Produkcja ziemniaków i warzyw – jakie wsparcie można otrzymać?

Na jakie wsparcie może liczyć produkcja ziemniaków i warzyw? O działaniach mających na celu polepszenie sytuacji producentów warzyw w tym producentów ziemniaków informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wiceminister Jacek Bogucki

wiceminister Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

fot. Ewa Ploplis

Ministerstwo Rolnictwa zachęca rolników do tego, aby korzystali z obecnych form wsparcia dla producentów i organizacji producentów warzyw, w tym producentów ziemniaków – mówi wiceminister Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Wiceminister zwraca uwagę na to, że produkcja ziemniaków i warzyw będzie bardziej opłacalna, jeśli producenci będą się organizowali w grupy producenckie.

W celu poprawy sytuacji na rynku ziemniaka i pozostałych warzyw, resort rolnictwa oferuje wsparcie dla producentów.

Produkcja ziemniaków – jaką pomoc mogą uzyskać producenci?

Produkcja ziemniaków jest wspomagana na wiele sposobów. Z danych MRiRW wynika, że są to:

produkcja ziemniaków i warzyw

Od sezonu uprawowego 2017 r. wprowadzono ułatwienia w wysyłce ziemniaków do krajów Unii Europejskiej

fot. pixabay

  • kontynuacja realizacji dopłat obszarowych do uprawy ziemniaków skrobiowych kontraktowanych przez zakłady produkujące skrobię w wysokości 1163,02 zł/ha w 2017 r., wobec 1287,75 zł/ha w 2016 r.
  • dopłaty do materiału siewnego kategorii siewny lub kwalifikowany dla ziemniaków w wysokości 462,25/ ha za 2017 r.
  • od sezonu uprawowego 2017 r. wprowadzono ułatwienia w wysyłce ziemniaków do krajów Unii Europejskiej, w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) – pisaliśmy o tym w agroFakt w artykule Kontrola fitosanitarna ziemniaków – jakie są ułatwienia”.

Ministerstwo rolnictwa zachęca rolników do tego, aby korzystali z obecnych form wsparcia dla producentów i organizacji producentów warzyw

  • Wsparcie producentów ziemniaka w walce z bakterią CMS poprzez dotacje na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem tej bakterii – zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa wprowadzoną w 2016 r. Rozszerzono zakres beneficjentów wsparcia o producentów ziemniaków towarowych. Wcześniej z dotacji mogli korzystać tylko producenci sadzeniaków.
  • Prowadzenie badań dotyczących produkcji i ochrony ziemniaka przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie. Realizowane jest to w ramach programu wieloletniego, finansowanego ze środków MRiRW.

Produkcja ziemniaków i warzyw – wsparcie producentów warzyw

Pomoc dla producentów warzyw, z której także korzysta produkcja ziemniaków to:

Bogucki na konferencji

Ważne jest, żeby producenci organizowali się mówił wiceminister Jacek Bogucki podczas konferencji prasowej

fot. Ewa Ploplis

  • wsparcie inwestycyjne, szkoleniowe i doradcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW,
  • wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych w celu wzmocnienia pozycji producentów rolnych, zapewnienia odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw – Ustawa z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 z późn. zm.),
  • pomocy finansowej w wysokości 4,1% wartości produkcji sprzedanej przez daną organizację producentów w sektorze owoców i warzyw. Uprawnione do otrzymania pomocy są organizacje producentów realizujące programy operacyjne. Pułap ten może zostać zwiększony do 4,6%, jeśli organizacja realizuje środki zarządzania kryzysowego.
  • wsparcie promocji produktów rolno-spożywczych w ramach ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170). Jest to jedno z rozwiązań systemowych.

Produkcja ziemniaków i warzyw – wsparcie FPOiW w 2018

sprzedaż warzyw, produkcja ziemniaków i warzyw

Kolejnym celem dla krajowych producentów warzyw i owoców jest dalsza ekspansja na światowe rynki, np. afrykańskie.

W planie finansowym Funduszu Promocji Owoców i Warzyw na 2018 r. przewidziano działania promocyjne mające na celu zwiększenie spożycia ziemniaków. Fundusz chce zwiększać świadomość konsumentów w zakresie korzyści płynących z konsumpcji ziemniaków. Będzie także zachęcać konsumentów do przyrządzania nowych potraw z ziemniaków.

Polska produkcja ziemniaków, warzyw i owoców z szansą na eksport

Polska jest liczącym się producentem warzyw i owoców w Europie. Krajowa produkcja warzyw stanowi ok. 9% unijnej produkcji.

Jakość handlowa i konsumpcyjna polskich owoców i warzyw powoduje, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem partnerów handlowych na rynkach całego świata. Jednym z bezdyskusyjnych sukcesów jest otwarcie na polskie owoce i warzywa rynku chińskiego. Charakteryzuje się on wyjątkowo wymagającym konsumentem. Kolejnym celem dla krajowych producentów warzyw i owoców jest dalsza ekspansja na światowe rynki, np. na rynki afrykańskie – mówi Waldemar Żółcik, prezes zarządu Unii Owocowej Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *