PATRON SERWISU: Blattin

Produkcja zwierzęca w Polsce – nowe dane rynkowe

Wszystko wskazuje na to, że nastał dobry czas dla rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą. Wzrasta pogłowie trzody chlewnej. Większe jest pogłowie bydła ogółem. Rośnie produkcja drobiarska. Większa jest podaż żywca rzeźnego ogółem. Wzrosła produkcja zwierzęca w Polsce w 2017 r. – wynika z najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja zwierzęca – jej wzrost stymuluje produkcję rolniczą

produkcja zwierzęca w Polsce

Dynamika produkcji zwierzęcej w Polsce w Latach 2010-2017

fot. Ewa Ploplis

– Wzrost produkcji zwierzęcej w 2017 r. o 2,5% był głównym czynnikiem wzrostu globalnej produkcji rolniczej w minionym roku – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dodaje, że produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. wzrosła jedynie o 0,4%.

 Wzrost wszystkich podstawowych produktów produkcji zwierzęcej

W 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano wzrost produkcji wszystkich podstawowych produktów zwierzęcych, tj. żywca drobiowego o 3,2%, wieprzowego o 0,3%, wołowego łącznie z cielęcym o 10,4%, jaj kurzych o 0,6% i mleka o 3,6% – mówi dyrektor A. Łączyński z GUS.

A. Łączyński GUS

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

fot. Ewa Ploplis

 Produkcja zwierzęca – większa podaż żywca

W wyniku zwiększonej krajowej podaży wszystkich podstawowych gatunków żywca, w 2017 r. skup żywca rzeźnego ogółem, w wadze poubojowej ciepłej, wyniósł 3932,3 tys. t. Oznacza to , że był o 6,1% większy niż w 2016 r.

Większe pogłowie świń

Utrzymuje się trend wzrostowy w pogłowiu świń. Na początku grudnia ub. r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11615,8 tys. sztuk – wynika ze wstępnego badania trzody chlewnej, przeprowadzonego przez GUS według stanu na dzień 1 grudnia 2017 r.

R. Kaczkowska GUS

Renata Kaczkowska, konsultant w GUS

fot. Renata Kaczkowska

Oznacza to, że było o 509,1 tys. sztuk większe niż rok wcześniej tj. o 4,6% – mówi Renata Kaczkowska, konsultant w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS). – Zwiększyła się w skali roku liczebność wszystkich grup użytkowych trzody chlewnej, z wyjątkiem prosiąt – dodaje.

Mniejsza produkcja prosiąt, ale więcej warchlaków

W grudniu 2017 r. w Polsce pogłowie prosiąt do 20 kg wagi wyniosło 2655,9 tys. sztuk i było o 4,8% mniejsze od notowanego rok wcześniej. Pod koniec ub. r. pogłowie warchlaków ukształtowało się na poziomie 3418,7 tys. sztuk i było większe o 7,9 % w stosunku do grudnia 2016 r.

– W największym stopniu wzrosła liczebność warchlaków tj. o 7,9% i trzody na ubój o 8,6% – komentuje R. Kaczkowska z GUS.

Pogłowie trzody chlewnej

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce w 2017 r.

fot. Ewa Ploplis

Większy import młodych świń

W minionym roku ograniczona produkcja prosiąt była rekompensowana importem młodych świń. Wg wstępnych danych GUS, od stycznia do listopada 2017 r. import żywej trzody chlewnej wyniósł 6219,4 tys. szt. i był o 6,5% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem. W tym czasie import świń hodowlanych czystorasowych i macior zwiększył się o 22,2%. Import prosiąt i warchlaków o 5,3%.

Przeciętna waga jednej importowanej sztuki wynosiła 32,5 kg wobec 33,9 kg w 2016 r. – komentuje R. Kaczkowska z GUS

Większe pogłowie bydła

Poglowie bydła

Pogłowie bydła w Polsce w 2017 r.

fot. Ewa Ploplis

Na początku grudnia 2017 r. pogłowie bydła ogółem liczyło 6035,5 tys. szt. i było o 65,3 tys. sztuk, tj. o 1,1%, większe niż w 2016 r. Wyniki badania GUS wskazują na wzrost liczebności stada bydła we wszystkich grupach użytkowych, z wyjątkiem cieląt.

W porównaniu z poprzednimi badaniami, w grudniu ub. roku odnotowano wyhamowanie tempa wzrostu pogłowia młodego bydła od 1 do 2 lat – komentuje dyrektor A. Łączyński z GUS..

 Produkcja drobiu – dalszy rozwój

W 2017 r. nastąpił dalszy rozwój produkcji drobiarskiej i wysoki poziom krajowej podaży surowca – wynika z szacunków GUS.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *