PROW: rolniku, zbliża się nowy nabór wniosków

Zgodnie z harmonogramem PROW 2014–2020 kolejnym naborem będzie Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Warto więc już teraz przyjrzeć się warunkom dostępu do tego rodzaju dofinansowania. Czy wiadomo już, kiedy rozpocznie się nabór?

Podstawy ubiegania się o wsparcie

Nabór wniosków będzie dotyczył grup i organizacji producentów rolnych powstałych po dniu 1 stycznia 2014 r. i to jest warunek podstawowy by starać się o dofinansowanie. Grupa producentów rolnych uznana przez ARR jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy tylko jeden raz i to podczas pierwszego naboru następującego po uznaniu grupy przez Agencję Rynku Rolnego, ponieważ podczas późniejszych rekrutacji nie będzie możliwości realizowania inwestycji założonych w biznesplanie.

Można złożyć wniosek o przyznanie pomocy tylko jeden raz i to podczas pierwszego naboru następującego po uznaniu grupy przez Agencję Rynku Rolnego bo  podczas późniejszych rekrutacji nie będzie takiej możliwości.

Przygotowując plan biznesowy, grupy producentów powinny w ramach realizowanych celów, w miarę możliwości, sformułować mierzalne wskaźniki do oceny postępów w ich wdrażaniu oraz by uwzględnione działania i inwestycje w planie biznesowym grupa producentów była w stanie faktycznie zrealizować. Działania te w konsekwencji powinny przyczyniać się te do realizacji założonych celów.

O tym wnioskodawcy powinni szczególnie pamiętać

Bazując na projekcie rozporządzenia MRiRW rzecznik ARiMR wskazał na kilka kilka ważnych informacji: – Po pierwsze grupa producentów rolnych musi uzyskać osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zweryfikować zgodność zapisów statutu/umowy spółki z zapisami zmienionej w grudniu 2015 r. ustawy. po drugie grupa producencka, musi uzyskać decyzję dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego o uznaniu i zatwierdzeniu planu biznesowego, sporządzonego na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez ARR po trzecie grupa producentów ubiegająca się o pomoc finansową musi składać się wyłącznie z osób fizycznych a po czwarte – dodaje rzecznik ARiMR. – Grupa producentów może otrzymać pomoc finansową, jeśli zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Pomoc będzie przyznawana w ramach ogłaszanych przez ARiMR naborów wniosków oraz według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW w sprawie przedmiotowego działania – podaje rzecznik ARiMR.

Pomoc ryczałtowa

Pomoc dla grup producentów przyznawana jest na ułatwienie tworzenia grup producentów oraz ich działalność administracyjną i jest pomocą ryczałtową (nie jest pomocą „inwestycyjną”).

Przyznawana pomoc jest pomocą ryczałtową a nie „inwestycyjną”.

– Wysokość wsparcia ryczałtowego wyznaczana jest względem wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez członków grupy w poszczególnych latach i wynosi: w 1 roku – 10% , w 2 roku – 8% , w 3 roku – 6% , w 4 roku – 5%, w 5 roku – 4% – podaje rzecznik ARiMR.

Grupy mogą przeznaczyć otrzymaną pomoc na dowolne wydatki, pod warunkiem osiągnięcia w ciągu 5 lat po uznaniu grupy producentów celów określonych w planie biznesowym.

Odliczenia od dotacji

Dotacja ulegnie wstrzymaniu, jeżeli przeprowadzona przez ARiMR kontrola wykaże, że beneficjent pomocy na dany okres referencyjny:

  • nie zrealizuje żadnego działania lub inwestycji zadeklarowanej w biznesplanie – dotacja ulegnie zmniejszeniu o 25%
  • zrealizuje 1 działanie lub 1 inwestycję z kilku zadeklarowanych w biznesplanie – dotacja ulegnie zmniejszeniu o 10%
  •  brak realizacji działań lub inwestycji zadeklarowanych w biznesplanie w piątym roku działalności – dotacja ulegnie wstrzymaniu.
PROW

Członek grupy producentów rolnych, która będzie ubiegać się o wsparcie nie może posiadać „doświadczenia” w korzystaniu z dofinansowania z PROW 2007 – 2013.

Wykluczenia z pomocy

Można przeznaczyć otrzymaną pomoc na dowolne wydatki, pod warunkiem osiągnięcia w ciągu pięciu lat po uznaniu grupy producentów, celów określonych w planie biznesowym.

Grupa producentów rolnych zamierzająca ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej powinna łączyć wyłącznie producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt, której przyznano i wypłacono pomoc, na rozpoczęcie działalności ze środków UE po dniu 1 maja 2004 r. w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną, w ramach następujących działań: Grupy producentów rolnych PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013, Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014–2020, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007–2013,  Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007–2013, mechanizmów pomocy finansowej wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Kategorią produktów nie może być drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Podsumowując: członek grupy producentów rolnych, która będzie ubiegać się o wsparcie nie może posiadać „doświadczenia” w korzystaniu z dofinansowania z PROW 2007–2013.

Do tematu powrócimy, gdy będą znane szczegóły dotyczące harmonogramu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU
Z forum
Powiązany temat: Dopłaty bezpośrednie 2016
arkady12
14 godzin temu, adamn999 napisał: DZISIAJ PRZYSZŁA DECYZJA W WLKP tylko wyliczyli mi że przekroczyłem powierzchnię bo w 2017 roku składałem na jedną dzia... zobacz więcej »
soltys48
w końcu to nie baba zobacz więcej »
Agrest
Odgrzewany kotlet też smakuje zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *