Projekt ustawy: sprzedaż ziemi Skarbu Państwa

11 stycznia, do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, traktujący o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Co to dokładnie oznacza?

Projekt zakłada, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, publiczne, oraz nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, a za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi także innych nieruchomości. Spowoduje to, że podstawową formą gospodarowania nieruchomościami Zasobu będzie dzierżawa – czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt ustawy: zmiany w ustroju rolnym

Projekt uściśla pojęcie „rolnika indywidualnego”, dodając do listy cech charakterystycznych i warunków, jakie powinien spełniać, również warunek osobistej pracy.

W projekcie można również znaleźć zmiany do niektórych innych ustaw: gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, kodeksie cywilnym, księgach wieczystych i hipotece oraz prawie geodezyjnym i kartograficznym są regulowane zgodnie ze wcześniejszymi propozycjami.

Istotne zmiany dotyczą również ustawy o ustroju rolnym. Co ustawa oznacza dla rolnika i osoby, która chciała nabyć ziemię? Otóż, od momentu wejścia w życie ustawy o ustroju rolnym ziemie i nieruchomości będą mogły być nabyte jedynie przez rolników indywidualnych. Wyjątkiem będą osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, a za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, także inne podmioty.

Co więcej, projekt uściśla pojęcie „rolnika indywidualnego”, dodając do listy cech charakterystycznych i warunków, jakie powinien spełniać, również warunek osobistej pracy, podkreślając, że jest on spełniony wtedy, gdy m.in. dochody z prowadzenia gospodarstwa (przekraczającego 20 ha) użytków rolnych są nie niższe niż 1/4 wszystkich jego dochodów. Uściślenie to ma zapobiec wykupowi ziemi przez osoby, które swe zawodowe życie prowadzą poza wsią, a zakup ziemi traktują jedynie jako ulokowanie kapitału.

– Chcemy, aby ziemia przynosiła pożytki zarówno Państwu, jak i rolnikom. Dlatego też powinna być przede wszystkim wydzierżawiana. Nabycie nieruchomości musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego, czyli takiego od 1 do 300 ha. Zakupiona ziemia może być zbywana, obciążana oraz wydzierżawiana. W przypadkach losowych, przed upływem 10 lat od zakupu, zgodę na zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie wydawałby sąd. Oprócz zmian dotyczących zakupu i dzierżawy ziemi uściślona została definicja rolnika indywidualnego. Za takiego może być uznana osoba, która osobiście pracuje w prowadzonym gospodarstwie. Warunek ten jest również spełniony wówczas, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa nie są niższe niż jedna czwarta część wszystkich jego dochodów – wyjaśnia Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu w MRiRW.

wykup ziemi

Czy proponowane zmiany w ustawie zabezpieczą polską ziemię przed wykupem gruntów na cele nierolnicze?

   
Pokaż wyniki

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar luk80 pisze:

    Tworzenie kolejnej grupy uprzywilejowanej. W praktyce osoby które kupiły ziemię rolną traktując ją jako lokatę kapitału i tak użyczają ją rolnikom którzy pobierają za to dopłaty.
    Ja mam pirata rolniczego na polu który, robi na nie swojej własności co chce i kiedy chce. Takie to mamy chore prawo. I teraz daje się takiemu pacanowi kolejne przywileje.

  2. Avatar Hubert pisze:

    Zero prawdy! Druga Ukraina…