Program działań, czyli jak nie stracić pieniędzy

Download PDF

Kończą się małe żniwa i trzeba będzie zaplanować zasiewy – a co za tym idzie i nawożenie – na rok następny. Wobec coraz bardziej rygorystycznej polityki ochrony środowiska a zwłaszcza racjonalnego gospodarowania, czas pomyśleć o dawkach i terminach stosowania nawozów.

Chodzi o to, aby nie zaszkodzić środowisku i jednocześnie zatrzymać składniki nawozowe w glebie. Pomoże Wam opracowany w tym celu Program działań.

Program działań – pamiętacie o nim jeszcze?

W dużym skrócie – Program działań, to zbiór zasad i sposobów postępowania dotyczący: nawożenia, gospodarki nawozami, przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych. Poza tym także dokumentowania terminów i dawek stosowania nawozów. Jeśli jesteś rolnikiem, to na pewno dotyczy on Ciebie. Jeśli dodatkowo ubiegasz się o płatności bezpośrednie (kto się nie ubiega?), to musisz także przypomnieć sobie o zasadzie wzajemnej zgodności! Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych przez Ciebie płatności bezpośrednich, a także płatności obszarowych w ramach PROW ze spełnianiem określonych wymogów. Przypominamy! Wymogi te zostały podzielone trzy obszary. Są to:

  • środowisko, zmiany klimatu oraz utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej;
  • zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin;
  • dobrostan zwierząt.

Zanieczyszczenia punktowe i obszarowe w gospodarstwie

To miejsca wrażliwe, które będą sprawdzane w pierwszej kolejność. Musisz wiedzieć, że jeśli będzie kontrola gospodarstwa dotycząca zanieczyszczeń wód biogenami, to szczególną uwagę kontrolerzy poświęcą tym źródłom zanieczyszczeń. Przyczyną zanieczyszczeń punktowych są wycieki z nieszczelnych szamb, zbiorników nawozów naturalnych a także przechowywany bezpośrednio na gruncie obornik czy źle zabezpieczona kiszonka. Zanieczyszczenia obszarowe powstają na dużej powierzchni użytków rolnych. Występują na skutek wypłukania składników nawozowych zastosowanych w zbyt dużej ilości lub nieodpowiednim terminie ich zastosowania.

Składniki nawozowe – ograniczenia w ich wykorzystaniu

Najistotniejsze informacje znajdziemy oczywiście w Programie działań. Wśród wielu wymogów są między innymi:

  • zakaz wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych, przykrytych śniegiem;
  • warunki stosowania nawozów na terenach o dużym nachyleniu;
  • okresy nawożenia;
  • warunki przechowywania;
  • dawki i sposoby nawożenia;
  • dokumentowanie realizacji wymogów Programu działań.

Uzupełnieniem powyższych informacji może być materiał  https://www.agrofakt.pl/plan-nawozenia-azotem-czy-to-juz-obowiazek/
Wymienione warunki nie wyczerpują katalogu szczegółowych wymogów. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że obornik powinien być przyorany w ciągu 4 godzin od rozrzucenia. Na gruntach o dużym nachyleniu trzeba dawki nawozów mineralnych dzielić. Obowiązują rygorystyczne zasady nawożenia przy brzegach zbiorników wodnych. Bardzo ważne są też terminy stosowania nawozów określone dla gmin w poszczególnych regionach kraju. Program działań, zawarty w ustawie Prawo wodne, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf
jest dokumentem, z którym trzeba się zapoznać. Informacje w nim zawarte są na tyle istotne, że chodzi tu i o środowisko i niemałe przecież pieniądze. Czas ucieka szybko a terminy (i nie tylko) są nieuchronne!
PS Możecie też skorzystać z wiedzy waszych doradców w ODR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o