Jak przechowywać środki ochrony roślin?

Download PDF

Znajomość regulacji prawnych zakresie przechowywania środków ochrony roślin jest konieczna, ponieważ nieodpowiednie magazynowanie w gospodarstwach może w przypadku kontroli zakończyć się przykrymi konsekwencjami. Jak to jednak często bywa – przepisy nie są zbyt precyzyjne i budzą pewne wątpliwości. Jak przechowywać środki ochrony roślin w naszych gospodarstwach?

Co mówi prawo?

jak przechowywać środki ochrony roślin

Przechowywanie Środków Ochrony Roślin

Dokumentem regulującym od strony prawnej sposób przechowywania środków ochrony roślin jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku. Co znajdziemy w tym dokumencie? Niestety nie są one precyzyjne i jakiekolwiek wątpliwości rozwiązują jedynie po części. W §2 czytamy, iż środki ochrony roślin powinniśmy przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą. Dalej czytamy, iż środki te musza być zabezpieczone tak, aby nie miały do nich dostępu dzieci, nie mogły zostać w jakikolwiek sposób spożyte przez zwierzęta. Rozporządzenie mówi także, iż nie może wystąpić ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, gruntu oraz przedostania się do systemów kanalizacyjnych.

Odpowiednie przechowywanie środków ochrony roślin to przede wszystkim bezpieczeństwo. Źródło: agrofoto.pl; uzytkownik: rafiursus60c

Analizując rozporządzenie dowiadujemy się więc stwierdzeń oczywistych. Ogólnie o sposobach przechowywania informują również dokumenty unijne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009 roku oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego oznaczona tą samą datą.

Jakie kary za nieodpowiednie przechowywanie ś.o.r.?

Kary naliczone mogą zostać podczas kontroli w gospodarstwie. W tym przypadku wysokość kary będzie uzależniona m.in. od stopnia naruszenia przepisów i spowodowania ewentualnego zagrożenia. istotne będzie również czy w ocenie kontrolerów działanie rolnika związane z nieodpowiednim magazynowaniem było umyślne czy też nie. Pod uwagę przez kontrolujących brane są takie elementy, jak:

  • zasięg
  • dotkliwość
  • trwałość
  • celowość

Kara polega na pomniejszeniu dopłat, a procentowa wysokość pomniejszenia ustalana jest na podstawie oceny szkodliwości. W niektórych przypadkach może ona obejmować nawet 5% kwoty dopłat.

Jeśli środki ochrony roślin zużywamy na bieżąco wystarczająca do magazynowania może być szafka. Źródło: agrofoto.pl; użytkownik: setik

Jak przechowywać środki ochrony roślin w mniejszych gospodarstwach? 

Gospodarstwa, które zużywają zazwyczaj pestycydy na bieżąco mogą przechowywać chemię stosowaną na polach w specjalnie przygotowanych w tym celu szafkach. Szafa powinna być metalowa, a poza tym zamykana na klucz. Dlaczego nie powinno się używać szafek wykonanych z innych tworzyw, jak np. drewno?

Pamiętajmy o stosownym oznakowaniu szafki ze środkami ochrony roślin, które będzie jasno informować o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Materiał z którego wykonany jest punkt przechowalniczy środków ochrony roślin powinien być ognioodporny, toteż w tym względzie metal najlepiej z dostępnych powszechnie materiałów zabezpieczy przechowywane pestydycy. Istotne jest także umiejscowienie takiej szafy – nie powinna ona być zlokalizowana w miejscach ujęć wody, obok nie powinny znajdować się produkty, które mogą zostać spożyte (pasze oraz jakakolwiek żywność) oraz wszelkie materiały łatwopalne. Pamiętajmy o stosownym oznakowaniu szafki ze środkami ochrony roślin, które będzie jasno informować o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Magazyny dla dużych gospodarstw

Magazyn na środki ochrony roślin jest wygodniejszym rozwiązaniem, jeśli np. kupujemy całą technologię na dany sezon. Źródło: agrofoto.pl; uzytkownik: dunczyk

Obiekty magazynowe w przypadku dużych gospodarstw sprawdzą się znacznie lepiej, aniżeli wspomniane wcześniej szafki, które nie są w stanie pomieścić całej zakupionej chemii. Jest to tym bardziej istotne, że największe gospodarstwa kupują niejednokrotnie technologię na cały sezon, a duże opakowania tudzież zbiorniki są gabarytowo trudniejsze do przechowania. W przypadku magazynów obowiązują nas te same ramy prawne co do zabezpieczenia środków ochrony roślin przed ich dostaniem się do ciągów wodnych etc. Magazyn powinien zostać oznakowany również na zewnątrz i ostrzegać przed jego zawartością. Tak jak w przypadku magazynów dystrybucyjnych, tak i w sytuacji kiedy przechowujemy chemię w magazynach wewnątrz gospodarstwa przydatne, a nawet konieczne, mogą okazać się regały metalowe – znaleźć mogą się na nich mniejsze opakowania. Zbiorniki i kanistry mogą znajdować się na paletach. Nie zapomnijmy o wentylacji magazynu – grawitacyjnej lub mechanicznej.

Podczas ewentualnej kontroli w gospodarstwie, która z pewnością nastąpi prędzej czy później, będziemy musieli okazać się stosownym zaświadczeniem potwierdzającym, że opakowania po ś.o.r. oddaliśmy do konkretnego punktu

Obowiązkowo w budynku wywieszamy instrukcję BHP oraz definicje i oznaczenia znaków zawartych na opakowaniach środków ochrony roślin. Magazyn musi również zabezpieczyć przechowywane w nim środki ochrony roślin przed przemrożeniem.

Co z pustymi opakowaniami po środkach ochrony?

Pustych opakowań po środkach ochrony roślin nie możemy traktować, ze względu na ich toksyczność, jak zwykłych odpadów. Podczas ewentualnej kontroli w gospodarstwie, która z pewnością nastąpi prędzej czy później, będziemy musieli okazać się stosownym zaświadczeniem potwierdzającym, że opakowania po ś.o.r. oddaliśmy do konkretnego punktu. Obowiązek odbioru pustych opakowań stoi po stronie dystrybutora pestycydów. Musi on przyjąć od nas puste opakowania i potwierdzić odbiór pisemnie. Pamiętajmy, że opróżnione opakowania musimy także zabezpieczyć przed ich oddaniem. Warto, jeśli dysponujemy magazynem, wydzielić odpowiednie pomieszczenie w celu przechowywania opakowań po chemii. Można je również składować w odpowiedniej szafie lub skrzyni.

Kolejne zasady? Te akurat są potrzebne

Zasady te, pomimo różnych dodatkowych obowiązków, jakie nakładają na użytkowników środków ochrony roślin, są w istocie bardzo potrzebne. Chronią nie tylko zdrowie rolników i domowników, ale też pozwalają zachować porządek w gospodarstwie. Wprowadzenie ich w życie i stosowanie ma w istocie pozytywny wpływ na wszelkie prace związane z ochroną roślin – nie tylko w kontekście obawy przed kontrolą, ale przede wszystkim w związku z naszym bezpieczeństwem i komfortem.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o