Czym jest przemysł nasienny?

Przemysł nasienny to rozwinięta i złożona gałąź gospodarki, która stanowi fundament współczesnego rolnictwa. W tym artykule, będącym częścią cyklu wydawniczego bazującego na raporcie nasiennym 2018, poznasz podstawowe pojęcia związane z przemysłem nasiennym.

Czym się różni hodowla roślin od nasiennictwa? Co to jest przemysł o życiu i co ma wspólnego z nasionami? Ile wart jest rynek nasion i jaka jest jego przyszłość? Między innymi tych rzeczy dowiesz się z pierwszego artykułu w nowym cyklu wydawniczym na agrofakt.pl

Przemysł nasienny – podstawowe pojęcia

Obecnie hodowla roślin i nasiennictwo funkcjonują nie jako oddzielny sektor gospodarki, ale pewien system organizacyjny, który w sumie tworzy tak zwany przemysł nasienny.

Obecnie hodowla roślin i nasiennictwo funkcjonują nie jako oddzielny sektor gospodarki, ale pewien system organizacyjny, który w sumie tworzy tak zwany przemysł nasienny (seed industry) lub – po ostatnich fuzjach – przemysł o życiu (life science industry).

Przemysł nasienny obejmuje takie wzajemnie powiązane ze sobą i sprawnie działające elementy jak: hodowla roślin, nasiennictwo, zaplecze naukowe (instytuty, uczelnie), ocena odmian, ocena nasion, banki i instytucje ubezpieczające. Ostatnio przemysł nasienny stopniowo przekształca się w przemysł o życiu, zajmujący się wytwarzaniem towarów i usług gwarantujących wysoki poziom i bezpieczeństwo życia. W tym kontekście, oprócz wymienionych elementów przemysłu nasiennego, w skład life science industry wchodzi przemysł farmaceutyczny i przetwórczy oraz bardzo zaawansowany przemysł biologii molekularnej i syntetycznej.

Co wpływa na plony?

Obecnie nowe odmiany i nowe formy nasion są podstawowym czynnikiem warunkującym przyrost plonów.

Pod względem własnościowym przemysł nasienny, nie mówiąc o przemyśle o życiu, w większości przypadków miał i będzie miał charakter prywatny. Wynika to nie ze względów doktrynalnych, ale jest warunkowane podstawowymi zasadami ewolucji przemysłu nasiennego, który wcześniej czy później z państwowego staje się prywatnym, ponieważ determinuje to jego większą efektywność. Obecnie nowe odmiany i nowe formy nasion są podstawowym czynnikiem warunkującym przyrost plonów.

Agrotechnika wpływa na oszczędność środków produkcji, ich większą efektywność i precyzję stosowania, ale to hodowla roślin i nowe odmiany są głównym motorem przyrostu plonów i produkcji rolnej. Nie ulega wątpliwości, że nasiona i pestycydy mają najbardziej globalny charakter ze wszystkich środków produkcji rolnej. Oznacza to, że są produkowane na świecie tam, gdzie jest to najbardziej opłacalne, i dystrybuowane w skali globalnej. Dotyczy to najczęściej nasion drobnych i drogich. W przypadku stosowania dużych norm wysiewu (wysadzania) i tanich nasion (ziemniaki, zboża) produkcja nasienna, ze względu na duże koszty transportu, ma charakter lokalny.

Ile wart jest przemysł nasienny?

Znaczenie nasion stanowiących początek procesu produkcji żywności wpływa na rozwój rynków nasiennych i handlu nasionami. Wartość światowego rynku nasiennego w 2014 roku była oceniana na 53,8 mld USD; szacuje się, że w roku 2020 osiągnie 92,8 mld USD. Daje to roczny przyrost wynoszący około 9,4%. Z kolei wartość europejskiego rynku nasion w 2012 roku była szacowana na 7 mld EUR. Zwiększenie wartości światowego rynku nasiennego jest ściśle powiązane z rozwojem handlu nasionami, który w ostatnich latach gwałtownie przyspieszył.

handel nasionami

Rysunek 1. Światowy handel nasionami w latach 1970–2016 (mld USD)

Głównymi przyczynami zwiększenia wartości handlu nasionami są:

  • zmniejszenie kosztów transportu,
  • zróżnicowany koszt produkcji nasiennej odmian w różnych częściach świata,
  • bogatsza wiedza i łatwiejsza komunikacja międzyludzka odnośnie do charakterystyki poszczególnych odmian,
  • produkcja nasion w południowej hemisferze w okresie europejskiej zimy (eksport nasion z Chile wzrósł z 10 mln w 1985 roku do 70 mln w roku 1995 i 195 mln w roku 2006).

Handel nasionami obejmuje około 150 gatunków roślin.

Nie ulega wątpliwości, że wzrost wartości handlu nasionami powoduje zwiększenie konkurencji na rynkach narodowych i lokalnych.

Artykuł jest pierwszą częścią cyklu wydawniczego, dotyczącego polskiego nasiennictwa. Cykl wydawniczy powstał w oparciu o publikację „Raport Nasienny 2018 – Ewolucja rynku nasiennego w Polsce”, która była prezentowana 10 sierpnia 2018 r. podczas ogólnopolskiej konferencji nasiennej organizowanej przez Top Farms Agro sp. z o.o. producenta renomowanego kwalifikowanego materiału siewnego pod marką Top Farms Nasiona.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *