PROW a Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania już organizują konkursy na projekty dofinansowane z PROW. Wciąż trwa wyplata dopłat bezpośrednich.

Zbliża się nowy nabór

– Lokalne Grupy Działania (LGD) będą miały możliwość ogłaszania pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przełomie czerwca i lipca br.– podaje biuro prasowe ARiMR.

nabór

Nabory LGD odbywają się raz na 6 lat. Budżet został podzielony wg określonych kryteriów min. w zależności od obszaru i liczby mieszkańców.

Najpierw trzeba było wybrać LGD. Nabory LGD odbywają się raz na 6 lat. Budżet został podzielony wg określonych kryteriów min. w zależności od obszaruliczby mieszkańców. Po wyborze LGD przez zarząd województwa rozdysponowane są między nimi środki z PROW. To z nimi samorządy województw zawarły umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR). Na obszarze objętym LSR funkcjonują różne podmioty i to ich projekty za pośrednictwem LGD są bezpośrednio finansowane ze wsparcia z PROW,  które jest tzw. grantem.

O terminach naboru projektów do konkursów decydują lokalne grupy działania (LGD) w poszczególnych województwach. Stąd terminy mogą być różne.

– W poprzednim PROW 2007–2013 w konkursie na LGD do realizacji lokalnej strategii wybrano w sumie 17 grup w woj. podlaskim. Największa część budżetu LGD przeznaczały po pierwsze: na «Odnowę wsi i renowację zabytków  i wyposażenie świetlic», a po drugie na małe projekty do 25 tys. Następnie zwiększono granicę i do 50 tys. zł, były to inwestycje twarde i miękkie, jak np.: agroturystyka, festyny, wyjazdy. W tym roku wybrano 13 LGD. To LGD mają podpisaną umowę na środki finansowe i to one ogłaszają nabory. Na co powinny zwrócić szczególną uwagę LGD? Na pozostawanie w ścisłym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim. Stała współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu, co gwarantuje właściwy przepływ informacji, ponieważ  przepisy się zmieniają – mówi Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

O terminach naboru projektów do konkursów decydują Lokalne Grupy Działania (LGD) w poszczególnych województwach. Stąd terminy mogą być różne. LGD podaje do publicznej wiadomości (np. na swojej stronie internetowej) ogłoszenie o naborze wniosków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z zarządem województwa.

Przykład dobrej praktyki

nabór

Na obszarze objętym LSR funkcjonują różne podmioty i to ich projekty za pośrednictwem LGD są bezpośrednio finansowane ze wsparcia z PROW, które jest tzw. grantem.

fot. fotolia

– W 2016 r. będą organizowane konkursy na następujące działania w ramach PROW. Pierwszy to: «Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W.» Kwota naboru  – 2 mln 400 tys zł, termin ogłoszenia naboru to II półrocze 2016r. Drugi konkurs to «Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W.» – Kwota naboru: 1 mln 278 tys. 601 zł – II półrocze 2016 r. – mówi Grzegorz Jakuć, wójt gm. Turośń Kościelna.

LGD jako pierwsza w woj. podlaskim zgłosiła się do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzgodnienia terminu naboru. Jest nią Stowarzyszenie „N.A.R.E.W.” (Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi).

Funkcjonowanie LGD pozwala mieszkańcom gmin należących do LGD oraz instytucjom prowadzącym działalności na tym terenie na pozyskanie środków finansowych z Funduszy Europejskich.

– Opracowywany przez beneficjenta wsparcia PROW wniosek na konkurs musi przede wszystkim być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, tj. zakładać realizację min. jednego celu ogólnego LSR z 3. A mianowicie 1 cel ogólny to «Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. W zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023 r.», 2 cel główny: «Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do 2023 r.» 3 cel ogólny: «Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023 r. oraz realizować minimum jeden cel szczegółowy poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników». Dodatkowo projekt powinien spełniać w jak najwyższym stopniu Lokalne Kryteria Wyboru, które zostały opracowane dla poszczególnych działań – podkreśla Grzegorz Jakuć, wójt gm. Turośń Kościelna.

Wypłaty dopłat

Jak podaje ARiMR, do 13 czerwca 2016 r. ARiMR wypłaciła 13,7 mld zł, co stanowi 95,1% planowanej do wypłaty kwoty płatności, a do 16 czerwca 1,327 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. Kwota naliczona, do 8 czerwca wynosiła ponad 14,04 mld zł, co stanowi ok. 97% planowanej do wypłaty kwoty płatności.

Na wniosek Francji, Anglii i Rumunii UE zamierza wydłużyć wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 r. do 15 października 2016 r. Dotąd przekroczenie terminu wypłat środków groziło obniżeniem o 10% w 1 miesiącu opóźnienia, o 25% w 2 miesiącu i 45% w 3 miesiącu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *