Przedłużony termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW

Do 31 maja br. został przedłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013 tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolno środowiskowych. Ministerstwo Rolnictwa apeluje o jak najszybsze składania wniosków!

Rolnicy mają o 2 tygodnie wydłużony termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 w tzw. podstawowym terminie – mówi Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Minister Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania w/w wniosków – poinformowało o tym, 12 bm., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort zaznacza, że decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników. Projekt rozporządzenia ministra został skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Bardzo słuszna decyzja, ale zbyt późno podjęta – komentuje dla agroFaktu Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Należało to zrobić już na początku maja, po decyzji Phila Hogana – komisarza ds. rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi Komisji Europejskiej, a nie trzymać rolników w niepewności dodaje.

Można złożyć wniosek po 31 maja

Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KUKIZ’15)

W przypadku, kiedy rolnik nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja może złożyć go po tej dacie – mówi dyr. M. Rybarczyk z ARiMR.

– Zgodnie z przepisami, wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków. W 2017 r. termin ten to 26 czerwca br. Co prawda 25 dni kalendarzowych liczone po dacie 31 maja to 25 czerwca, ale z uwagi na to, że jest to niedziela, wniosek złożony w poniedziałek 26 czerwca br. będzie uważany za złożony w terminie sankcyjnym. W takim przypadku rolnik otrzyma mniej pieniędzy. Należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku. Rolnicy, którzy złożą wnioski po 26 czerwca 2017 r. muszą liczyć się z odmową przyznania płatności – tłumaczy dyrektor.

– Patrząc na nasz klimat, a dokładnie na anomalie pogodowe, należy na stałe przedłużyć okres składania wniosków i jednocześnie powinien być wdrożony system e-wniosków, co znacząco ułatwi rolnikom składanie ich i wyeliminuje powstawanie błędów – komentuje przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa J. Sochajko.

Do 12 maja br. do godz. 15 w ARiMR zarejestrowano ponad 1 mln 41 tys. wniosków, co stanowi 77,06% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. – mówi dyr. M. Rybarczyk z ARiMR.

Od połowy października br. ARiMR ma być gotowa do wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich na 2017 r.

Będą wypłacone dopłaty bezpośrednie za 2016 r.

Każdy rolnik otrzymał lub wkrótce otrzyma płatności w takiej wysokości, w jakiej mu się należą i dla nikogo nie zabraknie pieniędzy

Michał Rybarczyk, ARiMR

W czwartek 11 maja br., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zapowiedział, że do końca czerwca br. zostaną wypłacone wszystkie dopłaty bezpośrednie w ramach PROW za 2016 r., w tym rolno-środowiskowo-klimatyczne za ubiegły rok.

Płatności są realizowane bez zakłóceń i zostaną zakończone w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r. – informuje i potwierdza ARiMR, która zaznacza, że w br. znacznie szybciej wypłaca dopłaty bezpośrednie, niż w 2016 r. W br. do 12 maja Agencja wypłaciła o 2,32 mld zł więcej niż w tym samym czasie w ub. r.

Do 12 maja ARiMR wydała decyzje o przyznaniu płatności bezpośrednich za 2016 r. dla 1,316 mln rolników, czyli otrzymało je 97,43% tych, którzy wiosną ubiegłego roku złożyli wnioski. Agencja przekazała na ich konta bankowe 13,535 mld zł. Pozostałe płatności są realizowane sukcesywnie i zgodnie z obowiązującym prawem zostaną wypłacone do końca czerwca br. W najbliższych dniach ARiMR wypłaci kolejne 152,6 mln zł. Nie ma też zagrożenia realizacji w ustawowym terminie wypłat płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych za 2016 r.

Nie zabraknie pieniędzy

Wszystkie stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. zostały obliczone prawidłowo – komentuje dyr. M. Rybarczyk z ARiMR.Każdy rolnik otrzymał lub wkrótce otrzyma płatności w takiej wysokości, w jakiej mu się należą i dla nikogo nie zabraknie pieniędzy – dodaje.

Od 10 maja br. powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą kontrole wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych w ramach PROW 2014-2020 . Po zakończeniu kontroli wniosków, mają zostać wydane decyzje dotyczące przyznania tych płatności. Do końca czerwca br. mają być zrealizowane wypłaty pieniędzy.

Do 10 maja br. wypłaty dopłat ONW wyniosły 1,19 mld zł tj. 90,7 proc. płatności. Natomiast łączne wypłaty płatności rolno-środowiskowych z PROW 2007-2013 to ponad 528 mln zł.

Stan realizacji płatności bezpośrednich za 2016 r. w podziale na województwa (dane 18.04.2017 r.)
Województwo Liczba rolników wnioskujących o płatności Liczba rolników, którym wypłacono końcowe płatności Udział rolników, którzy otrzymali płatności Kwota wypłacona (mln zł)
Dolnośląskie 55 638 49 651 89,24% 698,54
Kujawsko-Pomorskie 64 016 51 776 80,88% 984,28
Lubelskie 174 815 160 705 91,93% 1 399,92
Lubuskie 19 963 17 750 88,91% 335,43
Łódzkie 120 977 106 376 87,93% 907,80
Małopolskie 120 349 114 154 94,85% 461,15
Mazowieckie 206 978 192 168 92,84% 1 906,14
Opolskie 27 486 23 030 83,79% 377,51
Podkarpackie 116 032 108 477 93,49% 465,64
Podlaskie 81 402 76 306 93,74% 1 135,68
Pomorskie 38 749 32 024 82,64% 618,20
Śląskie 47 137 44 001 93,35% 298,17
Świętokrzyskie 84 178 81 566 96,90% 498,11
Warmińsko-Mazurskie 43 761 33 149 75,75% 789,13
Wielkopolskie 120 889 93 765 77,56% 1 464,26
Zachodniopomorskie 28 891 23 731 82,14% 666,55
RAZEM 1 351 261 1 208 629 89,44% 13 006,52

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *