja wina gronowego była zarejestrowana? Chodzi mi o w/w  procedurę rejestracji.

uprawa winogron

Osoby fizyczne wytwarzające i sprzedające własne wino mogą pozostać rolnikami.

Niestety możliwość sprzedaży wina z własnych upraw nie zwalnia przyszłego producenta od konieczności spełnienia w/w czynności. Zwłaszcza dużo czasu zajmuje sprawozdawczość i pilnowanie terminów poszczególnych czynności. Proces rejestracji od pkt. 1-10 powinien się zacząć najpóźniej 15 lipca, a zakończyć przed planowanymi zbiorami, tj. przed dodaniem drożdży fermentacyjnych do nastawu, który podlega dozorowi Urzędu Celno Skarbowego. Wstępne zapotrzebowanie na banderole składa się zawsze do 31.10.  Fiskalizację kasy fiskalnej można przełożyć na czas rozpoczęcia sprzedaży, czyli na wiosnę, gdy część win będzie już gotowa do wprowadzenia na rynek.

 Jakimi kosztami jest obciążona produkcja wina gronowego w Polsce?

– Produkcja wina gronowego w Polsce jest obciążona wieloma kosztami, w tym także podatkami. Dla przykładu tylko podam przybliżone coroczne koszty: podatek VAT 23%, podatek akcyzowy 1,58 zł /litr wina, opryski nawozy około 5 tys. zł /1 ha, korek od 0,5 – 1,5 zł /1 butelka. Proszę zwrócić uwagę, że nie podaję tutaj kosztów własnej pracy.

PRODUKCJA WINA GRONOWEGO

Przybliżone coroczne koszty produkcji wina w Polsce.

Ile czasu potrzeba od założenia winnicy do sprzedaży pierwszej butelki?

Pierwsze 3 lata to czas formowania krzewów i pielęgnacja młodej winnicy. Od czwartego roku można przyjąć rozpoczęcie owocowania winnicy.  Trzeba pamiętać, że w pewnych przypadkach ten czas może być o 1 rok krótszy bądź dłuższy. Kolejny rok to dojrzewanie wina, oczywiście rok wcześniej przed zbiorami musi być zakończona procedura rejestracji produkcji. Reasumując, na pierwsze zyski poczekamy ok. 4-5 lat od momentu posadzenia winnicy.

Czy warto podjąć takie działanie? Czy produkcja wina gronowego jest opłacalna?

–  Winiarstwo w Polsce jest obarczone dużym ryzykiem finansowym i jako takie powinno być dobrze przemyślane. Zajęcie to jest polecane ludziom wytrwałym i z pasją, którzy nie wszystkie zyski mierzą w złotówkach, ale satysfakcją z własnoręcznie wyprodukowanego wina.

Jeśli produkcja wina gronowego jest dodatkowym zajęciem i ma się dodatkowy dochód z innej działalności, to ryzyko nie jest tak duże. Ja z własnego doświadczenia i mimo fatalnego sezonu 2017 nie zamieniłbym mojej pracy na winnicy na żadną inną.

Proszę jeszcze przypomnieć, jakie przepisy regulują w/w kwestię produkcji wina gronowego?

–  Podstawa prawna to:

winorośl

Rolnicy nie muszą rejestrować się w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile nie wytwarzają więcej niż 10 tys. l wina

 • Art. 17 pkt 3 Ustawy z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 •  Art. 96 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Art. 3 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 •  Art. 47 Ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r.

To tylko ważniejsze krajowe przepisy prawne. Do tego stosuje się przepisy UE, definiujące produkcję win gronowych i upraw.

Nowelizacja Ustawy „winiarskiej” Dz. U. 2014 poz. 23 – Ustawa z 22 listopada 2013 r. dopuszcza produkcję cydru i perry, oraz miodów pitnych z własnej pasieki, jednak to opracowanie dotyczyć będzie w szczególności win gronowych.

Dziękuję za rozmowę.

 Z Dariuszem Rosołem, wiceprezesem Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, producentem wina gronowego z własnej 2,2 ha winnicy „Przeworskie Winnice” w Przeworsku, jednocześnie jedynym w Polsce producentem wina mszalnego dla agroFaktu rozmawiała Ewa Ploplis.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *