PROW 2014-2020: 60 miliardów zł do rozdania!

Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Do rozdysponowania jest 13,5 mld euro, tj. ok. 60 mld zł do 2020 r. Jak przedstawia się najnowszy harmonogram naborów?

17 stycznia podczas posiedzenia kierownictwa resortu, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) został przyjęty najnowszy harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020. Wiceminister, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił harmonogram naboru na poszczególne działania, zwracając przy tym uwagę, że jest wystarczająco dużo czasu na dobre przygotowanie wniosków.

Jak wygląda realizacja PROW?

Obecnie ogólna pula dostępnych środków w ramach PROW 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro, tj. ok. 60 mld zł w puli do 2020 r. Do dziś złożono wnioski na 33% całej puli środków. Na 21% środków zostały już podpisane umowy, a 9% środków jest już na kontach rolników.

zarudzki - prow 2014-2020

Ryszard Zarudzki, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z nowym rokiem mamy nowe wyzwania i same dobre wiadomości dla rolników mówi wiceminister Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.Mamy zebrane wnioski na 33% wszystkich dostępnych środków, ale część z nich może jeszcze odpaść i pomoc może nie zostać przyznana. 1/5 całej dostępnej puli środków to podpisane umowy. Na 21% zostały podpisane umowy, co oznacza, że beneficjenci realizują teraz wnioski o płatność. 9% środków jest już na kontach beneficjentów. Czy są to olbrzymie środki? W przełożeniu jeden na gminę, czasami jeden wniosek na powiat uzyska wsparcie. Środki te są rozproszone w całym kraju – dodaje wiceminister.

Harmonogram PROW na 2017 r.

Harmonogram PROW 2014-2020 jest wypracowany wspólnie przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Płatności i współpracujące departamenty. Zostały przygotowane odpowiednie rozporządzenia. Agencja przygotowała wytyczne i już od roku wdraża PROW.

– Do połowy roku uruchomimy wszystkie działania PROW w kolejności chronologicznej. Harmonogram będzie zamieszczony na stronach ministerstwa i agencji – zapowiada wiceminister Zarudzki.

Kiedy ruszą poszczególne działania PROW 2014-2020?

Rozwój gospodarstw

– W tegorocznym harmonogramie mamy w marcu oczekiwaną Restrukturyzację małych gospodarstw. Będzie ona powtórzona w czerwcu. Powtórzona to jest złe słowo. W marcu nabór będzie dotyczyć całego kraju oraz obszarów ASF. W czerwcu restrukturyzacja małych gospodarstw będzie tylko dla obszarów dotkniętych ASF – mówi wiceminister Zarudzki. – Na Premie dla młodych rolników nabór będzie w kwietniu. W czerwcu będzie nabór na Modernizację gospodarstw rolnych na odtworzenie produkcji prosiąt, na wołowinę i dla producentów mleka, czyli w tzw. komponencie A, B, C. W tym roku nie ma komponentu D. Dalej pracujemy nad obsługą wniosków, które były złożone w ubiegłym roku, aby zadowolić jak najwięcej beneficjentów – komentuje wiceminister.

prow 2014-2020

Zdaniem wiceministra Zarudzkiego do tej pory grupy producentów są tworzone czasami tylko dla pieniędzy i wzmocnienia rolników w łańcuchu żywnościowym.

fot. Fotolia

Tworzenie grup producenckich

– W czerwcu planujemy także pierwszy nabór dotyczący tworzenia grup producentów rolnych i organizacji producenckich. Jeśli od czerwca do końca IV kwartału będą uznane grupy, już wówczas przez Agencję Restrukturyzacji, to będzie jeszcze nabór w IV kwartale dotyczący grup producentów rolnych na start  kontynuuje podsekretarz stanu MRiRW.  Będziemy pracować nad tym, aby tych grup powstawało więcej, żeby tworzyły się. Niestety, tak jak do tej pory, czasami tylko dla pieniędzy i wzmocnienia rolników w łańcuchu żywnościowym. Tutaj widzę dużą pracę przed ośrodkami doradztwa rolniczego, żeby tą ciągłą zmianę kreować. Zresztą temu ma także służyć ustawa o spółdzielniach. Te wszystkie działania mają być połączone. Za rok podsumujemy, jakie tego będą efekty  dodaje.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu

 Jeśli chodzi o inwestycje zapobiegające zniszczeniu produkcji rolnej, ogrodzenia i niecki, to, co jest związane z ASF, to będzie można otrzymać do 100 tys. zł i do 80 tys. zwrot w III kwartale. I to jest ten drugi komponent – komentuje wiceminister.

prow 2014-2020

Premie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa ruszą w III kwartale. Do udziału w naborach zachęcani są przede wszystkim rolnicy z obszarów zagrożonych ASF.

fot. Fotolia

Premie za przekazanie małych gospodarstw

Z kolei premie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa i inwestycje w gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 ruszą w III kwartale.

Zachęcam wszystkich potencjalnych beneficjentów obszarów zagrożony ASF, ale też producentów: prosiąt, mleka i wołowiny. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie miał czasu na przygotowanie wniosków. Będzie to ogłoszone tak, aby dotarło do jak największej grupy rolników i aby nikt nie mógł powiedzieć, że nie był poinformowany – zapowiada wiceminister Zarudzki.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

 Zawsze z przedsiębiorczością będziemy mieli problem, z tego względu, że tych pieniędzy zawsze będzie za mało, ile by ich nie było. Mamy tutaj dobro i dzielimy je – podkreśla podsekretarz stanu.

Zawsze z przedsiębiorczością będziemy mieli problem, z tego względu, że tych pieniędzy zawsze będzie za mało, ile by ich nie było.

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 Też są oczekiwane. Tu jest podobnie jak z restrukturyzacją. W marcu nabór na cały kraj, a w czerwcu jeszcze dodatkowo dotyczący terenów z ASF – zapowiada wiceminister Zarudzki.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Jeśli chodzi o przetwórstwo i marketing produktów rolnych, to będzie nabór tematyczny w 2 odsłonach: 3 mln i 10 mln. Jeśli Komisja Europejska przyjmie te rozstrzygnięcia związane z podniesieniem poziomu poprzeczki. Wydaje się, że nie  jest to zagrożone – zapowiada Zarudzki. Wiceminister zwraca szczególną uwagę na marketing i przetwórstwo gospodarstw dla produktów rolnych dla rolników. Podkreśla, że jest to działanie połączone z tym, co się cieszy dużym zainteresowaniem czyli: sprzedażą detaliczną i inkubatorami przetwórstwa lokalnego.

 Najważniejsze jest efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków z różnych funduszy, zarówno w ramach rozwoju gospodarstw rolnych, jak i w ramach rozwoju terytorialnego – podsumowuje wiceminister Ryszard Zarudzki,  podsekretarz stanu w MRiRW.

prow 2014-2020

Do rozdysponowania na różne działania z PROW 2014-2020 jest jeszcze 60 mld zł!

ZOBACZ LISTĘ: Nabór wniosków PROW 2014-2020 w 2017 r.

I KWARTAŁ

1. „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii” → terminy uzależnione od Samorządów Województw, które ogłaszają nabory

MARZEC:

2. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” → nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

3. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” → nabór na operacje za wyjątkiem operacji  związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Jeśli chodzi o przetwórstwo i marketing produktów rolnych, to będzie nabór tematyczny w 2 odsłonach: 3 mln i 10 mln.

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa

4.  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” → nabór tematyczny, tylko dla zakładów przetwórczych!

I-II KWARTAŁ

5. „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” → terminy uzależnione od Samorządów Województw, które ogłaszają nabory

 

II KWARTAŁ

KWIECIEŃ:

6. „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

MAJ:

7. „Wsparcie dla szkolenia doradców”, w ramach podziałania „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”

CZERWIEC:

prow 2014-2020

Pieniądze na restrukturyzację małych gospodarstw będą wydawane w 2 naborach: dla rolników z obszarów niezagrożonych ASF i dla rolników z rejonów z ASF.

fot. Fotolia

8. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” → nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

9. „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar A, B, C, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

10. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

11. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” → nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

12. „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” → nabór tematyczny, tylko dla zakładów przetwórczych!

13. „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

14. „Współpraca” → nabór będzie uzależniony od zgody Komisji Europejskiej na zmianę PROW w tym zakresie

15. „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”, w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

prow 2014-2020

Jakie działania PROW ruszą w ciągu pierwszych miesięcy 2017 r.?

III KWARTAŁ 2017 r.:

16. „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” → termin naboru będzie uzależniony od przebiegu akredytacji agencji płatniczej

17. „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”

18. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie miał czasu na przygotowanie wniosków. Będzie to ogłoszone tak, aby dotarło do jak największej grupy rolników.

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa

19. „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” → nabór tematyczny, tylko dla zakładów przetwórczych! →  termin naboru będzie uzależniony od przebiegu akredytacji agencji płatniczej

20. „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”

21. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” → terminy naborów są w tym przypadku uzależnione od Samorządów Województw, które ogłaszają nabory

22. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” → terminy naborów są w tym przypadku uzależnione od Samorządów Województw, które ogłaszają nabory

 

Hodowla bydła mięsnego a doradztwo w zakresie chowu / prow 2014-2020

Nabory mają zostać ogłoszone na tyle wcześnie, by każdy mógł na spokojnie przygotować wniosek i upewnić się, że nie ma w nim błędów.

IV KWARTAŁ 2017 r.:

23. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” → nabór będzie uzależniony od liczby utworzonych i uznanych grup producentów rolnych na podstawie planu biznesowego, które uzyskają status uznania od zakończenia naboru wniosków w czerwcu 2017 r.

24. „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”, w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

 

PROW 2014-2020: NABORY TRWAJĄCE CAŁY ROK 2017:

25. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” → terminy naborów uzależnione są w tym przypadku od Lokalnych Grup Działania, które ogłaszają nabory

PROW 2014-2020: NABORY W 2017 Z NIEOKREŚLONYM TERMINEM:

26. „Scalanie gruntów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” → terminy uzależnione od Samorządów Województw, które ogłaszają nabory

 

Przeczytaj koniecznie: Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *