Program wsparcia hodowców świń. NOWE INFORMACJE – Sprawdź!

Znamy szczegóły zapowiadanego przez MRiRW ,,Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie”! Resort rolnictwa w opracowanym dokumencie zawarł zarówno nowe, jak i zmodyfikowane instrumenty wsparcia. Program wsparcia dla hodowców świń ma pomóc utrzymać lub odbudować produkcję w gospodarstwach dotkniętych przez ASF.  Sprawdźmy więc jaka pomoc już wkrótce trafi do hodowców. 

Przypomnijmy, że prace nad programem prowadzili przedstawiciele poszczególnych departamentów resortu rolnictwa, przedstawiciele KOWR, KRUS, a także ARiMR i IW. Program dla hodowców świń zawiera szereg działań i instrumentów z których poszkodowani przez ASF będą mogli niebawem skorzystać.

Przeczytaj również: Pomoc dla hodowców świń przychodzi zbyt późno i jest zbyt mała?

Program wsparcia hodowców świń – bioasekuracja

Pierwsza z form wsparcia odnosi się do bioasekuracji. Pomoc finansowa jest możliwa w ramach poddziałania 5.1 ,,Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Przyznaje się ją w ramach refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku np. utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej. W ramach refundacji można również przeprowadzić remont pomieszczenia chlewni lub wybudować magazyn do przechowywania słomy.

Warto przy tym podkreślić, że producent  trzody chlewnej maksymalnie może otrzymać 100 tys. zł. Termin składania wniosków w ramach tego programu zaplanowano na wrzesień br.

Dofinansowanie do bioasekuracji 2021. Od kiedy można składać wnioski? Dowiedz się więcej!

Program wsparcia hodowców świń ma zawierać również nowy instrument. Jest nim refundacja wydatków poniesionych w ramach dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji. Pomoc de minimis w rolnictwie w formie refundacji do 50 proc. wydatków według cen brutto i netto. Refundacji będą podlegać wydatki poniesione na zakup np. mat dezynfekcyjnych, środków dezynfekcyjnych itp.

Rekompensaty dla hodowców trzody chlewnej za utracony dochód

Producenci którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF mogą natomiast otrzymać wsparcie w formie pomocy publicznej. Przy czym, kwota pomocy stanowi iloczyn rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym wprowadzono zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Warto przy tym podkreślić, że liczba świń nie może być większa niż 50 sztuk dla 1 producenta świń. Pomoc finansowa w tym zakresie będzie udzielana na podstawie wniosku złożonego do biura powiatowego ARiMR.

Program wsparcia dla hodowców trzody chlewnej będzie składał się z nowego instrumentu jakim jest wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta ze sprzedaży świń na terenie stref wyznaczonych w związku z ASF.

Kwota pomocy będzie stanowić więc różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w określonym kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem poprzedzających kwartał objęty we wniosku.

Kwota pomocy może również stanowić średnią liczbę świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok którego kwartał został objęty wnioskiem. Pomijając jednocześnie kwartał o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie.

Program wsparcia dla hodowców trzody chlewnej – pożyczki

Producenci trzody chlewnej mogą również skorzystać z pożyczek i kredytów takich jak:

  • nieoprocentowana pożyczka na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF (od 50 tys. zł do 1 mln zł),
  • pożyczka ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (maks. 500 tys. zł),
  • kredyt preferencyjny na odbudowę stada świń (kwota kredytu w zależności od liczebności stada).

Przeczytaj również: Pomoc dla producentów świń uruchomiona

Przetwórstwo i skracanie łańcucha dostaw

Program wsparcia hodowców świń uwzględnia również pomoc finansową w ramach rolniczego handlu detalicznego i małego przetwórstwa. Oprócz tego, dostępne są nowe instrumenty w ramach KPO i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego.

Więcej informacji o programie wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie można znaleźć na stronie internetowej resortu rolnictwa.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 26

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

DOPŁACAMY 80 ZŁ netto*Kup teraz Maksymalna wydajność z uprawy

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *