PATRON SERWISU: Blattin

Dopłaty i PROW: czy program bioasekuracji pomoże?

Termin składania wniosków o dopłaty dobiega końca, za zalesianie wciąż trwa. Czy program bioasekuracji pomoże rolnikom podjąć decyzję?

Dopłaty bezpośrednie

– Nie wiem, czy wszystkie dopłaty otrzymałem. Musiałbym sprawdzić w internecie. Dopłaty bezpośrednie wystarczą mi na sfinansowanie 50–70% nawozów potrzebnych w sezonie – mówi rolnik Łukasz z okolic Wysokiego Mazowieckiego.

Zainteresowanie naborami wniosków trwa. Do 6 czerwca 1,1 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. Do tego dochodzi jeszcze premia za zalesianie.

bioasekuracji

W PROW 2014–2020 okres ubiegania się o premie na zalesianie jest liczony od dnia złożenia wniosku i wynosi 12 lat.

Premia zalesieniowa

W PROW 2014–2020 okres ubiegania się o premie na zalesianie jest liczony od dnia złożenia wniosku i wynosi 12 lat. Są to płatności o charakterze inwestycyjnym. Podstawowy warunek uzyskania wsparcia to bycie właścicielem gruntu. Jeżeli są współwłaściciele gruntu to wymagana jest od nich pisemna zgoda o ubieganie się o to wsparcie. Nowością w PROW-ie 2014–2020, w porównaniu do poprzedniego PROW 2007–2013, jest to, że premia przysługuje również tym, którzy są właścicielami gruntu z sukcesją naturalną, czyli terenu, gdzie nie było wymagane zalesienie, a las wyrósł sam. Jest to premia, na którą składa się wnioski co roku.

Weryfikacja wniosków o uzyskanie wsparcia na zalesianie

Podstawowych kryteriów jest 6. Warunkiem jest uzyskanie min. 6 punktów i zakwalifikowanie się na listę rankingową. Miejsce na liście jest ważne. Możliwa jest taka sytuacja, że limit środków wcześniej się wyczerpie i wtedy minimalna liczba punktów może nie wystarczyć, by zakwalifikować się do przyznania wsparcia.

Nowością PROW-ie 20142020, w porównaniu do poprzedniego PROW 20072013, jest to, że premia przysługuje również tym, którzy są właścicielami gruntu z sukcesją naturalną.

Weryfikacja kryteriów – jeżeli jest to pierwsza premia pielęgnacyjna ze 100-procentową sukcesją naturalną, to najwięcej punktów można zdobyć, gdy przynajmniej część gruntów z sukcesją jest położona lub przynajmniej przylega do korytarza ekologicznego (ciąg dzikiej roślinności itp., która tworzy schronienie i pas przemieszczania się zwierząt) – 14 pkt. Najmniej, gdy grunt z sukcesją jest położony w woj. o lesistości poniżej 30% – 4 pkt.

– Pisząc wniosek, należy szczególnie zwrócić uwagę na: czytelne podpisywanie wnioskudołączenie dokumentów m.in. materiału graficznego, gdzie rolnik powinien zaznaczyć granice gruntu zalesionego lub z sukcesją naturalną, kopii planu zalesienia, poświadczonego przez nadleśniczego, a następnie dostosowanie się do instrukcji wypełniania wniosku – mówi pracownik ARiMR, Departamentu Płatności Bezpośrednich.

Rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń

– Stawki przyznane w ubiegłym roku z tytułu rekompensat za nieutrzymywanie w gospodarstwie świń były niskie. Powinny być 2–3-krotnie wyższe. Do gospodarstwa w pow.sokólskim posiadającego do 10 szt. zwierząt nikt nie przyjedzie aby je kupić. Były i są ogromne trudności ze sprzedażą. Myślę, że rolnicy, którzy zdecydowali się wygasić produkcję, nie żałują, bo nie mieli po prostu innego wyjścia. Na ich decyzjach zaważyły względy ekonomiczne. Pośrednicy oferowali bardzo niskie ceny skupu – mówi Bożena Jelska-Jaroś, hodowca trzody chlewnej z Franckowej Budy w pow. sokólskim.

bioasekuracji

Rynek trzody chlewnej obecnie jest niestabilny, a wparcie będzie tylko dla tych gospodarstw, które zrezygnują z produkcji trzody chlewnej, więc decyzja nie jest taka prosta.

Wniosek o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2016 r. Jest to już II nabór wniosków w woj. podlaskim. W tym regionie, w  2015 r skorzystało z niego 45 gospodarstw. Rynek trzody chlewnej obecnie jest niestabilny, a wparcie będzie tylko dla tych gospodarstw, które zrezygnują z produkcji trzody chlewnej, więc decyzja nie jest taka prosta.

Program bioasekuracji

Z programem wypłat ww. rekompensat ma związek Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF), który budzi obawy wśród rolników. Do 10 lipca 2016 r. jest termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji lub na zgłoszenie do lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. W pow. augustowskim i podlaskim woj. podlaskiego by ubiegać się o dotację, hodowcy muszą teraz dodatkowo realizować pisemny plan bioasekuracji.

Do 10 lipca 2016 r. jest termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji lub na zgłoszenie do lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W tym roku po otrzymaniu do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie ws. wprowadzenia «Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu ASF» na lata 2015–2018 wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie” i Podlaską Izbą Rolniczą wnioskowałam o wydłużenie do 15 września terminu na złożenie przez posiadacza świń wniosku do ARiMR o przyznanie rekompensaty za nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Ministerstwo przychyliło się do naszej prośby. Powiatowe inspektoraty weterynarii będą miały więcej czasu na kontrole i wygaszanie produkcji w zgłaszanych gospodarstwach. Pisemny plan bioasekuracji wymagany rozporządzeniem nie jest skomplikowany. Własnymi słowami trzeba po prostu opisać wszystkie czynności wykonane w gospodarstwie w celu zabezpieczenia go przed ASF. Słynne podwójne ogrodzenie o wysokości min. 1,5 m obowiązuje tylko rolników utrzymujących trzodę w systemie otwartym, czyli wolnowybiegowym, a nie prowadzących produkcję w cyklu otwartym – mówi Bożena Jelska-Jaroś.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *