Przemysł rybny w Polsce. Optymistyczne prognozy

Przemysł rybny w Polsce stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi sektora żywnościowego. Znaczna część krajowej produkcji przeznaczana jest na eksport.

Żywe, świeże, schłodzone, mrożone, wędzone, suszone i solone… O konsumpcji ryb mówi się dużo, przede wszystkim w kontekście pozytywnego wpływu na zdrowie. W opozycji do dietetyków stoją jednak ekolodzy, którzy biją na alarm, że światowe zbiory są przeławiane i za kilkadziesiąt lat w morzach i oceanach może zabraknąć ryb. Co o branży rybnej mówi raport IERiGŻ?

Stabilne połowy

Krajowe połowy ryb w 2017 r. były zbliżone do tych z 2016 r. Wzrosły połowy dalekomorskie, a zmalały bałtyckie

Krajowe połowy ryb w 2017 r. wyniosły ok. 247 tys. ton i były zbliżone do wielkości uzyskanej w poprzednim roku. Stabilne pozostają połowy słodkowodne i akwakultura. Wielkość ich produkcji utrzymuje się na poziomie 52 tys. ton. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku połowów morskich. Bałtyckie zmniejszyły się w ub.r. do 130 tys. ton (6-procentowy spadek), a dalekomorskie wzrosły o 12% w skali roku i wyniosły 65 tys. ton.

Jak mówi raport IERiGŻ, wstępne ustalenia dotyczące kwot połowowych na Bałtyku w 2018 r. zakładają zwiększenie ich wielkości o ok. 7%. Przykładowo, limit dla śledzi ma wzrosnąć o 16%.

Przemysł rybny w Polsce

W końcu września 2017 r. przetwórstwem ryb w Polsce zajmowały się 263 zakłady posiadające uprawnienia do handlu produktami na obszarze UE – to o 5 więcej niż jeszcze pół roku wcześniej. Ich sytuacja ekonomiczno-finansowa pozostawia jednak sporo do życzenia. Duży wzrost sprzedaży, zwłaszcza zagranicznej, nie przekłada się na wzrost zysków. W I półroczu 2017 r. odnotowano stratę netto na poziomie 41 mln zł. Wysokie koszty materiałowo-surowcowe oraz finansowe nie zostają bowiem w pełni zrekompensowane przez ceny zbytu produktów.

Rybacy_1

Przemysł rybny w Polsce charakteryzuje wysoka sezonowość.

Sezonowe spożycie

Przemysł rybny w Polsce charakteryzuje sezonowość, zwłaszcza w zakresie spożycia. Najlepszym przykładem jest karp, którego sprzedaż odbywa się na najszerszą skalę w drugiej połowie grudnia. Wzmożone zainteresowanie rybami i przetworami rybnymi obserwowane jest również w marcu (Wielkanoc), choć jest ono mniejsze niż w okolicach Bożego Narodzenia.

Choć ryby są nieodłącznym elementem świątecznych stołów, na co dzień pojawiają się na nich dość rzadko. Przykładowo, bilansowe spożycie ryb i owoców morza w Polsce w 2016 r. wyniosło w przeliczeniu na mieszkańca 13,1 kg. Dla porównania, średnia konsumpcja na świecie wynosiła wówczas 20,4 kg.

Eksport ryb i przetworów rybnych w Polsce sukcesywnie rośnie, przy równoczesnej stabilizacji importu.

Rozkwit handlu zagranicznego

Deficyt handlu zagranicznego rybami, owocami morza i ich przetworami wynosił w 2016 r. 185 mln EUR. W 2017 r. zmniejszył się do 75 mln EUR. Wpłynął na to wzrost eksportu, który obserwujemy od lat.

W 2017 r. wysłaliśmy za granicę 690 tys. ton żywej masy ryb. Połowa (51%) trafiła na rynek niemiecki. Jednocześnie import utrzymał się na poziomie 919 tys. ton. Aż 41% ryb przywieźliśmy z Norwegii. Należy jednak pamiętać, że eksport dotyczy tańszych gatunków ryb, a import tych droższych (łososi, tuńczyków).

Aby dowiedzieć się więcej o rynku rybnym w Polsce i na świecie, zajrzyj do poniższej galerii.

12

Artykuł opracowany na podstawie raportu „Rynek ryb. Stan i perspektywy”, nr 27/2017, IERiGŻ – PIB, Warszawa 2017.

Nowe trendy w żywieniu i rozrodzie trzody chlewnej

Na początku marca hodowcy z południowo-zachodniej Polski spotkali się na konferencji Blattin. Zobacz, jakie trendy zostały przedstawione!

18 marca 2019

Konferencja dla hodowców bydła we Włoszczowie przed nami!

Przed nami jeszcze jedna konferencja dla hodowców bydła! Ostatnia, ale niezwykła! Dowiedz się dlaczego!

8 marca 2019

Jakość nasienia w sztucznej inseminacji

Jakość nasienia knurów to podstawa w skutecznym rozrodzie trzody chlewnej. Dowiedz się, jakie są zalety sztucznej inseminacji!

15 marca 2019